e-VASUT Vasútügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-VASUT 02 PÁLYA
e-VASUT 02.70 Hídszerkezetek
e-VASUT 02.70.07 H.1. Vasúti Hídszabályzat. H.1.7. utasítás. Meglévő vasúti hidak értékelése erőtani szempontból

1. Az utasítás célja
2. Hatály és felelősség meghatározása
3. Fogalmak meghatározása
4. Az erőtani felülvizsgálat rendszere
5. A nyilvántartási teherbírás, illetve az üzemi teherbírás igazolása
6. A fáradási megfelelőség, illetve élettartam meghatározása
7. További teherbírások igazolása
8. A használhatósági követelmények igazolása
9 Terheléses célvizsgálat
10. Irányelvek az erőtani megfelelést biztosító beavatkozásokra
11. Hivatkozások, módosítások, hatályon kívül helyezések
12. Hatályba léptető rendelkezés
13. Mellékletek
M1. Az erőtani felülvizsgálati célok és jellemzőik
M2. Az erőtani felülvizsgálat lehetséges szintjei és főbb jellemzőik
M3. Az erőtani felülvizsgálat céljai és a javasolt felülvizsgálati szintek
M4. Az erőtani felülvizsgálat során igazolandó járműteherként alkalmazandó terhek
M5. Dinamikus tényezők a járműterhekhez
M6. Korábbi szabályzatok szerinti függőleges tehermodellek és dinamikus tényezők
M7. Korábbi szabályzatok szerinti anyagminőségek
M8. A teherbírás jellegű felülvizsgálat során betartandó előírások
M9. Az erőtani felülvizsgálat és eredményeinek nyilvántartása
M10. A közelítő és a részletes számítással végzett ellenőrzés során alkalmazandó parciális és többlet biztonsági tényezők
M11. A síkalap valószínűsített talajtörési ellenállásának számítása
M12. Minta a teherbírási mutatószámok (TMSz) és a terhelési tényezők (TT) összevetésére
M13. A típusjárművek terhelési tényezői (TT)

Hatályos: 2022. november 15.