... Segédletek, egyéb MAÚT-kiadványok

06. tervezési útmutató Közúthálózati elemek kapacitása

Vitaanyag

1. Az alkalmazás tárgya, feltételei, általános előírások 1.1 Az alkalmazás tárgya, feltételei 1.2. Az ajánlás alkalmazásának általános szabálya 2. Fogalommeghatározások 3. Kétsávos főutak 3.1. Bevezetés 3.2. Módszertan 3.3. Gyakorlati alkalmazások 3.4. Mintapélda 4. SZINTBENI CSOMÓPONTOK KAPACITÁSSZÁMÍTÁSA 4.1. Elvi megközelítés 4.2. A módszer szerkezete 4.3. Szükséges helyszíni adatok 4.4. Fölérendelt forgalmak 4.5. Egy csomóponti mozgás lehetséges kapacitása 4.6. Akadályozás 4.7. Közös használatú sávok kapacitása 4.8. A szolgáltatási szint ismérvei 4.9. A sor hosszának becslése 4.10. Alkalmazás 5. Gyorsforgalmú utak folyópályaszekaszai 5.1. Bevezetés 5.2. Módszertan 5.3. Alkalmazási eljárások 5.4. Mintapélda 6. Rámpák és rámpakapcsolatok 6.1. Bevezetés 6.2. Módszertan 6.3. Alkalmazási eljárások 6.4. Egyedi alkalmazások 6.5. A rámpa kapacitása 6.6. Mintaszámítás 7. Szintbeni csomópontok rekonstrukciójának tervezése rövid távra 7.1. A módszer alkalmazásának feltételei 7.2. A forgalom figyelembevétele 7.3. Az elsőbbségadásra kötelezett irányból átbocsátható forgalom alapértéke és ennek javítása 7.4. A mellékirányban várakozó járművek közelítő száma 7.5. A szolgáltatási szint 8. Körforgalmú csomópontok tervezése 8.1. A módszer ismertetése 9. A forgalom kapacitását befolyásoló tényezők 9.1. Bevezetés 9.2. Módszertan 9.3. Pontos eljárás a tehergépjárművek összetett emelkedőn való egyenértékszorzóinak meghatározásához

Szakbizottság:

Bényei András, Fi István, Tóth Csaba

Hatályos: 1998. január 01.