Küldetés és célok

A társaság általános célja a magyar útügy fejlesztése, a szakmai kapcsolatok kiépítése és fenntartása.

Megvalósítása érdekében a társaság az útügy területén különösen az alábbi feladatokat látja el:

  • Útügyi műszaki előírásokat, szabályzatokat és tervezési útmutatókat készít. A dokumentumok témakörei kiterjednek az igazgatás, a tervezés, a lebonyolítás, a kivitelezés, az üzemeltetés és fenntartás területére. A kidolgozás során a lehető legszélesebb szakmai körben elvégzi a szabályozások tartalmának egyeztetését.
  • A műszaki szabályozási dokumentumokat ismerteti, terjeszti és értékesíti.
  • Részt vesz az útüggyel kapcsolatos jogszabályok előkészítésében, véleményezésében.
  • Javaslatokat tesz kutatási témákra, kutatási programokat bonyolít le. Részt vesz a kutatási munkák eredményeinek kiértékelésében, elősegíti a kutatási eredmények terjesztését és hasznosítását.
  • Kapcsolatokat tart fenn más szervezetek, országos, területi, vagy helyi szervek, illetve szervezetek között.
  • Kapcsolatot tart az útépítési anyagokat, felszereléseket, berendezéseket gyártókkal és forgalmazókkal.
  • Az útüggyel összefüggő kiadványokat állít elő.
  • Kapcsolatot tart és együttműködik az útügyi nemzetközi szervezetekkel.

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

ÚJDONSÁGOK