2022. december 15. előtt

az e-VASUT Digitális Útügyi Előírástárban

2022. november 15.

e-VASUT 02.00.07 A vasúti pálya és tartozékai, ezen belül a kapcsolódó alépítményi, műtárgy-, biztosítóberendezési, erősáramú, távközlési és magasépítményi tervek jóváhagyási hatásköreinek szabályozásáról, valamint az egyes- a pályaműködtető által kiadott nyilatkozatok megtételének feltételeiről
(Korábbi azonosító: 49/2017. (VII. 07. MÁV Ért. 17.) EVIG sz. utasítás)

e-VASUT 02.70.07 H.1. Vasúti Hídszabályzat. H.1.7. utasítás. Meglévő vasúti hidak értékelése erőtani szempontból
(Korábbi azonosító:46/2022. (X. 07. MÁV Ért. 11.) EVIG sz. utasítás)
[2022. november 1-jétől visszavonva: e-VASUT 02.70.30 A meglévő vasúti acélhidak teherbírásának és tartósságának megállapítására. A. Szegecselt szerkezetek (186 oldal) (Korábbi azonosító: 1094/2000. KF, H.4./2000. sz utasítás)]

 

2022. október 15.

e-VASUT 03.10.77 Feltétfüzet nagyvasúti villamos vontatás energia-távvezérlő FET-rendszer létesítéséhez
(Korábbi azonosító: P3395-2006)

e-VASUT 03.21.68 Távközlési alaphálózat. Fényvezetőszálas kábelépítés
(Korábbi azonosító: P-2367/98)

e-VASUT 06.05.02 T.25. sz. utasítás a vezeték nélküli távközlési rendszerek alkalmazására a vasúti forgalomban
[Korábbi azonosító: 109/2020. (XI. 13. MÁV Ért. 27.) EVIG sz.]
[e-VT 06.05.01:2014 Utasítás a rádióforgalmazás szabályairól a tolatási tevékenység lebonyolítása közben
[Korábbi azonosító: 8/2008. (X. 17. MÁV Ért. 25.) ÜÁVIGH] helyett]

 

2022. szeptember 15.

e-VASUT 02.27.12 Új sínek megmunkálási irányelvei (3 oldal)
(Korábbi azonosító: Gy. 120-27/2012. PLF.; Gy. 120-27-1/2012. PLF.)

e-VASUT 07.00.14 T.1. sz. utasítás a távközlés szabályozására (145 oldal)
[Korábbi azonosító: 17/2018. (VI. 15. MÁV Ért. 5.) EVIG sz. utasítás]
(Előzmény: GY-131-1362 2012/GY-131-1362-2 2012 MÁV Zrt. irányelvei)

e-VASUT 07.30.21 T.31. sz. utasítás vasúti fényvezetőszálas kábelek fenntartására (35 oldal)
(Korábbi azonosító: 33625/2019/MAV)
[e-VASUT 07.30.21:2014 Vasúti fényvezetőszálas kábelek fenntartása. Technológiai utasítás (53 oldal)
(Korábbi azonosító: 730-557. P-171/1998. TEBSZI) helyett]

 

2022. augusztus 15.

e-VASUT 04.45.02 Feltétfüzet 75 Hz-es sínáramköri vevő kialakítására. 1.4. verzió (12 oldal)
(Korábbi azonosító: 24256/2013/MAV)
[e-VASUT 04.45.02.2014 Feltétfüzet. 75 Hz-es sínáramköri vevő kialakítására. 1.3. verzió
(Korábbi azonosító: P-2783/2012. TEB, UVH/VF/257/2/2012) helyett]

 

2022. június 15.

e-VASUT 03.00.97 Követelmények az Európai Unió vasúti rendszerének energia alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások alapján a megfelelőségértékeléshez szükséges adatszolgáltatásokról (20 oldal) (Korábbi azonosító: 33077/2021/MAV)

e-VASUT 03.10.76 Vontatási célú villamos alállomások tervezési követelményei (41 oldal) (Korábbi azonosító: 38286/2021/MAV)
[Az alábbi előírások hatályukat vesztik:
e-VASUT 03.10.01.2014 Kiskunhalas 120/25 kV-os villamos vontatási transzformátor-állomás használatbavételi engedélye (2 oldal) (Korábbi azonosító: 114922/1979.)
e-VASUT 03.10.02.2014 Mezőtúr 120/25 kV-os vontatási transzformátor-állomás üzembe helyezése (3 oldal) (Korábbi azonosító: 107124/1978.)
e-VASUT 03.10.03.2014 Szabadszállás 120/25 kV-os villamos vontatási transzformátor-állomás üzembe helyezése (3 oldal) (Korábbi azonosító: 113343/1979.7.C.)
e-VASUT 03.10.42.2014 Vontatási főtranszformátorok 120 kV-os visszakapcsoló automatikája (3 oldal) (Korábbi azonosító: 101351/1981.)
e-VASUT 03.10.50.2014 Próbaberendezések vontatási transzformátor-állomásokon (2 oldal) (Korábbi azonosító: Gy.206-127/1976.7.C.)
e-VASUT 03.10.63.2014 Alállomási üzemviteli jelentések (3 oldal) (Korábbi azonosító: Gy.1581-212/2005.)
e-VASUT 03.10.65.2014 Békéscsaba 120/25 kV-os villamos vontatási alállomás és Nagylapos 25 kV-os kapcsolóállomás üzembe helyezése (2 oldal) (Korábbi azonosító: 116162/1974.)
e-VASUT 03.10.66.2014 Nagylapos szakaszközép kapcsolóállomás villamos kiviteli tereinek módosítása (3 oldal) (Korábbi azonosító: 102072/1975.)]

e-VASUT 03.20.24 Vasúti felsővezeték. Létesítési előírások, minőségi követelmények (47 oldal) (Korábbi azonosító: MÁVSZ 29822/2019/MAV)
[e-VASUT 03.20.24:2014 Vasúti felsővezeték. Létesítési előírások, minőségi követelmények (52 oldal) (Korábbi azonosító: MÁVSZ 2922:1995 helyett]

e-VASUT 03.21.66 Technológiai utasítás tőcsavaros felsővezeték-tartó oszlopok talplemezei alatt lévő hézagok kitöltésére (11 oldal) (Korábbi azonosító: 15654-3/2021/MAV)

e-VASUT 03.21.67 V típusú tápvezeték-felfüggesztés (21 oldal) (Korábbi azonosító: 36323/2021/MAV)

 

2022. május 15.

e-VASUT 02.20.44  D.12/H. sz. utasítás. A hézagnélküli felépítmény építése, karbantartása, dokumentálása és felügyelete
[Korábbi azonosító: 1/2022. (II. 18. MÁV Ért. 1.) EVIG sz.]
[e-UT 02.02.10:2014 Hézagnélküli felépítmény építése, karbantartása és felügyelete (196 oldal) (Korábbi azonosító: D.12/H. sz. utasítás) helyett]

e-VASUT 03.00.90 E.105. sz. általános utasítás. A vasút-villamos (tram-train) nem törzshálózati szakaszai villamos felsővezetéke és annak üzemeltetési feltételei (Korábbi azonosító: 4716/2021/MAV) 
[e-VASUT 03.00.90:2019 E.105. számú általános utasítás a vasút-villamos (tram-train) nem törzshálózati szakaszai villamos felsővezetéke és annak üzemeltetése feltételeiről (48 oldal) (Korábbi azonosító:16475/2019/MAV) helyett]

 

2022. április 15.

e-VASUT 02.72.02 Vasúti műtárgyak acélszerkezeteinek korrózióvédelme [Korábbi azonosító: 3/2021. (I. 22. MÁV Ért. 1.) EVIG sz. H.2.2. utasítás]
[Az alábbi vasútügyi műszaki előírások visszavonásra kerülnek:
e-VASUT 02.71.01:2014 Acélszerkezetű vasúti hidak korrózióvédelmi fenntartási munkái (Korább azonosító: MÁVSZ:2947:1997)
e-VASUT 02.71.04:2020 Vasúti hidak acélszerkezeteinek korrózióvédelmi minőségbiztosítása (Korább azonosító: P-6002/2012)]

e-VASUT 02.72.11 Tervezési előírások a MÁV Zrt. kezelésű közforgalmú gyalogos-aluljárókra vonatkozóan (Korábbi azonosító: 36700/2015/MAV)
[e-VASUT 02.70.32:2019 Tervezési előírások a MÁV Zrt. kezelésű közforgalmú gyalogos-aluljárókra vonatkozóan (Korább azonosító:36700/2015/MAV) helyett]

e-VASUT 02.72.13 A MÁV Zrt. állagába és üzemeltetésébe kerülő utasforgalmi és üzemi felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák tervezési és üzemeltetési irányelve [Korábbi azonosító: 2/2021. (I. 22. MÁV Ért. 1.) EVIG sz. utasítás]
[e-VASUT 01.01.61:2020 A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág állagába és kezelésébe kerülő személyfelvonók tervezése, kialakítása. Tervezési irányelv (Korább azonosító: P-115/2012) helyett]

 

2022. március 15.

e-VASUT 03.21.65 A MÁV Zrt. nagyvasúti felsővezeték-rendszerében alkalmazott kapcsolókertek műszaki követelményei (Korábbi azonosító: 30831/2020/MAV)

 

2022. február 15.

e-VASUT 03.21.64 Rendelkezés túlfeszültség-levezető (szikraköz) használatáról (35113/2020/MAV)

 

2022. január 15.

e-VASUT 03.21.63 Felsővezetékes tervjelek egységesítése (11713/2021/MAV)

 

2021. december 15.

e-VASUT 03.00.96 A villamos vontatási energiaellátó rendszer középfeszültségű szakaszolóira és szakaszoló hajtásaira vonatkozó műszaki előírások
(Korábbi azonosító: 30788/2020/MAV)

[Az alábbi vasútügyi műszaki előírások visszavonásra kerülnek:
e-VASUT 03.00.45:2014 ABB szakaszoló és motoros hajtás alkalmazása a MÁV-nál (Korábbi azonosító: 103586/1997.)
e-VASUT 03.00.46:2014 Építőipari műszaki engedély MÁV 1200/1500 típusú szakaszoló kapcsoló célú felhasználása (Korábbi azonosító:P-2815/2006., MF 1/2006.)
e-VASUT 03.00.50:2014 MS-25/1500 és MS(D)F-25/1500 típusjelű szakaszolócsalád műszaki alkalmazási engedély meghosszabbítása (Korábbi azonosító: P-3851/2012. TEBF)
e-VASUT 03.00.51:2014 MVX-24 felsővezetéki szakaszoló működtető hajtás alkalmazása a MÁV-nál (Korábbi azonosító: KK/VF/NS/A/121/2/2003.)
e-VASUT 03.00.52:2014 RTR-TM típusjelű motoros szakaszolóhajtás műszaki alkalmazási engedély meghosszabbítása (Korábbi azonosító: P-5628/2012. TEBF)
e-VASUT 03.00.57:2014 XC-230 típusú szakaszoló hajtás. Műszaki alkalmazási engedély (Korábbi azonosító: P-1209/2012.)
e-VASUT 03.00.61:2014 MÁV 800/1000 típusú szakaszkapcsoló alkalmazása a MÁV Rt. felsővezeték hálózatán. Üzembehelyezési utasítás (Korábbi azonosító: P-1557/1999. TEBSZI)
e-VASUT 03.10.60:2014 1SNJ03812 SERW típusjelű szakaszoló, 5PMFV motoros szakaszolóhajtás MÁV területén történő felhasználása. MÁV műszaki alkalmazási engedély jóváhagyása (Korábbi azonosító: P-5240/2009.)
e-VASUT 03.10.61:2014 1SNJ03812 típusú 25 kV-os szakaszoló és 5PMFV típusú motoros szakaszolóhajtás. Műszaki alkalmazási engedély meghosszabbítása (Korábbi azonosító: P-5409/2012.)
e-VASUT 03.20.11:2014 Felsővezetéki szakaszoló hajtások energiaellátása (Korábbi azonosító: 102553/1987.9.D.)
e-VASUT 03.20.21:2014 MS-25/1500 és MSF-25/1500 típusú 25 kV-os, 1500 A-es szakaszolók MÁV területen történő felhasználása. MÁV műszaki alkalmazási engedély jóváhagyása (Korábbi azonosító: P-6437/2009.)
e-VASUT 03.20.52:2014 25 kV-os szakaszoló (Korábbi azonosító: Gy.206-111/1975.7.C.)
e-VASUT 03.20.71:2014 25 kV-os felsővezetéki szakaszoló karbantartása és javítása. Technológiai utasítás (Korábbi azonosító: T.F.K.I.-V.Á.-10.01.02./1985.)
e-VASUT 03.21.10:2014 25 kV-os felsővezetéki szakaszoló összeszerelése. Technológiai utasítás (Korábbi azonosító: T.F.É.-Á-10.1.1.)
e-VASUT 03.21.11:2014 25 kV-os felsővezetékes szakaszoló karbantartása és javítása. Technológiai utasítás (Korábbi azonosító: T.F.K.I.-V.Á.-10.01.02)]

2021. szeptember 15.

e-VASUT 02.20.41 D.21. utasítás. Használt felépítményi anyagok minőségének biztosítása [42/2021. (VIII. 06. MÁV Ért. 14.) EVIG sz. D.21. utasítás]
[e-VASUT 02.20.41:2014 Utasítás a használt felépítményi anyagok minőségének biztosítására (Korábbi azonosító: P-9119/2005. MÁV Zrt. PMLI) helyett]

2021. április 15.

e-VASUT 02.81.03 Irányított száraz sajtolás engedélyezése a MÁV vonalhálózatán (P-4648/2001)

e-VASUT 02.81.06 Szénhidrogén-szállító vezetékek védőcsöves vasútkeresztezésének kialakítása (P-8964/2007)

2021. március 15.

e-VASUT 02.81.04 Utasítás közművezetékek vasút alatti keresztezési kérelmeinek vasúti szempontból való elfogadásához (101289/1996. PHMSz. B)

e-VASUT 02.81.05 Irányított talajfúrás MÁV vasúti alépítményben (106548/1995. PHMF)

[Javított külalakkal, változatlan tartalommal kerültek az e-VASUT rendszerbe:
e-VASUT 02.01.10 Építési és pályafenntartási műszaki adatok, előírások I. (D.54. sz. utasítás)
e-VASUT 02.01.11 Építési és pályafenntartási műszaki adatok, előírások II. (D.54. sz. utasítás)]

2021. február 15.

e-VASUT 03.00.94 Utasítás a vasúti villamos vontatójárművek erősáramú összeférhetőségi vizsgálatának folyamatára (34541/2020/MAV)

e-VASUT 03.00.95 Vasúti erősáramú horganyzott acéloszlopok és acélszerkezetek duplex felületvédelmének kialakítása (38188/2020/MAV)

2021. január 15.

e-VASUT 02.01.02 D.5. sz. pályafelügyeleti utasítás
[110/2020. (XI. 20. MÁV Ért. 28.) EVIG sz.]
[e-VASUT 02.20.52:2017 D.5. sz. pályafelügyeleti utasítás helyett]

e-VASUT 02.01.03 D.1. sz. pályagondozási utasítás
(20459/2019/MAV)
[e-VASUT 02.20.53:2017 D.1. sz. pályagondozási utasítás helyett]

2020. október 15.

e-VASUT 02.20.57 D.10. utasítás. Vasúti sínek diagnosztikája
[73/2020. (06.05. MÁV Ért. 17.) EVIG sz. D.10. utasítás; 32432/2019/MAV sz.]
[e-VASUT 02.20.57:2017 Vasúti sínek diagnosztikája helyett]

e-VASUT 03.00.93 Utasítás a vasúti erősáramú rendszer elemeinek fejlesztésére, engedélyezésére és dokumentálására
[30745/2020/MAV]
[e-VASUT 03.21.58:2019 Utasítás a vasúti erősáramú rendszer elemeinek fejlesztésére, engedélyezésére és dokumentálására (Korábbi azonosító: 38280/2014/MAV, 38280-13/2015/MAV) helyett]

2020. augusztus 15.

e-VASUT 02.71.03 Vasúti műtárgyak szigetelése
[79/2019. (XI. 15. MÁV Ért. 27.) EVIG sz. utasítás, 32202/2019/MAV]
[e-VASUT 02.71.03:2018 Vasúti műtárgyak szigetelésére vonatkozó utasítás – Pályalemezek, 18/2018. (VII. 6. MÁV Ért. 6.) EVIG sz. utasítás helyett]

2020. július 15.

e-VASUT 02.00.06 Környezeti rend (gallyazás, fakivágás, kaszálás, parlagfű-mentesítés). Műszaki útmutató
[18/2020. (I. 31. MÁV Ért. 4.) EVIG sz. utasítás]

e-VASUT 02.71.10 Technológiai utasítás vasúti hidak építési és felújítási munkáihoz. Általános műszaki feltételek
(P-11852/2004) [2/2005. (III. 11. MÁV Ért. 10.) P. Főig. sz.]

2020. június 15.

e-VASUT 01.01.62 A saját célú vasúti pályahálózat és iparvágány és azok tartozékainak, a rakodóterületekkel, a gépi rakodási engedélyekkel kapcsolatos eljárásrend a 2005. évi CLXXXIII. törvény alapján [56/2019. (IX. 20. MÁV Ért. 19.) ÁMVGH. sz. utasítás]

e-VASUT 02.00.20 A rendkívüli események következtében szükségessé váló ideiglenes és végleges helyreállítási tevékenységek megszervezése, végrehajtása a pályalétesítményi szakterületen [43/2020. (II. 28. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás]

e-VASUT 02.24.02 Az ágyazati anyag átvételének minőségi követelményei [70/2019. (X. 25.) MÁV Ért. 24. EVIG sz. utasítás]
[e-VASUT 02.10.31:2018 Alépítményi létesítmények és az ágyazat minőségi átvételi előírásai utasítás 4. sz. módosítása (102345/1995. PHMSZ.A) helyett]

2020. április 15.

e-VASUT 02.71.04 Vasúti hidak acélszerkezeteinek korrózióvédelmi minőségbiztosítása (P-6002/2012)

e-VASUT 02.90.20 Munkavédelmi utasítás a MÁV Zrt. hálózatán betartandó előírásokra a hidász szakterületen magasban végzett munkák során (24830/2017/MAV)

2020. március 15.

e-VASUT 01.01.61 A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág állagába és kezelésébe kerülő személyfelvonók tervezése, kialakítása. Tervezési irányelv (P-115/2012)

e-VASUT 02.01.14 D.14. utasítás. Vasúti pálya és műtárgyak forgalomba helyezése (32424/2019/MAV)  
(e-VASUT 02.01.14:2014 I. rész. Közforgalmú, korlátolt közforgalmú vasutak, kizárólagos használatú vasutak és iparvágányok létesítése helyett)

e-VASUT 02.10.20 D.11. utasítás. Vasúti alépítmény tervezése, építése, karbantartása és felújítása [15/2020. (I. 31. MÁV Ért. 4.) EVIG sz.]  
[e-VASUT 02.10.20:2016 D.11. sz. utasítás. Vasúti alépítmény tervezése, építése, karbantartása és felújítása. (I. és II. kötet) helyett]

e-VASUT 02.81.02 Hullámosított spirál acélcsövekből épülő vasúti műtárgyak tervezése és kivitelezése. Irányelvek (P-3239/2006)

2020. február 15.

e-VASUT 02.70.33 Irányelvek gyalogfelüljárók térbeli elhelyezésének és védőberendezéseinek tervezéséhez (113.935/1981. 6. E. sz.)

e-VASUT 02.76.12 Tervezési és üzemeltetési irányelv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság állagában lévő és kezelésébe kerülő hídvizsgáló kocsik tervezésére, kialakítására és üzemeltetésére (7905/2014/MAV)

2020. január 15.

e-VASUT 03.21.62 A felsővezetéki rendszer távvezérelhető elemeinek távműködtetését biztosító, helyi távvezérlő berendezések telepítésére vonatkozó előírások (13042/2019/MAV)

e-VASUT 03.40.25 Térvilágítási szabályzat. V.1. sz. általános utasítás [9/2019. (III. 1.) MÁV Ért. 3. EVIG]

e-VASUT 07.30.05 Pályatelefon vezérlő áramköreinek szimmetrizálása (KPM 108490/1973)

2019. december 15.

e-VASUT 02.70.32 Tervezési előírások a MÁV Zrt. kezelésű közforgalmú gyalogos-aluljárókra vonatkozóan (36700/2015/MAV)

e-VASUT 03.00.89 E.104. számú utasítás a vontatási energiaellátó rendszerek üzembe helyezési feladatairól [65/2019. EVIG (X. 18. MÁV Ért. 12.)]

e-VASUT 03.00.92 E.103. számú utasítás a vontatási célú villamos alállomások üzemeltetésére [75/2019. EVIG (XI. 8. MÁV Ért. 26.)]

2019. november 15.

e-VASUT 03.00.90 E.105. számú általános utasítás a vasút-villamos (tram-train) nem törzshálózati szakaszai villamos felsővezetéke és annak üzemeltetése feltételeiről (16475/2019/MAV)

e-VASUT 03.21.59 Fázishatár-lakat (MÁVSZ 2874:1990)

2019. szeptember 15.

e-VASUT 03.10.75 Elektronikus villamos üzemi napló bevezetésével szemben támasztott követelmények (33711/2016/MÁV)

2019. június 15.

e-VASUT 03.21.61 Villamos vontatás. Felsővezetéki feszítősúly (MÁVSZ 2933:1995)

e-VASUT 03.40.24 Műszaki követelmények a LED-fényforrással szerelt lámpatestek vasúti alkalmazásához (33840/2015/MAV)

2019. május 15.

e-VASUT 03.21.58 Utasítás a vasúti erősáramú rendszer elemeinek fejlesztésére, engedélyezésére és dokumentálására 
[38280/2014/MAV; 38280-13/2015/MAV]

e-VASUT 03.21.60 Az ötoszlopos szakaszolás bevezetése a MÁV-nál (P-3747/1998)

2019. április 15.

e-VASUT 02.70.03 H.1. Vasúti hídszabályzat. H.1.3. utasítás. Vasúti acélhidak tervezése
[43/2018. (XII. 21. MÁV Ért. 13.) EVIG sz. utasítás]

e-VASUT 02.70.04 H.1. Vasúti hídszabályzat. H.1.4. utasítás. Vasúti vasbeton, feszített vasbeton és betonhidak tervezése 
[44/2018. (XII. 21. MÁV Ért. 13.) EVIG sz. utasítás]

e-VASUT 02.70.05 H.1. Vasúti hídszabályzat. H.1.5. utasítás. Vasúti öszvérszerkezetű hidak tervezése 
[45/2018. (XII. 21. MÁV Ért. 13.) EVIG sz. utasítás]

e-VASUT 02.70.06 H.1. Vasúti hídszabályzat. H.1.6. utasítás. Vasúti hidak és egyéb műtárgyak geotechnikai tervezése 
[46/2018. (XII. 21. MÁV Ért. 13.) EVIG sz. utasítás]

e-VASUT 02.70.09 H.1. Vasúti hídszabályzat. H.1.9. utasítás. Vasúti hidak és egyéb műtárgyak műszaki felügyelete
[47/2018. (XII. 21. MÁV Ért. 13.) EVIG sz. utasítás]

2019. március 15.

e-VASUT 03.21.56 Pályafelújításhoz, beruházáshoz kapcsolódó erősáramú munkák meghatározása (15415/2015/MAV)

e-VASUT 03.21.57 Erősáramú rendelkezés alap- és kiegészítő szolgáltatásra (41200/2013/MAV)

e-VASUT 02.70.02 H.1. Vasúti hídszabályzat. H.1.2. utasítás. Vasúti hidak és egyéb műtárgyak méretezésének általános előírásai
[42/2018. (XII. 21. MÁV Ért. 13.) EVIG sz. utasítás], 
(e-VASUT 02.70.02:2014 H.1.2. sz. utasítás vasúti hidak méretezésének általános előírásai a MÁV Zrt. által üzemben tartott normál nyomtávolságú országos közforgalmú vasútvonalak hídjaihoz helyett)

2019. február 15.

e-VASUT 01.01.60 H.6. sz. utasítás a rendkívüli küldemények kezelésére [81/2017. (MÁV Ért. 29.) EVIG Utasítás]

e-VASUT 03.21.55 MÁV SF-01 típusú sínátkötő (segédföldelő) szerkezet. Kezelési utasítás és műszaki paraméterek (43953/2015/MAV)

2019. január 15.

e-VASUT 03.21.52 A munkavégzés szabályai zivataros, villámcsapásos időben villamosított vonalon (állásfoglalás) (10017/2015/MAV)

e-VASUT 03.21.53 Térfigyelő kamerák felhelyezése felsővezetéki oszlopokra (állásfoglalás) (26065/2015/MAV)

e-VASUT 03.21.54 Napelemek felsővezetéki oszlopokon (állásfoglalás) (43649/2013/MAV)

2018. december 15.

e-VASUT 02.02.21 A MÁV Zrt. munkagépeinek és vasúti járműveinek üzemeltetési és karbantartási műszaki előírásai (D.3. sz. utasítás)
[e-VASUT 02.02.21:2014 D.3. sz. utasítás helyett]

e-VASUT 02.71.03 Vasúti műtárgyak szigetelésére vonatkozó utasítás – Pályalemezek [18/2018. (VII. 06. MÁV Ért. 6.) EVIG sz. utasítás]

e-VASUT 03.10.74 Vontatási és segédüzemi transzformátorokra vonatkozó műszaki előírások (20991/2017/MAV)

2018. november 15.

e-VASUT 03.21.33 Felsővezetékes szakfelügyelet (64957/2014/MAV)
[e-VASUT 03.21.33:2014 Műszaki Irányelvek a felsővezetékes közreműködést igénylő pályás munkák villamos tevékenységet végző létszámának meghatározásához (Gy.1504/21/2006.) helyett]

e-VASUT 03.21.37 Felsővezetéki hosszláncokban alkalmazható munkavezeték-toldások számának szabályozása (47909/2014/MAV)
[e-VASUT 03.21.37:2014 Rendelkezés a felsővezetéki hosszlánc rendszerekben alkalmazandó munkavezeték-toldások számával kapcsolatban (77364/2013./MAV) helyett]

e-VASUT 03.21.50 Kompozit szigetelők. Vizsgálati és átvételi utasítás (9882/2)
[e-VASUT 03.21.50:2014 Vizsgálati és átvételi utasítás. Kompozit szigetelők (69327-2/2013./MAV TEBK, 9882.) helyett]

2018. október 15.

e-VASUT 03.00.83 Felsővezetékes villamos vontatás (MÁV-ME UIC 600:2004)
[MÁV műszaki előírás kiadása (U 600/2004.); 1/2004. (VI. 11.) MÁV Ért. 24. P. Főig helyett]

e-VASUT 03.20.10 Felsővezetéki tervezési és létesítési követelmények (21717/2016/MAV)
[e-VASUT 03.20.10:2014 Felsővezetéki irányelvek és alapadatok tervezéshez (7349/13. TEBF) helyett]

e-VASUT 07.30.04 Vasúti fémvezetőjű telefonkábelek. Műszaki előírás. 2. számú kiegészítés (P-2518/2002)

2018. szeptember 15.

e-VASUT 03.00.42 A vasúti földkábelek fektetési irányelvei (62135/2016/MAV)
(e-VASUT 03.00.42:2014 A vasúti távközlési, erősáramú és biztosítóberendezési fémvezetőjű (legfeljebb 1 kV névleges feszültségű) földkábelek fektetési irányelvei helyett)

e-VASUT 07.30.22 T.30. sz. Műszaki előírás a vasúti monomódusú fényvezető kábelek alkalmazhatóságára (53805/2017/MAV)

e-VASUT 07.40.02 A MÁV Zrt. vizuális utastájékoztató berendezéseinek szolgáltatási és műszaki követelményei. T.40. feltétfüzet (22183/2018/MAV)
(e-VASUT 07.40.02:2014 A MÁV Rt. vizuális utastájékoztató berendezéseinek szolgáltatási és műszaki követelményei. Feltétfüzet helyett)

2018. augusztus 15.

e-VASUT 02.43.31 RAWIE ütközőbakcsalád használatának engedélyezése

2018. július 15.

e-VASUT 01.01.59 Biztonságtechnikai követelmények a MÁV Zrt. megállóhelyeinek, állomásainak védelmére

2018. június 15.

e-VASUT 01.01.48 Vasúti pálya- és alépítményi tervek tartalmi követelményei

2018. május 15.

e-VASUT 01.01.58 Műszaki táblázatok I. (Gépészeti táblázatok)

2018. április 15.

e-VASUT 02.10.31 Alépítményi létesítmények és az ágyazat minőségi átvételi előírásai utasítás 4. sz. módosítása. II. Ágyazat minőségi átvételi előírásai, I. Anyagjellemzők vizsgálata
(e-VASUT 02.10.10:2014 Alépítményi létesítmények és az ágyazat minőségi átvételi előírásai utasítás (MÁV 102345/1995. PHMSZ.A. 3. sz. módosítása), e-VASUT 02.10.30:2014 Alépítményi létesítmények és az ágyazat minőségi átvételi előírásai és az e-VASUT 02.24.10:2014 MÁV 102345/1995. sz. alépítményi létesítmények és az ágyazat minőségi átvételi előírás 2. sz. módosítása helyett)

2018. március 15.

e-VASUT 02.20.51:2018 D. 54. sz. Építési és pályafenntartási műszaki adatok, előírások I., 
51. fejezet. A vágányok építésénél és üzemeltetésénél alkalmazandó mérethatárok
(58725/2015/MÁV utasítás) (Tartalmazza a D. 54. sz. előírások 51. fejezetében történt, 2015. novembertől hatályos változásainak módosítási jegyzékét.) (e-VASUT 02.20.51:2014 helyett)

2018. február 15.

e-VASUT 03.00.75:2018 E.101. sz. általános utasítás a normál nyomtávú villamosított vasútvonalak üzemére
(e-VASUT 03.00.75:2009 helyett)

e-VASUT 03.21.16:2018 E.102. sz. utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére
(e-VASUT 03.21.16:2010 helyett)

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

ÚJDONSÁGOK