Hatályos útügyi műszaki előírások

2023. január 15.

 

e-UT 01 Általános témakör 

e-UT 01.00 Általános szabályok 

e-UT 01.00.10 Szabályzatok 

e-UT 01.01 Szerződések 

e-UT 01.01.10 Szerződési feltételek 

e-UT 01.01.20 Műszaki-gazdasági vizsgálatok 

 

e-UT 02 Közlekedéstervezés 

e-UT 02.00 Általános szabályok 

e-UT 02.00.10 Szabályzatok 

e-UT 02.01 Forgalmi vizsgálatok 

e-UT 02.01.10 Kapacitás 

e-UT 02.01.20 Forgalomszámlálás 

e-UT 02.01.23:2009 Automatikus forgalomszámláló állomások adatainak felhasználása a közúti szolgáltatási szint megállapítására

e-UT 02.01.24:2022 Közutak forgalmának számlálása és az országos közutak forgalomszámlálási eredményeinek közzététele

e-UT 02.01.30 Forgalom előrebecslése 

e-UT 02.01.31:2005 Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel 

e-UT 02.01.40 Közlekedéstervezési munkarészek 

e-UT 02.01.41:2003 A településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei. Tartalmi követelmények (A KTSZ kiegészítése) 

e-UT 02.01.42:2009 Közúti biztonsági audit. Módszertan 

 

e-UT 03 Úttervezés 

e-UT 03.00 Általános szabályok 

e-UT 03.00.10 Szabályzatok 

e-UT 03.00.20 Rajzok 

e-UT 03.00.21:2006 Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei (A KTSZ kiegészítése) 

e-UT 03.01 Utak tervezése 

e-UT 03.01.10 Közutak tervezése 

e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése (KTSZ) 

e-UT 03.01.15:2019 20 m koronaszélességű, 2×2 sávos külterületi közutak tervezési részletszabályai 

e-UT 03.02 Belterületi utak tervezése 

e-UT 03.02.10 Forgalomcsillapítás 

e-UT 03.02.12:2008 Közúti forgalom csillapítása (A KTSZ kiegészítése) 

e-UT 03.02.20 Útcsatlakozások tervezése 

e-UT 03.02.21:2004 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása 

e-UT 03.02.30 Parkolók tervezése 

e-UT 03.02.31:2005 A parkolási létesítmények geometriai tervezése (A KTSZ kiegészítése) 

e-UT 03.02.40 Közterületek és közművek 

e-UT 03.03 Csomópontok tervezése 

e-UT 03.03.10 Körforgalmú csomópontok 

e-UT 03.03.11:2022 Körforgalmak tervezése 

e-UT 03.03.20 Szintbeni csomópontok tervezése 

e-UT 03.03.21:2004 Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése (A KTSZ kiegészítése) 

e-UT 03.03.30 Jelzőlámpás csomópontok tervezése 

e-UT 03.03.32:2022/M1:2023 A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

e-UT 03.03.40 Különszintű csomópontok tervezése 

e-UT 03.04 Kerékpárutak és gyalogjárdák tervezése 

e-UT 03.04.10 Kerékpárutak tervezése 

e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése 

e-UT 03.05 Akadálymentes közlekedés 

e-UT 03.05.10 Akadálymentes létesítmények tervezése 

e-UT 03.06 Vasúti keresztezések tervezése 

e-UT 03.06.10 Szintbeni átjárók tervezése 

e-UT 03.06.11:2005 Szintbeni közúti–vasúti átjárók kialakítása. Geometriai kialakítás, pályaszerkezet, víztelenítés, forgalomszabályozás, üzemeltetés 

e-UT 03.07 Egyéb tervezési feladatok 

e-UT 03.07.10 Vegyes feladatok 

e-UT 03.07.11:2009 Előzési és kapaszkodószakaszok tervezése (A KTSZ kiegészítése) 

e-UT 03.07.12:2004 Közutak víztelenítésének tervezése 

e-UT 03.07.14:2009 Üzemi utak létesítése közúti völgy- és folyami hidak mellett (A KTSZ kiegészítése) 

e-UT 03.07.20 Létesítmények tervezése 

e-UT 03.07.21_M1:2021 Autópálya-mérnökségek és kombinált mérnökségek tervezése (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva) 

e-UT 03.07.22:2007 Pihenőhelyek és szolgáltató létesítmények telepítése gyorsforgalmi közúthálózat mellé (A KTSZ kiegészítése) 

e-UT 03.07.24:2009 A közúti közösségi közlekedés (tömegközlekedés) pályáinak, utas- és járműforgalmi létesítményeinek tervezése 

e-UT 03.07.25:2022 A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése 

e-UT 03.07.30 Közúti alagutak tervezése 

e-UT 03.07.40 Zajvédelem tervezése 

e-UT 03.07.42:2003 Közúti közlekedési zaj számítása 

e-UT 03.07.47:2021 Közúti zajárnyékoló építmények és madárvédő falak építése, fenntartása 

e-UT 03.07.50 Vadvédelem tervezése 

e-UT 03.07.53_M1:2021 Ökológiai átjárók és védőkerítések kialakítása közutak mellett (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva) 

 

e-UT 04 Forgalomszabályozás 

e-UT 04.00 Általános szabályok 

e-UT 04.00.10 Szabályzatok 

e-UT 04.01 Forgalomszabályozó berendezések 

e-UT 04.01.10 Forgalmi telematika 

e-UT 04.01.12:2007 Jármű- és gyalogosérzékelők (detektorok) alkalmazása 

e-UT 04.01.15:2019 Intelligens forgalomszabályozó és információs rendszerek 

e-UT 04.01.20 Jelzőlámpás forgalomirányítás 

e-UT 04.02 Közúti jelzőtáblák 

e-UT 04.02.10 Közúti jelzőtáblák megtervezése 

e-UT 04.02.11:2012 Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése 

e-UT 04.02.12:2012 Közúti jelzőtáblák (Y). A feliratok betűi, számjegyei és írásjelei 

e-UT 04.02.20 Közúti jelzőtáblák 1. 

e-UT 04.02.21:2012 Közúti jelzőtáblák (A). Veszélyre figyelmeztető jelzőtáblák és jelképeik 

e-UT 04.02.22:2012 Közúti jelzőtáblák (B). Elsőbbségi jelzőtáblák és jelképeik 

e-UT 04.02.23:2012 Közúti jelzőtáblák (C). Tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák és jelképeik 

e-UT 04.02.24:2012 Közúti jelzőtáblák (D). Kötelező jelzőtáblák és jelképeik 

e-UT 04.02.25:2012 Közúti jelzőtáblák (F). Tájékoztató jelzőtáblák és jelképeik 

e-UT 04.02.26:2012 Közúti jelzőtáblák (H). Kiegészítő táblák és jelképeik 

e-UT 04.02.30 Közúti jelzőtáblák 2. 

e-UT 04.02.31:2012 Közúti jelzőtáblák (E). Különleges szabályokat jelző táblák és jelképeik 

e-UT 04.02.32:2012 Közúti jelzőtáblák (G). Útbaigazító és utaló jelzőtáblák és jelképeik 

e-UT 04.02.33:2023  Közúti jelzőtáblák. Turisztikai jelzőtáblák és alkalmazásuk  

e-UT 04.02.35:2005 A követési távolság útburkolati jeleinek értelmező táblái 

e-UT 04.02.40 Egyéb jelzőtáblák 

e-UT 04.02.41:1998 Közterületi információs táblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése 

e-UT 04.02.42:2020 Útépítési adatközlő táblák alkalmazása 

e-UT 04.03 Burkolati jelek 

e-UT 04.03.10 Burkolati jelek tervezése 

e-UT 04.03.12:2022 Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása 

e-UT 04.03.20 Burkolati jelek alakja 

e-UT 04.04 Járművisszatartó berendezések 

e-UT 04.04.10 Járművisszatartó berendezések tervezése 

e-UT 04.04.13:2020/M1:2024 Közúti visszatartó rendszerek (KVR)(Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

e-UT 04.04.20 Vezetőkorlátok 

e-UT 04.05 Elkorlátozás 

e-UT 04.05.10 Útelzárás 

e-UT 04.05.14:2020 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása 

 

e-UT 05 Építőanyagok 

e-UT 05.00 Általános szabályok 

e-UT 05.00.10 Szabályzatok 

e-UT 05.01 Alapanyagok 

e-UT 05.01.10 Ásványi anyagok 

e-UT 05.01.15:2019 Útépítési kőanyaghalmazok 

e-UT 05.01.20 Bitumenes kötőanyagok 

e-UT 05.01.21:2018 Kationaktív bitumenemulziók 

e-UT 05.01.26:2018 Bitumenes kötőanyagok az útpályaszerkezetek aszfaltburkolati keverékeinek gyártásához 

e-UT 05.02 Keverékek 

e-UT 05.02.10 Aszfaltkeverékek 1. 

e-UT 05.02.11_M1:2021 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva) 

e-UT 05.02.15:2008 Útépítési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt 

e-UT 05.02.16:2004 Kationaktív bitumenemulzió kötőanyagú alaprétegek, útburkolatok és kátyúzókeverékek 

e-UT 05.02.20 Aszfaltkeverékek 2. 

e-UT 05.02.30 Betonkeverékek 

e-UT 05.02.31:2008 Útbeton betonhulladék újrahasznosításával 

e-UT 05.02.40 Egyéb anyagok, keverékek 

e-UT 05.02.41:2002 Pernye alkalmazása útépítési kötőanyagként 

e-UT 05.02.42:2008 Útburkolatok hézagkitöltő anyagai 

e-UT 05.02.43:2019 Útburkolati jelek anyagai és felhasználói követelményei 

e-UT 05.02.50 Bontott anyagok 

e-UT 05.02.55:2008 Útpályaszerkezeti aszfaltrétegek helyszíni újrafelhasználása melegremix eljárással 

e-UT 05.02.56:2019 Hideg remix 

 

e-UT 06 Útépítés 

e-UT 06.00 Általános szabályok 

e-UT 06.00.10 Szabályzatok 

e-UT 06.01 Építés-előkészítő munkák 

e-UT 06.02 Földművek 

e-UT 06.02.10 Földművek építése 

e-UT 06.02.11:2022 Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai 

e-UT 06.02.13:2022 Kötőanyag-hozzáadással készülő talajkezelések

e-UT 06.03 Pályaszerkezetek 

e-UT 06.03.10 Pályaszerkezetek méretezése 

e-UT 06.03.11:2010 Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 

e-UT 06.03.12:2009 Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése 

e-UT 06.03.13:2005 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése 

e-UT 06.03.20 Aszfaltrétegek 

e-UT 06.03.21_M1:2021 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva) 

e-UT 06.03.22:1989 Hígított bitumenes aszfaltmakadám pályaszerkezeti rétegek 

e-UT 06.03.26:2020 Rugalmas kötőanyagú burkolatalapok 

e-UT 06.03.30 Beton pályaszerkezeti rétegek 

e-UT 06.03.32:1993 Útépítési beton burkolatalapok. Követelmények 

e-UT 06.03.33:2006 Útépítési beton burkolatalapok. Tervezési előírások 

e-UT 06.03.36:2019 Hengereltbeton burkolatok tervezése és építése 

e-UT 06.03.37:2022 Beton- és kompozitburkolatok tervezése és építése 

e-UT 06.03.40 Kő-, betonkő és műkő burkolatok 

e-UT 06.03.43:2022 Kiselemes burkolatok

e-UT 06.03.50 Kötőanyag nélküli alaprétegek 

e-UT 06.03.53:2019 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok 

e-UT 06.03.60 Felületi bevonatok 

e-UT 06.03.63:2019 Útpályaszerkezetek bevonatai 

 

e-UT 07 Hidak és műtárgyak 

e-UT 07.00 Általános szabályok 

e-UT 07.00.10 Szabályzatok 

e-UT 07.00.20 Általános tervezési előírások 

e-UT 07.01 Hidak és műtárgyak tervezése 

e-UT 07.01.10 Közúti hidak tervezése 

e-UT 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. 

e-UT 07.01.12:2011 Erőtani számítás. Közúti hidak tervezése (KHT) 2. 

e-UT 07.01.13:2011 Acélhidak. Közúti hidak tervezése (KHT) 3. 

e-UT 07.01.14:2011 Beton, vasbeton és feszített vasbeton hidak. Közúti hidak tervezése (KHT) 4. 

e-UT 07.01.15:2011 Öszvérhidak. Közúti hidak tervezése (KHT) 5. 

e-UT 07.01.16:2002 Közúti hidak tervezési előírásai VI. Beavatkozások tervezése meglévő hidakon 

e-UT 07.01.18:2011 Fahidak. Közúti hidak tervezése (KHT) 8. 

e-UT 07.01.20:2016 Tartószerkezeti elemek tervezése 

e-UT 07.02 Hidak és műtárgyak építése 

e-UT 07.02.10 Közúti hidak építése 

e-UT 07.02.11:2022 Beton, vasbeton és feszített vasbeton közúti műtárgyak építése 

e-UT 07.02.12:2022 Acélhidak gyártása és szerelése 

e-UT 07.02.13:2003 Közúti hidak építése III. Fahidak és hídállványok 

e-UT 07.02.14:2001 Közúti hidak építése IV. Nyitott munkagödör kialakítása, víztelenítése 

e-UT 07.02.15:2001 Közúti hidak építése V. Alapozások 

e-UT 07.03 Hídszerkezetek 

e-UT 07.03.10 Hídsaruk és dilatációs szerkezetek 

e-UT 07.03.11_M1:2020 Közúti hidak sarui és dilatációs szerkezetei (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva) 

e-UT 07.03.20 Hídszigetelések 

e-UT 07.03.23_M1:2022 Acél pályalemezű hidak szigetelése és aszfaltburkolata (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva) 

e-UT 07.03.25:2020 Vasbeton pályalemezű hidak szigetelése és kocsipálya-burkolata 

e-UT 07.04 Korrózióvédelem 

e-UT 07.04.10 Szerkezetek korrózióvédelme 

e-UT 07.04.11:2021/M1:2023 Acélszerkezetek korrózióvédelme (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva) 

e-UT 07.04.13:2021 Kész betonszerkezetek korrózióvédelme 

e-UT 07.05 Hídtartozékok 

e-UT 07.05.10 Korlátok 

e-UT 07.06 Alagutak 

e-UT 07.06.10:2021 Alagutak létesítése 

e-UT 07.06.11:2021 Közúti alagutak létesítése 

 

e-UT 08 Fenntartás és útüzemeltetés 

e-UT 08.00 Általános szabályok 

e-UT 08.00.10 Szabályzatok 

e-UT 08.00.20 Áttekintés 

e-UT 08.01 Közútkezelés 

e-UT 08.01.10 Helyazonosítás 

e-UT 08.01.11:1995 Az azonosítópont típusú helyazonosítási mód 

e-UT 08.01.20 Nyilvántartás 

e-UT 08.01.21:2003 Országos közutak nyilvántartása. Kettős helyazonosítás szabályozása 

e-UT 08.01.22:2020 Országos közúti adatbanki szolgáltatás 

e-UT 08.01.23:2000 Országos közutak nyilvántartása. Közúti hidak helyazonosítása 

e-UT 08.01.24:1999 Országos közutak nyilvántartása. Közutak feletti akadályok 

e-UT 08.01.25:2019 Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete 

e-UT 08.01.30 Útinform 

e-UT 08.01.31:2019 Az Útinform számára történő információszolgáltatás módja és rendje 

e-UT 08.01.40 Útkísérletek 

e-UT 08.01.50 Úthálózat védelme 

e-UT 08.01.51:2018 Közúti járművek kerék-, tengelyterhelésének és össztömegének ellenőrzése 

e-UT 08.01.52:2020 Műszaki biztonsági intézkedések csökkentett közúti űrszelvény és hídteherbírás esetén 

e-UT 08.01.53:2022 Hatósági ellenőrzőhelyek kialakításának feltételei 

e-UT 08.01.60 Hídvizsgálatok 

e-UT 08.01.61:2002 Hídvizsgálat I. Megépült közúti hidak teherbírás-vizsgálata 

e-UT 08.01.70 Helyi közutak 

e-UT 08.02 Fenntartás 

e-UT 08.02.10 Burkolatfenntartás 

e-UT 08.02.12:2022 Aszfaltburkolatok fenntartása 

e-UT 08.02.20 Aszfaltburkolatok fenntartása 

e-UT 08.02.30 Beton- és kőburkolatok fenntartása 

e-UT 08.02.31:2007 Betonburkolatok fenntartási technológiái 

e-UT 08.02.33:2008 Betonburkolatok repedéseinek, hézagainak kitöltése 

e-UT 08.02.40 Hidak és műtárgyak fenntartása 

e-UT 08.02.41:2003 Közúti hidak fenntartása 

e-UT 08.03 Üzemeltetés 

e-UT 08.03.10 Téli útüzemeltetés 

e-UT 08.03.11:2010 Szórósó. Technikai nátrium-klorid 

e-UT 08.03.12:1983 Hóvédművek. Műanyaghálós hóvédművek 

e-UT 08.03.20 Növényzet telepítése 

e-UT 08.03.21:2024 A közutak menti zöldfelületek létesítésének és fenntartásának szabályozása a forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével 

e-UT 08.03.30 Hidak és műtárgyak üzemeltetése 

 

e-UT 09 Mérések és vizsgálatok 

e-UT 09.00 Általános szabályok 

e-UT 09.00.10 Szabályzatok 

e-UT 09.01 Anyagvizsgálatok 

e-UT 09.01.10 Alapanyagok vizsgálata 

e-UT 09.01.20 Keverékek vizsgálata 

e-UT 09.01.30 Egyéb anyagok vizsgálata 

e-UT 09.01.31:1990 Út- és hídépítési betonok párazáró anyagainak minőségi követelményei és vizsgálati módszerei 

e-UT 09.02 Szerkezetek vizsgálatai 

e-UT 09.02.10 Földművek vizsgálatai 

e-UT 09.02.11:2019 Radiometriás tömörségmérés 

e-UT 09.02.12:2000 Közúti töltéssüllyedések mérése 

e-UT 09.02.20 Útpályaszerkezet felületének vizsgálatai 

e-UT 09.02.22:2003 Hosszirányú pályaegyenetlenség mérése mozgóbázisú mérőkészülékkel

e-UT 09.02.26:2008 Burkolatfelület állapotának minősítése Roadmaster rendszerrel 

e-UT 09.02.28:2020 RST-mérés, -értékelés és az eredmények feldolgozása 

e-UT 09.02.29:2023 Útburkolat-felület csúszásellenállásának vizsgálata mozgó mérőeszközzel

e-UT 09.02.30 Útpályaszerkezetek teherbírásának vizsgálatai 

e-UT 09.02.31:1989 Dinamikus teherbírásmérés 

e-UT 09.02.33:2000 Dinamikus behajlásmérés méretezéshez (KUAB) 

e-UT 09.02.34:2000 Dinamikus teherbírásmérés (KUAB). Mérési eredmények feldolgozása 

e-UT 09.02.36:2023 Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés könnyű ejtősúlyos berendezéssel

e-UT 09.02.40 Út-pályaszerkezeti rétegek 

e-UT 09.02.41:2010 Aszfaltrétegek tapadásvizsgálata nyírással 

e-UT 09.03 Hídszerkezetek vizsgálatai 

e-UT 09.03.10 Betonkorrózió vizsgálata 

e-UT 09.03.20 Hídszigetelések vizsgálata 

e-UT 09.03.21:1999 Közúti hídszigetelések felülettel párhuzamos tapadószilárdságának laboratóriumi vizsgálata 

e-UT 09.03.22:1999 Beton pályalemezű közúti hidakon alkalmazott szigetelési anyagok hőtűrő képességének laboratóriumi vizsgálata 

e-UT 09.03.23:2006 Beton pályalemezű közúti hidakon alkalmazott szigetelési rendszer hőtűrő képességének és vízállóságának laboratóriumi vizsgálata 

e-UT 09.04 Egyéb vizsgálatok 

e-UT 09.04.10 Egyéb helyszíni mérések 

e-UT 09.04.12:2001 Burkolatkeménység mérése PTS-berendezéssel 

e-UT 09.04.15:2019 Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelményei 

e-UT 09.04.16:2023 Mintavétel földműanyagokból

e-UT 09.04.20 Egyéb mérések

e-UT 09.04.21:2023 Közúti beton-, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek roncsolásmentes és betonkorróziós vizsgálatai

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

ÚJDONSÁGOK