Szakmai elismerések a MAÚT közgyűlésén

Képes beszámoló az eseményről

2023. május 12.

Az utcán szürkeség – bent mosolygós, kedves arcok fogadták az érkezőt a Főmterv épületének földszintjén május 12-én, pénteken. Berényi Zsófia és Monostori-Szűcs Anita, az iroda munkatársai pillanatok alatt eligazították és regisztrálták a résztvevőket, akik el is foglalhatták kényelmes helyüket a nagyteremben.

Nyiri Szabolcs elnök köszöntötte a résztvevőket, majd – mivel az esemény csaknem a Közlekedési kultúra Napjára (május 11.) esett – az idei AKKN rendezvénysorozatra készített kisfilm vetítésével nyitotta a programot.

 

Idei MAÚT-díjazottak

Minden alkalommal a MAÚT közgyűlés fényét emeli a társaság saját díjainak kiosztása. 

A MAÚT 1999-ben alapította a Milliarium Aureum – Aranymérföldkő plakettet, amivel az ókori Római Birodalom hagyományait tisztelve kívánt emléket állítani a szakmai mérföldkövet jelentő tevékenységnek.

Az Aranymérföldkő díjazottja posztumusz Kupai Sándor építőmérnök, mérnök-közgazdász, vasútépítési projektmenedzser. A plakettet özvegye vette át férje vasúti építési és pályafenntartási szakterületen végzett, három évtizedes, szerteágazó mérnöki és vezetői tevékenysége elismeréseként.

Aranymérföldkő díjban részesült Bánkuti Gyula okleveles építőmérnök is a vasúti pályafenntartás területén, a MÁV szolgálatában végzett, sok évtizedes mérnöki, szakértői tevékenysége és az utánpótlásképzésért végzett elkötelezett munkája elismeréseként.

Az Aranymérföldkő plakett díjazottja lett idén Pál Sándor okleveles gépészmérnök is, a közúti forgalomtechnika területén végzett sok évtizedes eredményes tevékenysége és aktív társadalmi, jószolgálati szerepvállalása elismeréseként.

Vásárhelyi Boldizsár-díjat kapott dr. Macsinka Klára okleveles építőmérnök – a fenntartható városi közlekedés, településfejlesztés, közlekedésbiztonság, továbbá az infrastruktúra-építőmérnöki oktatás és képzés területén végzett elkötelezett munkája elismeréseként.

A MAÚT alapító tagjaként a társaság alapításához és működtetéséhez jogi ügyekben nyújtott elhivatott, önzetlen, sok évtizedes segítő közreműködésért, valamint munkája iránt elkötelezett szakmai életútja elismeréseként vehette át a plakettet dr. Bumberák József  jogász, vezető jogtanácsos.

Szintén Vásárhelyi Boldizsár-díjjal ismerték el Kökényesi Miklós okleveles villamosmérnök, okleveles műszaki menedzser munkáját. A plakettet a vasúti villamosvontatási energiaellátás és a felsővezetéki gépész-villamos rendszerek erősáramú szakterületi szabályozásának korszerűsítésében végzett elkötelezett, eredményes munkássága elismeréseként vehette át.

 

A tehetséges fiatalokért

A MAÚT sokat tesz a fiatalok felkarolásáért, így ez alkalommal is kihirdették a Nemesdy Ervin diplomamunka-pályázat eredményeit.

Emléklapot kapott Czeller Miklós (BME) és Huszti Gergely (Pécsi Tudományegyetem). Harmadik helyen lettek díjazottak Gombos Dalma Evelin (SZE) és Molnár András Dávid (BME), másodikon Damásdi Zita (SZE) és Holló Annamária (SZE). Első díjban részesültek Bedők Anna (SZE), Gonda Evelyn (SZE) és Kopitkó Tünde Klára (BME).

 

Két első helyen díjazott  – elismerésük részeként – prezentálta pályamunkáját. „Barnamezős beruházások közlekedésfejlesztési összefüggései” címmel Bedők Anna (SZE) tartott előadást, majd      Gonda Evelyn (SZE), „Vasúti pályák terhelés alatti      nyomtáv-változás-mérése” témában.

Az  idei közgyűlés díszelőadását dr. Kerékgyártó János helyettes államtitkár tartotta meg. Az Építési és Közlekedési Minisztérium képviseletében beszámolt a minisztérium napi működéséről, munkájuk kihívásairól, a közlekedésfejlesztés aktuális kérdéseiről. Nem mulasztotta el méltatni a MAÚT tevékenységének kiemelt fontosságát sem.  

 

Beszámoló

A benyújtott éves beszámoló szóbeli kiegészítéseként Nyiri Szabolcs elnök azzal kezdte előadását, hogy a Magyar Út- és Vasútügyi Társaság fő tevékenysége ugyan az útügyi és vasútügyi műszaki előírások készítése, ám emellett egyre inkább kulcsfontosságú szakmai értékeink megőrzésének támogatása – így a társaság tevékenysége „több, mint előírás”.

Beszámolt róla, hogy ismét megújult a szerződés a Magyar Közúttal előírások készítésére – ezúttal módosult fizetési feltételek mellett, majd részletesen bemutatta a frissített eljárásrendet is.

Ismertette a nagy volumenű, IKOP-2.1.0-15-2018-00047 pályázat alappilléreit, amit a magyar vasúti műszaki és üzemi szabályok korszerűsítésére, az új előírások, szabályok, rendeletek és utasítások rendszerének megalkotására hívtak életre. A pályázat eredményeképpen összesen 2429 oldal szöveges anyag és 933 részletes Excel-táblázat született a témában.

Új nemzetközi fejlesztésben is társ a MAÚT, hiszen a digitális útügyi és vasúti Web-Reader Előírástár osztrák és német fejlesztőkkel közösen készül. A magyar nyelvű alkalmazás  2024-től lehetővé teszi majd, hogy külön program telepítése nélkül, web-böngészőn keresztül érhessük el a napi aktuális tartalmakat.

Az Innovációs Fórumot már 21 alkalommal rendezte meg a MAÚT, amin eddig összesen több mint 120 magyar és 14 külföldi előadó mutatott be terméket és technológiát. A rendezvénysorozattal teret, lehetőséget, fórumot biztosítanak az új, innovatív módszereknek, eljárásoknak, technológiáknak, termékeknek a szélesebb szakmai közvélemény előtt. Összesen 4000 felcsatlakozott résztvevővel büszkélkedhetnek és több mint 2000-en voltak kíváncsiak az előadásokra utólag. 

Nemrégiben megújult a társaság weboldala, ami jelenleg teszt üzemmódban fut, ám strukturálisan új, a szintek csökkentek – így könnyebben elérhetőek a tartalmak. A modern csempe-rendszer mellett új online kapcsolati elemek is megjelentek az oldalon. 

Ezzel egyidőben PR-stratégiát fogadott el az elnökség 2022-ben, amire erőforrást is biztosítottak, így megkezdődött az arculatépítés és a tudatos szervezeti kommunikációs munka is.

Végül elnök úr meghívást tolmácsolt a 2024-ben aktuális és már több hónapja szervezés alatt álló „MAÚT 30” rendezvénysorozatra.

A mérlegbeszámolót Rétháti András, a MAÚT irodavezetője prezentálta, majd Boller Zsolt beszélt a Számvizsgáló bizottság munkájáról és tapasztalatairól.

Az eseményen bár sokan megjelentek a tagság soraiból, az ismételt összehívás hozott szavazatképes eredményt. Dr. Bumberák Józsefet kérte fel Nyiri Szabolcs levezető elnöknek.

Az éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet, valamint a társaság 2023. évi költségvetési tervét a tagság egyhangúan elfogadta.

A nap meglepetése volt, hogy a MAÚT elnöke és alelnöke, Lehel Zoltán, valamint Rétháti András, a MAÚT irodájának vezetője két óriási csokorral és kedves szavakkal ismerték el Berényi Zsófia és Monostori-Szűcs Anita 25 éve töretlenül lelkes és elkötelezett munkáját. Az utóbbi 25 éven túl a rendezvény szervezését és a lebonyolításban aktív részvételüket ezúton is köszönjük a hölgyeknek!

 

Új tisztségviselők a fedélzeten

Kupai Sándor, korábbi MAÚT vasúti alelnök decemberben történt hirtelen halála következtében új vasúti alelnök választása vált szükségessé. A tagság egyhangúan megszavazta Suhajda Balázst erre a posztra. Az új alelnök a Széchenyi István Egyetemen végzett építőmérnöki szakon, 1997-ben kezdett dolgozni a MÁV Zrt. PML Technológiai központjánál, majd szakaszmérnökként dolgozott. A Fejlesztési, Üzemeltetési Főigazgatóságon szakértő, osztályvezető, majd igazgatói pozíciókat töltött be. Jelenleg a PMVIGH Pálya és mérnöki létesítmények főigazgatójaként dolgozik. 

Az új forgalmi bizottság vezetőjének Pósalaki Lászlót választották meg, aki  1997-ben végzett a Széchenyi István Főiskola közlekedésmérnök, vasútmérnök szakán. Szolnokon kezdte pályáját mérnökgyakornokként, 2006–2022 között a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.-nél cégvezetőként és osztályvezetőként dolgozott, jelenleg a MÁV Zrt. forgalmi igazgatója.

A digitális információmenedzsment bizottság vezetője Kis Tamás okleveles építőmérnök és műszaki menedzser lett, aki 2011 óta dolgozik a Strabagnál. Jelenleg a dél- és kelet-európai régió BIM- és műszaki kontrolling szervezetét vezeti.  Legfontosabb feladatai a vállalat BIM programjának kialakítása és irányítása a dél- és kelet-európai régióban, valamint ezen BIM-fejlesztések építési projekteken való alkalmazása.  2021-től alapító tagként aktívan vesz részt a MAÚT DIM Bizottságának munkájában, segítve a BIM-folyamatok szabályozott bevezetését a magyarországi útépítési területre.

Köszönjük a résztvevők aktív jelenlétét, a díjazottaknak és az új tisztségviselőknek gratulálunk, a társaság minden munkatársának és a munkabizottságokban résztvevőknek is eredményes munkát kívánunk!

Kállai Judit

Képes beszámoló letölthető formátuma

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

ÚJDONSÁGOK