Az útügyi műszaki dokumentumok jelölési rendszere

Tájékoztató

A MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság által kidolgozott, kiadott és terjesztett útügyi műszaki szabályzatok, útügyi műszaki előírások és tervezési útmutatók (a továbbiakban együttesen: útügyi műszaki dokumentumok) jelölési rendszere 2009-ben, az e-UT® Digitális Útügyi Előírástár megjelenésével korszerűsítésre került. Az új formátumot a dokumentumok rendezésének új struktúrája, a korábbinál tagoltabb címrendszer és a tervezett szervezeti és eljárási módosítások is indokolták. A 2011. év kezdete óta a megjelenő új útügyi műszaki dokumentumok már csak az új jelölési rendszer szerinti azonosító jelet kapják.

A kettős azonosításból eredő bizonytalanságok kiküszöbölése érdekében a régi típusú (ÚT) azonosító jelek használata 2011. december 15. napjával megszűnt. Az érvényes útügyi dokumentumok listájának karbantartása a továbbiakban kizárólag az új jelölési rendszer (e-UT xx.xx.xx:évszám) szerint történik.

A dokumentumok megfelelő hivatkozásához változatlanul hozzátartozik a hatszámjegyű (e-UT) jelölésen túlmenően a dokumentum megjelenési évszámának megadása is, kettősponttal elválasztva (pl. e-UT 03.01.11:2008).

Minden dokumentum aktuális verziójának részletei megtalálhatóak a MAÚT honlapján a https://www.maut.hu/Webbolt/Webbolt/index/1/5 lapon.

Az adott előírás megjelenési évszáma a sor végén lévő „Részletek” gomb megnyomása után látható.

A régi és az új jelölések közötti megfeleltetés, a mindkét irányú visszakereshetőség és azonosíthatóság a rendszeresen karbantartott és közzétett ún. ekvivalencia-listák (a két számozási rendszer egymásnak történő tételes megfeleltetése) az eddigi módon továbbra is biztosított.

A lenti linkeken továbbra is díjtalanul letölthetők a listák, melyek a régi és az új számozás között egyértelmű kapcsolatot teremtenek. 

Javasoljuk, hogy az útügyi műszaki dokumentumok felhasználói, alkalmazói saját nyilvántartásaikat a folyamatosság biztosítása érdekében ennek megfelelően alakítsák.

Budapest, 2016. november

MAÚT Ügyfélszolgálat
www.maut.hu

Figyelem! Az alábbi e-UT rendszer számkereső listái (Előírások számozása, régi/új és Előírások számozása, új/régi)  a MAÚT Reader termékcsoportjainak strukturális felülvizsgálata során 2021. október 15-től érvényüket vesztették.

 

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

ÚJDONSÁGOK