PIARC – Magyar Nemzeti Bizottság

374

Az Útügyi Világszövetség tevékenységéről és magyar vonatkozásairól röviden

A közúti alágazat legfontosabb szakmai szervezete, az 1909-ben alapított Útügyi Világszövetség (PIARC/AIPCR) célja egy integrált és fenntartható közlekedési rendszer kidolgozása, az utakkal, a közlekedéspolitikával és a jó gyakorlatokkal kapcsolatos ismeretek, eredmények cseréje, terjesztése és széleskörű alkalmazása révén.

A PIARC jelenleg 142 tagországgal rendelkezik. Fórumot biztosít az útépítés, a közúti infrastruktúra és a közlekedés területén szerzett tapasztalatok megvitatására, új műszaki szemléletmódok, másutt sikeresen bevezetett és alkalmazott megoldások megismerésére. 

A Világszövetség tanácsadói státusszal rendelkezik az ENSZ-ben, az OECD-nél és folyamatos szakértői fóruma az Európai Unió szakosított irányító testületeinek is. A Szövetség objektív és pártatlan munkát végez, segítve a döntéshozatalt, illetve a hatékony megoldások kidolgozását.

A PIARC úgynevezett Négyes Stratégai Terv alapján sorolja be a projektjeit. A 2024−2027-es időszak stratégiai témakörei: Közúti adminisztráció; Mobilitás; Biztonság és fenntarthatóság; Ellenálló infrastruktúra.

A Világszövetség tevékenységi időszakait a négyévenként tartott világkongresszusok, valamint téli világkonferenciák szabják meg, amelyeken az útügy, a közúti közlekedés, az útüzemeltetés, -fenntartás és finanszírozás aktuális kérdéseiről, kihívásairól tanácskoznak a résztvevők. 

A 2024−2027 közötti időszakban 17 magyar szakember képviseli hazánkat nemzeti delegáltként a különböző munkabizottságokban. Az egyes bizottságok évente két ülést tartanak, a ciklus végén pedig átfogó jelentést készítenek, amelyben ajánlásokat fogalmaznak meg.

A PIARC irányítását a tagállamok delegáltjaiból álló Tanács végzi. A Végrehajtó Bizottság szervezi és irányítja a szövetség pénzügyi, kommunikációs és egyéb stratégiai feladatait. A Titkárság fogja össze és támogatja a Tanács, a Végrehajtó Bizottság és a műszaki bizottságok munkáját, továbbá felelős a szövetség publikációinak szerkesztéséért, illetve a kongresszusok, workshopok szervezéséért.

Magyarország alapító tagként 1909 óta jelentős munkát végez az Útügyi Világszövetségben. Ez többféle formában valósul meg: útügyi kongresszusok, szemináriumok és műszaki munkabizottsági ülések szervezése által, a munkabizottságokba delegált magyar szakemberek munkája és a Világszövetség irányító testületeiben választott tisztségek ellátása révén. 

A magyar részvételt a Magyar Nemzeti Bizottság koordinálja az útügyekért felelős miniszter által kinevezett Első Delegátus irányításával. Az MNB választott elnöke Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. Az Első Delegátus tisztségét pedig Holnapy László, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatói főtanácsadója tölti be.

A munkabizottsági tagok a Magyar Nemzeti Bizottság közgyűlésén tartják éves beszámolójukat, továbbá szaklapokban, közlekedési konferenciákon és egyéb fórumokon is publikálják eredményeiket.  

A PIARC – az utak és a közúti közlekedés ügyét szolgálva – immár 115 éve bizonyítja az országok közötti összefogás sikerességét és hatékonyságát.

Budapest, 2024. február

Készítette: Szirányi Balázs

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

ÚJDONSÁGOK