Társaságunkról

 

A Magyar Útügyi Társaság 1994-ben az útügyi szakmai tevékenység egyesületi keretek közötti támogatására jött létre. Tevékenységünk a tudományos kutatás előmozdítására, a műszaki szabályozók kidolgozására, a minőségügy, a közlekedésbiztonság és a környezet védelmének fejlesztésére, a szerződések tartalmi irányelveinek elkészítésére irányul.

Régi terv valósult meg 2014-ben, amikor a vasúti szakma is csatlakozott a társasághoz: megváltozott a név, MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaságra.

Társaságunk közhasznú szervezet.

A célok elérése széles körű szakmai együttműködést követel. A munkában az út- és vasútügy területén működő igazgatási intézmények, kutatóhelyek, egyetemek, tervező és konzultáns vállalkozások, építő és kivitelező vállalatok és az önkormányzatok legjobb szakemberei vesznek részt, jól tükrözve a műszaki-szabályozási problémák sokszínűségét és a közös érdeket.

A társaság egyéni tagságát mintegy ötszáz szakember adja, jogi tagjaink száma közelít a százhoz.

A szakmai munka legfontosabb részeként a társaság munkabizottságokban és szakbizottságokban dolgozza ki az általános szakmai megegyezésen alapuló műszaki előírásokat, amelyeket ma már jogszabályok tartanak hatályban, közzétételük az ágazat szakmai vezetésének jóváhagyásával történik.

A MAÚT a szakma által elismert elektronikus dokumentumtárat üzemeltet: az e-UT-, illetve az e-VASUT előfizetéses rendszert több ezer kolléga veszi igénybe.

A külföldi kapcsolatok szerteágazóak, különösen szoros a kapcsolat az osztrák és a német szakmai társaságokkal, illetve a nemzetközi szervezetekkel, valamint azok magyarországi képviseleteivel.

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

ÚJDONSÁGOK