Társaságunkról

A társaság 1994-ben az útügyi szakmai tevékenység egyesületi keretek közötti támogatására, a tudományos kutatás előmozdítására, a műszaki szabályozók kidolgozására, a minőségügy, a közlekedésbiztonság és a környezet védelmének fejlesztésére, a szerződések tartalmi irányelveinek elkészítésére jött létre.

A Magyar Út- és Vasútügyi Társaság tevékenységében az útügy területén működő igazgatási intézmények, kutatóhelyek, tervező és konzultáns vállalkozások, építő és kivitelező vállalatok és az önkormányzatok legjobb szakemberei vesznek részt, jól tükrözve a műszaki-szabályozási problémák sokszínűségét és a közös érdeket. A társaság tagságát mintegy ötszáz szakember adja, jogi tagjaink száma kétszáz körüli.

A társaság külföldi kapcsolatai szerteágazók, különösen szoros kapcsolatban állunk a holland, a német és az osztrák társasságokkal, illetve a nemzetközi szervezetekkel és azok magyarországi képviseleteivel.

A társaság mintegy munkabizottságokban és szakbizottságokban dolgozza ki közmegegyezésen alapuló műszaki-szabályozási anyagait, együttműködve az útügyi ágazat szakmai vezetésével. 

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

ÚJDONSÁGOK