Magyar–szlovák/Szlovák–magyar hídépítési szakmai szógyűjtemény

Magyar–szlovák/Szlovák–magyar hídépítési szakmai szógyűjtemény

Tisztelt Kolléganők és Kollégák!

Nagy örömmel bocsátjuk útjára a magyar és szlovák hídépítési szakemberek által összeállított szavak és kifejezések kétnyelvű szakgyűjteményét, amelyet majd jó alkalmunk lesz felhasználni közös hídjaink építési, felújítási és javítási munkái során.

A gyűjtemény a két szomszédos ország mérnökeinek együttes közreműködésével megvalósított új Duna-híd, a Komárom/Komárno térségében létesített Monostori híd építése során, mintegy az „élet” kezdeményezésére jött létre, és a kivitelezés évei (2018–2020) alatt természetes módon fejlődött, bővült, csiszolódott folyamatosan tovább. Örömteli dolog erről beszámolni, mert igen remekül demonstrálja a szakembereink közötti kitűnő, a szakmai kérdéseken túli területekre is kiterjedő együttműködést, amelynek ápolására, fejlesztésére a MAÚT és az SCS között immár több mint 10 éve törekszünk.

A jelen gyűjtemény alapját László József saját gyűjtése képezte, amelyhez – név szerint kiemelve – további jelentős hozzájárulást nyújtottak Katarína Germánová, Karkus János, Mihalik Erika és Téglás Zoltán.

Ezúton mondunk köszönetet a készítők mellett azoknak a szlovák és magyar kollégáinknak, akik az SCS és a MAÚT részéről készségesen és önzetlenül vettek részt a végleges szerkesztésben, a közzététel előkészítésében, a szakmai lektorálási feladatokban.

Kívánjuk, hogy a gyűjtemény még sok közösen megvalósított hídépítési projektben hasznosulhasson, segítve a szakembereink közötti gördülékeny, hatékony, eredményes és sikeres együttműködést. Ennek érdekében tervezzük a gyűjtemény folyamatos fejlesztését, bővítését.

Komárom/Komárno, 2020. szeptember
Nyiri Szabolcs MAÚT elnök
Ján Šedivý  SCS elnök

Slovensko–maďarský/maďarsko–slovenský odborný slovník mostného staviteľstva

Vážené kolegyne a kolegovia!

Sme veľmi radi, že odbornej verejnosti môžeme predložiť dvojjazyčný slovník odborných výrazov a fráz zostavený našimi maďarskými a slovenskými odborníkmi, ktorý bude možné využívať pri výstavbe, rekonštrukciách a oprave našich spoločných mostov.

Tento súbor odborných výrazov vznikol pri stavbe nového dunajského mosta a mosta Monoštor v oblasti Komárom/Komárno, ako výsledok spolupráce technikov a inžinierov z oboch susedných krajín. Vyžiadal si ho život, prirodzene sa rozvíjal, rozširoval a ďalej dobrusoval v rokoch výstavby (2018–2020). Je pre nás veľkým potešením informovať Vás o tomto diele, pretože veľmi jasne demonštruje vynikajúcu spoluprácu medzi našimi špecialistami, ktorá už prerástla riešenie odborných otázok a ktorú medzi MAÚT a SCS usilovne rozvíjame už viac ako 10 rokov.

Základom tohto diela bol vlastný slovník odborných výrazov nášho kolegu Jozefa Lászlóa, ku ktorému vo významnej miere prispeli aj ďalší naši spolupracovníci – menovite Katarína Germánová, János Karkus, Erika Mihalik a Zoltán Téglás.

Touto cestou chceme poďakovať nielen tým, ktorí tento slovník pripravovali, ale tiež tým našim slovenským a maďarským kolegom, ktorí sa zo strany SCS a MAÚT ochotne a nezištne podieľali na konečnej úprave, príprave zverejnenia a na odborných korektúrach tohto diela.

Želáme si, aby sme tento slovník mohli využívať a uplatňovať ešte na mnohých spoločne realizovaných mostárskych projektoch a podporiť ním ďalšiu efektívnu a úspešnú spoluprácu našich špecialistov. Preto plánujeme v jeho ďalšom vývoji a rozširovaní pokračovať.


Komárom/Komárno, september 2020
Ján Šedivý predseda SCS
Szabolcs Nyiri predseda MAÚT 

 

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

ÚJDONSÁGOK