... Segédletek, egyéb MAÚT-kiadványok

27. tervezési útmutató Közművek elhelyezése közterületen

1. Alkalmazási terület 2. A közművek helye és szerepe a területi tervezésben 2.1. Közműellátás mértékének és igényének meghatározása 2.2. Közművek és létesítményeik helyigényei 3. A közművek a településrendezési eszközökben 3.1. Településszerkezeti terv 3.2. Helyi építési szabályzat és a szabályozási terv 3.3. Településrendezési tervek 4. Javasolt keresztmetszeti megoldások 5. Jogszabályi háttér

Szakbizottság:

Dima András, Jordán Péter, Petőcz Mária, Schváb János (vezető)

Hatályos: 2012. november 15.