Kiegészítő tájékoztatások útügyi műszaki előírásokhoz

 

   e-UT 02.01.24:2022 Közutak forgalmának számlálása és az országos közutak forgalomszámlálási eredményeinek közzététele

   e-UT 03.02.33:2024 Gépjármű-várakozóhelyek geometriai kialakítása

   e-UT 03.03.11:2022 Körforgalmak tervezése

   e-UT 03.03.32:2022/M1:2023 A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

   e-UT 03.07.21:2019/M1:2021 Autópálya-mérnökségek és kombinált mérnökségek tervezése (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

   e-UT 03.07.25:2022 A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése

   e-UT 03.07.47:2021 Közúti zajárnyékoló építmények és madárvédő falak építése, fenntartása

   e-UT 03.07.53:2019/M1:2021 Ökológiai átjárók és védőkerítések kialakítása közutak mellett (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

   e-UT 04.01.15:2019 Intelligens forgalomszabályozó és információs rendszerek

   e-UT 04.02.33:2023 Közúti jelzőtáblák. Turisztikai jelzőtáblák és alkalmazásuk

   e-UT 04.02.42:2020 Útépítési adatközlő táblák alkalmazása

   e-UT 04.03.12:2022 Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása

   e-UT 04.04.13:202/M1:2024 Közúti visszatartó rendszerek (KVR) (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

   e-UT 04.05.14:2020 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomkorlátozása

   e-UT 05.01.15:2019 Útépítési kőanyaghalmazok

   e-UT 05.01.21:2018 Kationaktív bitumenemulziók

   e-UT 05.01.26:2018 Bitumenes kötőanyagok az útpályaszerkezetek aszfaltburkolati keverékeinek gyártásához

   e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

   e-UT 05.02.43:2019 Útburkolati jelek anyagai és felhasználói követelményei

   e-UT 05.02.56:2019 Hideg remix

   e-UT 06.02.11:2022 Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai

   e-UT 06.02.13:2022 Kötőanyag-hozzáadással készülő talajkezelések

   e-UT 06.03.21:2018/M1:2021 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

   e-UT 06.03.26:2020 Rugalmas kötőanyagú burkolatalapok

   e-UT 06.03.36:2019 Hengereltbeton burkolatok tervezése és építése

   e-UT 06.03.37:2021 Beton- és kompozitburkolatok tervezése és építése

   e-UT 06.03.43:2022 Kiselemes burkolatok

   e-UT 06.03.53:2019 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok

   e-UT 06.03.63:2019 Útpályaszerkezetek bevonatai

   e-UT 07.02.11:2022 Beton, vasbeton és feszített vasbeton közúti műtárgyak építése

   e-UT 07.02.12:2021 Acélhidak gyártása és szerelése

   e-UT 07.03.23:2018/M1:2022 Acél pályalemezű hidak szigetelése és aszfaltburkolata (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

   e-UT 07.03.25:2020 Vasbeton pályalemezű hidak szigetelése és kocsipálya-burkolata

   e-UT 07.04.11:2021/M1:2023 Acélszerkezetek korrózióvédelme (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

   e-UT 07.04.13:2021 Kész betonszerkezetek korrózióvédelme

   e-UT 07.06.11:2021/M1:2024 Közúti alagutak létesítése (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

   e-UT 08.01.22:2020 Országos közúti adatbanki szolgáltatás

   e-UT 08.01.25:2019/M1:2024 Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

   e-UT 08.01.31:2019 Az Útinform számára történő információszolgáltatás módja és rendje

   e-UT 08.01.52:2020 Műszaki biztonsági intézkedések csökkentett közúti űrszelvény és hídteherbírás esetén

   e-UT 08.01.53:2022 Hatósági ellenőrzőhelyek kialakításának feltételei

   e-UT 08.02.12:2022 Aszfaltburkolatok fenntartása

   e-UT 08.03.21:2024 A közutak menti zöldfelületek létesítésének és fenntartásának szabályozása a forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével

   e-UT 09.02.22:2023 Hosszirányú pályaegyenetlenség mérése mozgóbázisú mérőkészülékkel

   e-UT 09.02.28:2020 RST-mérés, -értékelés és az eredmények feldolgozása

   e-UT 09.02.29:2023 Útburkolat-felület csúszásellenállásának vizsgálata mozgó mérőeszközzel

   e-UT 09.02.36:2023 Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés könnyű ejtősúlyos berendezéssel

   e-UT 09.04.15:2018 Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelményei

   e-UT 09.04.16:2023 Mintavétel földműanyagokból

   e-UT 09.04.21:2023 Közúti beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek roncsolásmentes és betonkorróziós vizsgálatai

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

ÚJDONSÁGOK