Az elmúlt harminc év – Alapítóink emlékeztek

Makadám Klub, 2024. február 6.

 

Fotó: Kapusi

 

Emlékezés, előre tekintés, örömteli találkozások és meghitt baráti beszélgetések szakmáról, családról, mindennapokról. És persze ünneplés, sok, sok ünneplés.

Néhány szóban így jellemezhetnénk február 6-a délutánját, amit a Makadám Mérnök Klub falai között tölthettünk együtt mi ötvenen, akik részesei lehettünk az idén 30 éves MAÚT Jubileumi alapítói találkozójának.

A 14:00 órás kapunyitásra szinte mindenki megérkezett, így időben kezdhettük a programot, amit Pásztor Zoltán, a MAÚT továbbképzési bizottságának vezetője moderált könnyed humorral és szakmai hozzáértéssel egészen a végéig – fel-felemlegetve saját emlékeit az elmúlt évtizedekről.

A könnyű szendvicsebédet követően Nyiri Szabolcs, a MAÚT elnöke néhány szóval köszöntötte a vendégeket, majd Thoroczkay Zsolt, az Építési és Közlekedési Minisztérium Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztályának vezetője adott némi bepillantást a jelenlegi szakmai helyzetbe és kifejezte örömét, amiért ő kapott felkérést a megjelenésre és a nyitóbeszédre.

Suhajda Balázs, a MÁV pálya és mérnöki létesítmények főigazgatója és a MAÚT vasúti alelnöke folytatta a sort – mert bár alapításakor még Magyar Útügyi Társaságként alapították a szervezetet, tíz éve már a vasúti műszaki szabályozás is épp olyan fontos szerepet játszik a tevékenységben, ahogy az útügyi.

                    

 

 

 

 

Ezután valódi időutazás következett Tombor Sándorral, a szervezet 22 éven keresztül első és azóta is örökös elnökével. Visszakalauzolt minket egészen a kezdetekig és elmesélte, az ő nézőpontjából hogyan is történt mindez. Egy felismerés indította az alapítókat arra, hogy széles körben összefogjon az egész szakma. A felismerés, – ami jóval 1994 előtt született  hogy nagy változások előtt állunk. Mi az, amit átvehetnek a szakma hazai képviselői a piacgazdaság hatásai, a nyugati világ vívmányai közül?

„A MAÚT alapítása egy nagyon átgondolt, a helyzethez igazodó cselekedet volt” – amit alá is támasztott előadásában azzal, hogy részletesen bemutatta a körülményeket, amik a szervezet alapításához vezettek. Erős szándék indította a szakembereket akkor arra, hogyan rendezkedjenek be az új társadalmi igényeknek, piaci igényeknek megfelelően. Számtalan tanulmány, szakmai fórum eredménye vezetett oda, hogy megfogalmazódjon az a szervezeti keret, ami végül 1994. május 19-én, 79 fő jelenlétében a társaság megalapításához vezetett.

A jól körülhatárolt, a műszaki szabályozás területén rendszerszerű tevékenységet végző Magyar Útügyi Társaság céljaként azt is megfogalmazták alapítói, hogy tevékenysége során vegye figyelembe a szakmában tevékenykedők széles körének érdekeit.

Elsősorban a német, osztrák, holland és svájci szakmai kapcsolatok kínálták a lehetőséget, hogy a témában szoros együttműködés jöjjön létre a már korábban alapított külföldi szervezetek képviselőivel – akiknek együttműködésébe mi magunk is bekapcsolódhattunk.

Regős Szilveszter, Hórvölgyi Lajos és Tombor Sándor írta alá azt a megállapodást 1995-ben, amiben vállalták az alapvető működési szabályokat. Nevezetesen, hogy a MAÚT lesz a központi találkozó helye azoknak a kiváló szakembereknek, akik vállalják a műszaki szabályozások elkészítését és munkájukat felajánlják a Közúti Főosztálynak – cserébe támogatást kapnak azzal, hogy munkájukat terjesztik és állandó, erre a területre érvényes megbízással látják el őket a szervezeten keresztül.

A visszaemlékezésben olyan nagy, a szakmában akkor tevékenykedők nevei hangzottak el, akik említése minden résztvevőt visszarepítettek a múltba, amire szívesen emlékeztek – és akik közül sokan a hallgatóság soraiban ültek.

Az évek során több iroda adott helyet a működésnek és a felmerülő igényekhez igazodva változott a szervezeti ábra is.

Új szabályozási rendszer jött létre – egyrészt a régebbi szabályozások átdolgozásából, másrészt igazodva az új kihívásokhoz. Mindenhol – külföldön és belföldön egyaránt – nyitott ajtókkal várták a szervezet képviselőit és olyan együttműködések jöttek létre, amelyek segítették egy most is kiválóan működő műszaki szabályozási rendszer kiépítését hazánkban.

Alkalmazkodva a digitalizáció erősödéséhez, 2009-ben bevezettük az útügyi előírások elektronikus megjelenítését és előfizetését osztrák együttműködés keretében. A vasútügyi előírások európai projekt támogatású feldolgozásával 2014-ben a társaság átalakult MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társasággá. 2017-ben a szakemberek munkájának köszönhetően elkészült az elektronikus vasútügyi előírástár is, ami a vasúti műszaki szabályozások rendszerét működteti.  

Több díjat alapított a társaság az óriási eredményekkel dolgozó kollégák kitüntetésére. A dr. Vásárhelyi Boldizsár nevét viselő díjnak első kitüntetettje 1997-ben dr. Boromisza Tibor volt. A Milliarium Aureum – Aranymérföldkő díj alapításáról 1999-ben döntöttünk, aminek adományázásával ma is a közúti és a vasúti közlekedés hazai színvonalának fejlesztésében, az európai gyakorlathoz igazításában végzett kiemelkedő szellemi, irányító és műszaki teljesítményt ismerjük el.

Dr Nemesdy Ervin professzorra emlékezve a nevét viselő pályázattal 2002. óta ismerik el a legkiemelkedőbb diplomamunkákat.

Az ünneplésnek, kikapcsolódásnak is jutott mindig idő, Tombor Sándor néhány kép erejéig felvillantotta az útügyi bálok elegáns és mindig jókedélyű hangulatát is.

A 2016-os leköszönés pillanatát végül úgy foglalta össze az előadó, hogy sok-sok örömteli pillanatot, sikeres körülményt tudhat magáénak az évek alatt. Végül köszönetet mondott azoknak, akiktől tanulhatott, akik segítették személyes és a társaság sikeres pályafutását, akikkel „hihetetlenül jó volt együtt dolgozni” – és kifejezte jókívánságait, hogy ebben a szervezetben a szakemberek még hosszú időszakot tölthessenek együtt ebben a formában. Két olyan diával búcsúzott, amelyeken a MAÚT kitüntetett helyen szerepel az idén vagy a közeljövőben százéves fennállását ünneplő két külföldi testvérszervezettel is.

Nyiri Szabolcs, a MAÚT elnöke folytatta az elmúlt harminc év összefoglalását és már az első mondatban kiemelte, hogy ez a mérnöki kör sokkal erősebben és eredményesebben dolgozik együtt, mint bármilyen, általa megismert szakmai közösség. Köszönetet mondott a jelenkor nevében is a megalapításért és visszatekintve a szabályozási keretrendszer átmeneti szüneteltetésére, arról kezdett beszélni, hogyan élesztették újra más, újszerűbb alapokkal ezt a tevékenységet.

Bár a működési forma némileg megváltozott, a műszaki szabályozás alapgondolata, ami a minőséget tekinti legfontosabb célkitűzésének, ugyanaz. Ugyan a jelenlegi fenntartás nem problémamentes, a társaság égisze alatt tevékenykedő szakemberek továbbra is óriási eredményekkel, elkötelezetten végzik tevékenységüket – ezért ezúton is kifejezte köszönetét minden kolléga felé.

Folytatódik a műszaki szabályozási rendszer harminc éve megkezdett fejlesztése, megújítása, amit a szakemberek még erősebb összefogásával bővül.

Több szakmai közösség alakult azóta, több éve sikeresen működik az Innovációs Fórum, aminek előadói között köszönthettük Áder János köztársasági elnököt is. Németh Mónika és Puchard Zoltán ennek a kiváló sorozatnak nem csak ötletgazdái, de hónapról hónapra készítői is.

Korszerűsödik a társaság kommunikációs tevékenysége azért, hogy még egyértelműbbé váljon az a megkérdőjelezhetetlen szakmaiság, amit a társaság képvisel a mindennapokban.

Néhány hónapja elindult a MAÚT podcast-sorozata is, aminek célja nem csupán a megszólalók gazdag szakmai életútjának bemutatása, de a szélesebb közönség előtt is formálni a közgondolkozást szakmánkról.

Ezúton is várjuk a témajavaslatokat és szívesen vesszük, ha téma vagy szereplő javaslattal élnek bármelyik közösségi oldalunkon üzenetben.

Mivel több éve kihívást jelent a fiatalok megszólítása, elindult a NextGen tehetségkutató program is, aminek célcsoportja az a korosztály, akik eséllyel pályázhatnak ebben a kiváló és összetartó szakmában.

A társaság évről évre stabil pénzügyi háttérrel bír – ez is lehetőséget ad arra, hogy a MAÚT Readert továbbfejleszthessük webalapú kommunikációs platformra.

A jövőbe mutató zárszóban Nyiri Szabolcs kiemelte, hogy a MAÚT igyekszik mindig olyan területtel foglalkozni az alaptevékenységen túl, amire más körökben nem jut energia, erőforrás – ezzel is erősítve a szakma presztízsét. További kiadványok szerkesztése és kiadásának gondozása, szakmai rendezvények szervezése és új, modern, a szakmánkat erősítő csatornák nyitása és gondozása is a tervek között szerepel.

Mindkét elnök úr köszönetet mondott Petőcz Máriának és csapatának azért az elhivatott és magas szakmai színvonalú munkájáért, amivel a kiadványok, a MAÚT megjelenésében segédkeznek évtizedek óta.

A jelen levő alapító tagok a jubileum alkalmából emlékplakettet és emléklapot vehettek át a társaság elnökeitől és alelnökeitől, majd következhetett a délután szó szerinti fénypontja, a tortabontás. Nem hiányozhatott a tűzijáték sem a fimon édességről, ahogy az elmúlt harminc évet megjelenítő évszámok sem.

     

A rendezvény alatt minden résztvevő egy rövid videóüzenettel fejezhette ki jókívánságait a MAÚT-nak. Két kültéri csoportképen is megörökítették az alapítókat és minden jelenlévőt is, hiszen az időjárás is kegyeibe fogadta a vendégsereget.

   

A MAÚT iroda vezetőjének, Rétháti Andrásnak köszönjük a koordinációt, Berényi Zsófiának és Monostori-Szűcs Anitának, az iroda munkatársainak pedig a szervezést és hogy a rendezvényen vendéglátóként is segítségünkre voltak.

A MAÚT nevében köszönjük mindenkinek, aki jelen tudott lenni a kis ünnepségen és azoknak is, akiknek ezúttal ugyan nem volt lehetőségük megjelenni, ám örömmel emlékeznek vissza erre a 30 évre.

Kállai Judit

 

Fotók: Thaler

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

ÚJDONSÁGOK