Küldetés és célok

 

A társaság általános célja a magyar út- és vasútügy fejlesztése, a szakmai kapcsolatok kiépítése és tartós, folyamatos fenntartása. Megvalósítása érdekében társaságunk az út- és vasútügy területén különösen az alábbi feladatokat látja el:

 • útügyi és vasútügyi műszaki szabályozási dokumentumokat dolgoz ki, amelyek felölelik az igazgatás, a tervezés, a kivitelezés, az üzemeltetés és fenntartás területét. A közlekedési létesítmények tervezésére, építésére, valamint a forgalom biztonságát és forgalmi rendjét meghatározó technikai eszközökre, továbbá ezek kezelésére műszaki előírásokat, útmutatókat állít elő; 
 • gondoskodik a dokumentumok egységes nyilvántartásáról, terjesztéséről és karbantartásáról;
 • részt vesz a közúti és vasúti közlekedéssel kapcsolatos jogszabályok előkészítésében, véleményezésében; 
 • kutatási témákra tesz javaslatot, programokat dolgoz ki, koordinál. Az eredmények kiértékelésében részt vesz, azok terjesztését és bevezetését elősegíti; 
 • az útügy és vasútügy minőségi színvonalának emelése érdekében a követelményrendszerre ajánlásokat dolgoz ki. Véleményt nyilvánít a minőséget érintő kérdésekben. Összegzi és felhasználja a közúti  és vasúti infrastruktúrát használók minőséggel kapcsolatos véleményeit;
 • előmozdítja a kapcsolat felvételét, fenntartását, segíti az együttműködést
  • a társaság és más szervezetek,
  • országos, területi vagy helyi szervek, illetve szervezetek,
  • a társaság tagjai, 
  • a társaság tagjai és más szervezetekhez tartozó, vagy azon kívüli tagok, illetve személyek között, 
 • képviseli a közös érdekeket;
 • együttműködik a közúti és vasúti infrastruktúra területén működő szervezetekkel, szakemberekkel, így különösen az állami és az önkormányzati megrendelőkkel, a tudományos és oktatási intézményekkel, a tervező, lebonyolító, kivitelező és üzemeltető vállalkozásokkal, az építési anyagokat, felszereléseket, berendezéseket gyártókkal és forgalmazókkal;
 • közreműködik a Magyar Szabványügyi Testületben végzett szabványosítási tevékenységben;
 • az útüggyel és a vasútüggyel összefüggő kérdésekről kiadványokat állít elő, ápolja és támogatja a közúti és vasúti közlekedési kultúra megőrzését és fejlesztését;
 • kapcsolatot tart és együttműködik a szakterületen tevékenykedő útügyi és vasútügyi nemzetközi szervezetekkel;
 • oktatási, továbbképzési programokat szervez az útügyi és vasútügyi műszaki szabályozási dokumentumok terjesztése, megismertetése és helyes alkalmazása érdekében.

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

ÚJDONSÁGOK