... Segédletek, egyéb MAÚT-kiadványok

15. tervezési útmutató Értékelemzés alkalmazása az útügyi projekteknél

Az értékelemzés alkalmazása az útügyi projektek előkészítése során, az ÚT 2-1.201 Közutak tervezése útügyi műszaki előírásban foglaltak kiegészítéseként.

1. Bevezetés 2. Fogalommeghatározások 2.1. Értékelemzés 2.2. Az értékelemzés tárgya 2.3. Igény 2.4. Funkció 2.5. Funkcióköltség 2.6. Érték 2.7. Legkedvezőbb érték 2.8. Gyenge pont 2.9. Kiinduló állapot (tényállapot) 2.10. Fejlesztett állapot (tervállapot) 2.11. Értékelemzési döntés-előkészítő tanulmány 2.12. Értékelemző csoport (team) 3. Az értékelemzés helye az útügyi projektekben 4. Az értékelemzés szereplői 4.1. Megrendelő 4.2. Tervező 4.3. Az értékelemző csoport 5. Az értékelemzés folyamata 6. Előkészítés 6.1. Az értékelemzés tárgyának meghatározása 6.2. Célkitűzések meghatározása, a tárgy lehatárolása 6.3. Információk beszerzése 6.4. Értékelemző és szakmai csoportvezető felkérése 6.5. Csoport összetételének meghatározása, a tagok felkérése 7. Fejlesztés 7.1. Információs szakasz 7.2. Funkcióelemzési szakasz 7.3. Alkotó szakasz 7.4. Értékelési szakasz 7.5. Fejlesztési szakasz 7.6. Prezentációs szakasz 8. Utómunkálatok 8.1. Javaslatok beépítése az adott projektekbe 8.2. Monitorozás Mellékletek M1. Az értékelemzés logikai összefüggésrendszere M2. Munkaterv M3. Autópálya-szakasz funkciócsaládfájának részlete M4. Folyami híd funkciócsaládfájának részlete M5. Funkcióteljesítés-bírálat egy útépítési terv vizsgálatánál M6. Funkcióelemzés során készült jegyzet részlete M7. Példa a funkcióköltségek számítására (részlet) M8. Példa a költségtételek nagyságrend szerint történő vizsgálatára M9. A szellemi alkotó technikák rövid ismertetése M10. Az életciklusköltségek számítása

Szakbizottság:

Boda Zsolt, Fodor Árpád, Kmetty Géza, Schváb János, Szabó József

Hatályos: 2008. október 01.