A vasúti műszaki szabályozási rendszer felülvizsgálata és folyamatos működési modelljének kialakítása (KözOP–2.5.0-09-11-2011-0008)

A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása szükségessé tette a teljes szabályozási vertikum áttekintését, sok szempontú minősítését, a hiányzó elemek pótlására vonatkozó javaslatok kimunkálását, hozzáigazítását a liberalizált vasúti közlekedés szabályozási követelményeihez. A 32 hónapra tervezett projekt 2012 augusztusában indult, és 2015. május 15-én zárult.

A feladat kidolgozásának két fő iránya:

  • A projekt a rendszer dokumentumainak tekintetében tartalmuk szakmai korszerűségi felülvizsgálatára terjedt ki, nincsen szó azok átdolgozásáról. Ugyanakkor a munka eredményei lehetővé tették egy sokéves, tartalmi korszerűsítést eredményező majdani folyamat sikeres elindítását. A vasúti műszaki szabályozást érintő előírások teljes körét feldolgozták a munkabizottságok, függetlenül attól, hogy az a későbbiekben belekerült-e az e-VASUT kiadványba. A feldolgozott anyag több mint huszonötezer oldal terjedelmű és mintegy ezerháromszáz elemből áll.
  • A projekt másik célja az e-VASUT rendszer létrehozása. A feldolgozott elemek több mint kétharmada került be a rendszerbe. Ehhez a MAÚT által már 2009 óta sikeresen működtetett e-UT Digitális Útügyi Előírástár megoldásai, tapasztalatai, folyamatosan fejlesztett informatikai háttere is kiváló segítséget nyújtott. A szerződés szerint 2014. október végére elkészült a próbaverzió, amelyet széles körű szakmai egyeztetés és a végleges változat elkészítése követett.

Elkészült a vasúti műszaki előírások rendszerének kialakítását szolgáló megalapozó tanulmány az európai és a hazai jogszabályok figyelembevételével, illetve az e-VASUT rendszertanulmánya, az e-VASUT rendszere, amelynek szervezeti és más feladatait is el kellett végezni.

A projekt kapcsán átalakult az útügyekkel foglalkozó egyesület Magyar Út- és Vasútügyi Társasággá.

A projekt kidolgozását már eddig is komoly érdeklődés kísérte. Ennek legfontosabb jele a MÁV Zrt.-vel illetve a GySEV Zrt.-vel megkötött együttműködési megállapodás, amelyek nagyban hozzájárultak az első fázis eredményeihez, a második fázis olyan kialakításához, amelyet a gyakorlatban minél jobban hasznosítani tudnak.

Az e-VASUT rendszer üzembehelyezésének kezdete 2015. év végén, 2016. elején várható, a kereskedelmi forgalmazás feltételeinek megteremtése után.

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

ÚJDONSÁGOK