... Segédletek, egyéb MAÚT-kiadványok

07. tervezési útmutató Utak üzemeltetése és fenntartása

A tervezési útmutató tárgya: 7.1. rész: közutakon ? az országos és helyi közutakon, valamint a közforgalom elől el nem zárt magánutakon ? a burkolaton kívüli útterületek fenntartásának technológiája és gépei, valamint az út keresztszelvényének alkalmassá tétele a gépesített fenntartásra; 7.2. rész: a közúthálózat földútjainak és javított földútjainak fenntartási technológiája és követelményei; 7.3. rész: az aszfalt burkolatú utak kátyúzási munkáinak előkészítése, kivitelezése, minősítése; 7.5. rész: információt nyújt a közutak korszerűsítése és fenntartása során szükségessé váló növénytelepítések és azok ápolási munkáival kapcsolatban; 7.6. rész: az utak üzemeltetése és fenntartása során az úttartozékok karbantartása, helyreállítása, felújítása.

7.1. Padka- és árokrendezés 1. Fogalommeghatározások 2. Általános követelmények 2.1. Padka 2.2. Árok 2.3. Álbevágás 3. A padkarendezés követelményei 3.1. Fontossági sorrend 3.2. Kármegelőzés 3.6. Padkarendezés 4. Az árokrendezés követelményei 4.1. Fontossági sorrend 4.2. Kármegelőzés 4.6. Árokrendezés 5. A padkastabilizálás követelményei 5.1. Felhasználható anyagok 5.2. Technológia 5.3. Stabilizált padka minőségi előírásai 6. Az álbevágások megszüntetésének követelményei 7. A rézsűfenntartás követelményei 8. A külső terepsávok rendezése és fenntartása 9. Minőség-ellenőrzés 10. Minősítés 11. Munkavédelmi előírások Mellékletek M1. Önjáró földgyalugép (autogréder) M2. Skoda MTS-24 tehergépkocsira szerelt MULAG HS 1600 SK árokásó M3. JCB 3CX önjáró gumikerekes kotró és homlokrakodó M4. UNIMOG alapgép U-900 szerelékei 7.2. Földutak és javított földutak 1. Fogalommeghatározások 2. Általános követelmények 3. A földutak fenntartásának követelményei 4. A rossz állapotú földutak karba helyezésének követelményei 5. A javított földutak követelményei 6. Az útfeljárók követelményei 7. Minőség-ellenőrzés 8. Minősítés 9. Munkavédelmi előírások 7.3. Aszfaltburkolatok kátyúzása 1. Fogalommeghatározások 2. Tervezési irányelvek 3. Anyagok és eszközök 3.1. Alapanyagok 3.2. Aszfaltkeverékek 3.3. A kátyúzáshoz szükséges kézi és gépi eszközök 4. Kivitelezés 4.1. A kátyúzás előfeltétele 4.2. Általános követelmények 4.3. Bedolgozás 5. Minőségi követelmények, minősítés 7.5. Út menti növényzet 1. Fogalommeghatározások 2. Anyagok 3. Kivitelezés 4. Minőségi követelmények 5. Vizsgálatok 6. Minősítés Függelékek F.1. Az I. és II. rendű főutak, összekötő és mellékutak űrszelvénye F.2. Nagy környezeti tűrőképességű fajok F.3. Gyengén szikes talajra telepíthető fajok F.4. Közepesen szikes talajra telepíthető fajok F.5. Nagyforgalmú utcák fásítására alkalmas fák F.6. Erősen szikes talajra telepíthető fajok F.7. Kevésbé forgalmas utcák fásítására alkalmas fák F.8. Szűk utcák fásítására alkalmas fajok F.9. Rézsűk megkötésére alkalmas fás növények F.10. Árnytűrő, talajtakaró, gyeppótló cserjék F.11. Útfásításban alkalmazható nem őshonos tölgyek F.12. Vízhez közel ültethető lombos fák F.13. Vízhez közel ültethető fenyőfélék F.14. Vízhez közel ültethető cserjék F.15. Kivonatok az út menti növényzet telepítésével kapcsolatos előírásokból Melléklet 7.6. Úttartozékok 1. Fogalommeghatározások 2. Alkalmazási terület 2.1. Közúti jelzőtáblák 2.2. Útburkolati jelek 2.3. Közúti vezetőoszlopok 2.4. Közúti vezetőkorlátok és vasbeton korlátok 2.5. Gyalogoskorlátok 2.6. Sziklabevágások védőhálói 2.7. Vakításgátló elemek 2.8. Szélzsákok 2.9. Burkolat- és korlátprizmák, jelzőtestek 2.10. Szelvényezést jelző táblák és oszlopok 2.11. Azonosító pontok 3. Technológiai változatok 3.1. Közúti jelzőtáblák 3.2. Útburkolati jelek 3.3. Közúti vezetőoszlopok 3.4. Közúti vezetőkorlátok és vasbeton korlátok 3.5. Gyalogoskorlátok 3.6. Sziklabevágások védőhálói 3.7. Vakításgátló elemek 3.8. Szélzsákok 3.9. Burkolat- és korlátprizmák, jelzőtestek 3.10. Szelvényezést jelző vasbeton oszlopok 3.11. Azonosító pontok 4. Minőségi követelmények 5. Vizsgálatok

Szakbizottság:

Kalmár András (vezető), Szirányi Ákos (vezető)

Hatályos: 1999. január 01.