Vasútügyi Előírástár előírásai nyomtatott vagy letölthető digitális változatban

e-VASUT 01.01 Általános szabályozás
e-VASUT 02.00 Általános szabályozás
e-VASUT 02.01 Átfogó műszaki szabályozások
e-VASUT 02.02 Közlekedésműszaki ügyek
e-VASUT 02.10 Alépítmény
e-VASUT 02.11 Technológia
e-VASUT 02.15 Peronok, utak, burkolatok
e-VASUT 02.16 Víztelenítés és vízelvezetés
e-VASUT 02.17 Alépítménytartozékok
e-VASUT 02.20 Felépítmény
e-VASUT 02.21 Technológia
e-VASUT 02.22 Hagyományos felépítmény
e-VASUT 02.23 Hézagnélküli felépítmény
e-VASUT 02.24 Ágyazat
e-VASUT 02.25 Alj
e-VASUT 02.26 Kapcsolószer
e-VASUT 02.27 Sín
e-VASUT 02.28 Útátjárók
e-VASUT 02.30 Kitérők
e-VASUT 02.31 Technológia
e-VASUT 02.32 Kitérőszerkezetek
e-VASUT 02.40 Különleges szerkezetek
e-VASUT 02.42 Szerkezetek
e-VASUT 02.43 Pályatartozékok
e-VASUT 02.70 Hídszerkezetek
e-VASUT 02.70.02

H.1. Vasúti hídszabályzat. H.1.2. utasítás. Vasúti hidak és egyéb műtárgyak méretezésének általános előírásai

[164 oldal, 17 600 Ft+áfa] 

e-VASUT 02.70.03

H.1. Vasúti hídszabályzat. H.1.3. utasítás. Vasúti acélhidak tervezése

[216 oldal, 22 900 Ft+áfa] 

e-VASUT 02.70.04

H.1. Vasúti hídszabályzat. H.1.4. utasítás. Vasúti vasbeton, feszített vasbeton és betonhidak tervezése

[161 oldal, 17 400 Ft+áfa] 

e-VASUT 02.70.05

H.1. Vasúti hídszabályzat. H.1.5. utasítás. Vasúti öszvérszerkezetű hidak tervezése

[128 oldal, 14 000 Ft+áfa] 

e-VASUT 02.70.06

H.1. Vasúti hídszabályzat. H.1.6. utasítás. Vasúti hidak és egyéb műtárgyak geotechnikai tervezése

[177 oldal, 19 000 Ft+áfa] 

e-VASUT 02.70.07

H.1. Vasúti Hídszabályzat. H.1.7. utasítás.Meglévő vasúti hidak értékelése erőtani szempontból (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

[275 oldal, 27 700 Ft+áfa] 

e-VASUT 02.70.08

H.1. Vasúti Hídszabályzat. H.1.8. utasítás. Vasúti pálya keresztezése közmű jellegű létesítménnyel

[134 oldal, 15 500 Ft+áfa] 

e-VASUT 02.70.09

H.1. Vasúti hídszabályzat. H.1.9. utasítás. Vasúti hidak és egyéb műtárgyak műszaki felügyelete

[154 oldal, 16 700 Ft+áfa] 

e-VASUT 02.71 Technológia
e-VASUT 02.72 Vasúti hidak és műtárgyak részletkialakításai, tartozékai
e-VASUT 02.73 Falazott hídszerkezetek
e-VASUT 02.73.01

H.3.1. utasítás. Boltozott vasúti hidak fenntartása

[192 oldal, 21 500 Ft+áfa] 

e-VASUT 02.75 Ideiglenes hidak
e-VASUT 02.76 Hídtartozékok
e-VASUT 02.80 Vasút alatti és feletti átvezetések
e-VASUT 02.81 Vasút alatti közművek
e-VASUT 02.82 Vasút feletti közművek
e-VASUT 02.83 Közutak átvezetése
e-VASUT 02.90 Egyebek
e-VASUT 03.00 Általános szabályozás
e-VASUT 03.10 Vontatási transzformátorállomás
e-VASUT 03.20 Villamos felsővezeték 1
e-VASUT 03.21 Villamos felsővezeték 2
e-VASUT 03.30 Kis- és középfeszültségű energiaellátás
e-VASUT 03.40 Térvilágítás
e-VASUT 03.50 Előfűtő telepek
e-VASUT 03.60 Villamos váltófűtés
e-VASUT 03.70 Rendszerfelügyelet
e-VASUT 04.00 Általános szabályozás
e-VASUT 04.05 Állomási berendezések
e-VASUT 04.10 Vonali berendezések
e-VASUT 04.15 Gurítódombi berendezések
e-VASUT 04.20 Útátjáró berendezések
e-VASUT 04.25 Vonatmegállító és vonatbefolyásoló berendezések
e-VASUT 04.30 Áramellátás és berendezései
e-VASUT 04.35 Központi forgalom irányító (KÖFI) és forgalom-ellenőrző (KÖFE) berendezések
e-VASUT 04.40 Különleges berendezések
e-VASUT 04.45 Vonatérzékelő berendezések
e-VASUT 04.50 Biztosítóberendezési szerkezeti elemek 1
e-VASUT 04.51 Biztosítóberendezési szerkezeti elemek 2
e-VASUT 04.55 Felügyeleti rendszerek
e-VASUT 06.00 Általános szabályozás
e-VASUT 06.05 Vonatközlekedést szabályozó jelzések
e-VASUT 06.10 Tolatást szabályozó jelzések
e-VASUT 06.15 Jelzések a vonatokon és járműveken
e-VASUT 06.20 Egyéb jelzők és jelzések
e-VASUT 06.25 Forgalmi szolgálat ellátása
e-VASUT 06.30 Váltó- és vágányút-ellenőrzés
e-VASUT 06.35 Útsorompók kezelése
e-VASUT 06.40 Tolató szolgálat
e-VASUT 06.45 Vonat-összeállítás, közlekedési feltételek biztosítása
e-VASUT 06.50 Vonatközlekedés lebonyolítása
e-VASUT 06.55 Szolgálat a vonatoknál
e-VASUT 06.60 Korlátozások melletti üzem
e-VASUT 06.65 Rendkívüli események
e-VASUT 06.70 Üzemirányítás
e-VASUT 06.75 Vonatközlekedés dokumentálása
e-VASUT 06.80 Biztonság
e-VASUT 07.00 Általános szabályozás
e-VASUT 07.10 Telefonok és telefonközpontok
e-VASUT 07.20 Analóg és digitális hálózatok és hálózati eszközök
e-VASUT 07.30 Kábelek és kábelhálózatok
e-VASUT 07.40 Utastájékoztató rendszerek és rendszerelemek
e-VASUT 07.50 Diszpécserrendszerek
e-VASUT 07.60 Rádiórendszerek és rendszerelemek
e-VASUT 07.70 Áramellátás és berendezései