Előkészületben lévő előírások

 

e-UT 02.01.xx Közutak forgalmának számlálása és az országos közutak forgalomszámlálási eredményeinek közzététele

e-UT xx.xx.xx Az országos közúti forgalomszámlálási adatok feldolgozásának módszertana. Függelék

e-UT 03.03.31 A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése

e-UT 03.04.13 Kerékpározható közutak tervezése (Módosítás)

e-UT 03.07.23 A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése

e-UT 04.02.33 Közúti jelzőtáblák. Turisztikai jelzőtáblák és alkalmazásuk  

e-UT 05.02.15 Útépítési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt

e-UT 07.02.11 Beton, vasbeton és feszített vasbeton közúti műtárgyak építése

e-UT 07.04.11 Acélszerkezetek korrózióvédelme (Módosítás)

e-UT 09.02.22 Hosszirányú pályaegyenetlenség mérése mozgóbázisú mérőkészülékkel

e-UT 09.02.xx Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés könnyű ejtősúlyos berendezéssel

e-UT 09.03.xx Közúti hidak laboratóriumi és helyszíni vizsgálatai

e-UT 09.04.xx Közúti beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek roncsolásmentes és betonkorróziós vizsgálatai

e-UT 09.xx.xx Mintavétel földműanyagokból

e-UT xx.xx.xx Közutak víztelenítése: tervezés, építés, karbantartás 

 

KAPCSOLODÓ OLDALAK

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

ÚJDONSÁGOK