Elnökségi határozatok

2024

1/2024. EH (II.28.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket.

2023

2/2023. EH (VII.13.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket.

1/2023. EH (IV.19.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket.

2022

6/2022. EH (XI.30.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket.

5/2022. EH (XI.30.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag támogatja 2023-ra a PR/kommunikációs feladatokra egy kb. 20h/hét kapacitású többlet humán erőforrás biztosítását.

4/2022. EH (VIII.31.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket.

3/2022. EH (IV.27.)
A MAÚT elnöksége egyetértőleg tudomásul veszi a 2022. évi Vásárhelyi Boldizsár díjra vonatkozó kuratóriumi előterjesztést.

2/2022. EH (IV. 27.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket.

1/2022. EH (II.09.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket és a társaság jogi tagjaival kötött szerződéseket.

2021 

6/2021. EH (2021.XI.25.)
MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket és a társaság jogi tagjaival kötött szerződéseket.

5/2021. EH (2021.XI.25.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja a 2021. évi. Nemesdy Ervin diplomamunka pályázat értékelését.

4/2021. EH (2021.IX.08.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket.

3/2021. EH (2021.V.19.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket.

2/2021. EH (2021.V.19.)
A MAÚT Elnökségi ülése a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját és a MAÚT 2020.01.01 – 2020.12.31 közötti időszakra vonatkozó Éves Beszámolóját és Közhasznúságú mellékletét – a jelen jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 

1/2021. EH (2021.II.17.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket.

2020 

13/2020. EH (2020.XI.18.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket, és a és a társaság jogi tagjaival kötött szerződéseket.

12/2020. EH (2020.IX.16.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmet.

11/2020. EH (2020.V.22.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja a MAÚT Számítástechnikai és Információbiztonsági Szabályzatát, egyúttal úgy határoz, hogy a jövőben a társaság belső szabályzatait az Elnök hagyja jóvá, kivéve, ha úgy ítéli meg, hogy az adott szabályzat elfogadásához az Elnökség jóváhagyása szükséges.

10/2020. EH (2020.V.22.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmet.

9/2020. EH (2020.V.22.)
A MAÚT elnöksége a MAÚT Kutatási és Innovációs Program 2020. évi megvalósítását egyhangúlag támogatja.

8/2020. EH (2020.V.22.)
A MAÚT Elnöksége egyhangúlag tudomásul veszi az elnöki beszámolót, a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját, a 2019. évi Éves Beszámolót, és a Társaság 2020. évi Költségvetését. A veszélyhelyzetre való tekintettel, a jogszabályi lehetőségekkel összhangban dönt a tervezett éves Közgyűlés elhalasztásáról, és a 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján az éves beszámoló elkészítésének, elfogadásának, illetve letétbehelyezésének és közzétételének elhalasztásáról, felhatalmazva az Elnököt a tagok erre vonatkozó értesítésére.

7/2020. EH (2020.V.04.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (12) pontja alapján lebonyolított határozathozatali eljárással úgy döntött, hogy nem javasolja a 2020. évi Közgyűlés online lebonyolítását, vállalva a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó, de a jogi személy törvényes működésének fenntartásához szükséges döntések meghozatalát (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 4 érvénytelen szavazat).

6/2020. EH (IV.01.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja a MAÚT Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát.

5/2020. EH (IV.01.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket.

4/2020. EH (IV.01.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja az „Útügyi műszaki előírások készítése – útmutató” című dokumentum bemutatott, módosított változatát.

3/2020. EH (IV.01.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja a közgyűlési tisztújítást előkészítő Jelölő bizottság összetételét.

2/2020. EH (I.29.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag egyetért azzal, hogy a 2020. évi Milliarium Aureum – Aranymérföldkő díjak kitüntetettjei: Közút: Dr. Balázs György,Veress Tibor Vasút: Sullay János, Dr. Zsákai Tibor

1/2020. EH (I.29.)
A MAÚT elnöksége 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással  hozzájárul a társaság MAKADÁM-MAÚT-FŐMTERV Kft.-ben  meglévő üzletrészének a többségi tulajdonos részére történő értékesítéséhez, és felhatalmazza az elnököt az ezzel kapcsolatos tárgyalásokra és szerződéskötésre.

2019 

10/2019. EH (XI.28.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket.

9/2019. EH (XI.28.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja a 2019. évi. Nemesdy Ervin diplomamunka pályázat értékelését.

8/2019. EH (X.9.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket.

7/2019. EH (X.9.)
A MAÚT elnöksége egyetért a társaság műszaki innovációs stratégájának bemutatott irányvonalával, és kéri az előkészítés folytatását.

6/2019. EH (VIII.30.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket és a társaság jogi tagjaival kötött szerződéseket.

5/2019. EH (V.29.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket.

4/2019. EH (IV.17.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket.

3/2019. EH (II.6.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja az „Útügyi műszaki előírások készítése – útmutató” című dokumentum bemutatott, módosított változatát.

2/2019. EH (II.6.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket.

1/2019. EH (II.6.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag egyetért azzal, hogy a 2019. évi Milliarium Aureum – Aranymérföldkő díjak kitüntetettjei: Cholnokyné Ferenczi Éva, Dávid Tivadar (posztumusz) (közút), Dr. Horvát Ferenc (vasút).

2018

15/2018. EH (XII.12.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket.

14/2018. EH (XII.12.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja a 2018. évi. Nemesdy Ervin diplomamunka pályázat értékelését.

13/2018. EH (XI.07.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket.

12/2018. EH (IX.05.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket.

11/2018. EH (VI.13.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket és a társaság jogi tagjaival kötött szerződéseket.

10/2018. EH (VI.13.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja a MAÚT Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát.

9/2018. EH (VI.13.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja a MAÚT Közbeszerzési Szabályzatát.

8/2018. EH (IV.17.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (12) pontja alapján lebonyolított határozathozatali eljárással jóváhagyta a 2018. évi Vásárhelyi Boldizsár díj kitüntetettjeit.

7/2018. EH (III.21.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket.

6/2018. EH (III.21.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja a társaság minőségirányítási rendszerének az ISO 9001:2015 szabvány követelményei szerinti, megújított alapdokumentumait.

5/2018. EH (III.21.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja a Nemesdy Ervin diplomamunka pályázat 2018. évi kiírását.

4/2018. EH (III.21.)
A MAÚT elnöksége a megvitatást követően egyhangúlag jóváhagyja az „Útügyi műszaki előírások készítése – útmutató” című dokumentumot.

3/2018. EH (II.22.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (12) pontja alapján lebonyolított határozathozatali eljárással jóváhagyta a Versenyeztetési Szabályzat módosítását (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 2 érvénytelen szavazat).

2/2018. EH (I.17.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket és a társaság jogi tagjaival kötött szerződéseket.

1/2018. EH (I.17.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag egyetért azzal, hogy a 2018. évi Milliarium Aureum – Aranymérföldkő díjak kitüntetettjei: Hamarné Szabó Mária, Dr. Träger Herbert, Dr. Mentsik Győző (közút), Csoma András, Dr. Pintér József (vasút).

2017

8/2017. EH (XI.22.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket.

7/2017. EH (XI.22.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja a 2017. évi. Nemesdy Ervin diplomamunka pályázat értékelését.

6/2017. EH (IX.13.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket és a társaság jogi tagjaival kötött szerződéseket.

5/2017. EH (VI.22.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket.

4/2017. EH (VI.22.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja az ITS Hungary Egyesület által kezdeményezett együttműködési megállapodás tervezetét, és felhatalmazza a társaság Elnökét a megállapodás aláírására

3/2017. EH (IV.5.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket.

2/2017. EH: (I.18.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (12) pontja alapján lebonyolított határozathozatali eljárással jóváhagyja a 2016. évi Dr. Nemesdy Ervin diplomadíj pályázat értékelését.

1/2017. EH: (I.18.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag egyetért azzal, hogy a 2017. évi Milliarium Aureum – Aranymérföldkő díjak kitüntetettjei: Kovácsné Németh Klára, Puchard Zoltán (közút), Béli János, Dr. Tarnai Géza (vasút).

 

2016

1/2016. EH: (III.11.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag egyetért a tisztújítást előkészítő Jelölő bizottság javasolt személyi összetételével és feladatkörével.

2/2016. EH: (III.11.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján a bemutatott, az egyesület saját jogi tagjaival kötött szerződéseket.

3/2016. EH: (IV.27.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag egyetért azzal, hogy a 2016. évi Vásárhelyi Boldizsár díjak kitüntetettjei: Vólentné Sárvári Piroska (vasút), dr. Mocsári Tibor (közút).

4/2016. EH: (IV.27.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag egyetért a Nemesdy Ervin diplomamunka pályázat 2016. évi meghirdetésével, az ismertetett pályázati kiírás és hirdetmény szerint.

5/2016. EH: (IV.27.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján a legutóbbi jóváhagyás óta belépett új egyéni és jogi tagok felvételét

6/2016. EH: (VI.28.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket.

7/2016. EH: (IX.14.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket és a társaság jogi tagjaival kötött szerződéseket.

8/2016. EH: (XI.16.)
A MAÚT elnöksége az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján egyhangúlag jóváhagyja a legutóbbi jóváhagyás óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket.

 

2015

1/2015. EH: (IV.22.)
A MAÚT elnöksége egyetért a dr. Nemesdy Ervin diplomadíj pályázat 2015. évi meghirdetésével, az eddigi megszokott feltételekkel.

2/2015. EH: (XII.9.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag elfogadja „A Milliarium Aureum – Aranymérföldkő plakett célja és odaítélése„ c. elnökségi dokumentumot.

3/2015. EH: (XII.9.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag elfogadja a MAÚT Versenyeztetési Szabályzatának előterjesztett módosításait.

4/2015. EH: (XII.9.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja a 2015. évi Dr. Nemesdy Ervin diplomadíj pályázat értékelését.

5/2015. EH: (XII.9.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján bemutatott, az egyesület saját jogi tagjaival kötött szerződéseket.

6/2015. EH: (XII.9.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján belépett új egyéni és jogi tagok felvételét.

 

2014

1/2014. EH (III.19.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja, hogy a közgyűlésnek az Elnökség saját mandátumának 6 hónapos meghosszabbítására és a vasutas résszel bővített szervezet koncepciójának elfogadására tegyen javaslatot, a továbbiakról 2014. végéig új közgyűlés döntsön, külön menetrend szerint.

2/2014. EH (IV.23.)
A Magyar Útügyi Társaság elnöksége a 2014. évben a következő kollégákat kívánja a dr. Vásárhelyi Boldizsár díj kitüntetésben részesíteni: Holnapy László, Karoliny Márton, Tímár József

3/2014. EH (IV.23.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja a társaság módosított Közbeszerzési Szabályzatát.

4/2014. EH (V.7.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag elfogadja az Alapszabály bemutatott módosítását és az új szervezeti struktúrát, és felhatalmazza a társaság elnökét, hogy ezeket a 2014. május 23-i Közgyűlés elé terjessze.

5/2014. EH (VII.23.)
A MAÚT elnöksége a társaság Alapszabályának 13. § (8) bekezdése alapján egyhangúlag úgy dönt, hogy a KözOP-1.5.0-09-11-2014-0005 projekt projektvezetői feladatainak ellátására vonatkozó munkaszerződésben az elnök feletti munkáltatói jogok gyakorlására Kolozsi Gyula és dr. Lányi Péter elnökségi tagok jogosultak.

6/2014. EH (X.7.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag egyetért azzal, hogy a Fővárosi Törvényszék hiánypótlási felhívásával kapcsolatban 2014. október 14-re összehívott rendkívüli közgyűlésre előterjeszteni javasolt alapszabály módosítás a Törvényszék által kötelező jelleggel előírt rendelkezések alapszabályba beemelésére korlátozódjon.

7/2014. EH (XI.12.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag egyetért azzal, hogy a 2014. november 20-ra összehívott rendkívüli közgyűlésre a 2014. november 12-i elnökségi ülésen megtárgyalt és elfogadott szövegű alapszabály javaslat kerüljön előterjesztésre.

8/2014. EH (XII.4.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja a 2014. évi Dr. Nemesdy Ervin diplomadíj pályázat értékelését.

9/2014. EH (XII.4.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja az Alapszabály 13. § (4) pontja alapján bemutatott, az egyesület saját jogi tagjaival kötött szerződéseket.

 

2013

1/2013. EH (IV.17.)
A Magyar Útügyi Társaság elnöksége a 2013. évben a következő kollégát kívánja a dr. Vásárhelyi Boldizsár díj kitüntetésben részesíteni: Rétháti András

2/2013. EH (VI.19.)
A MAÚT elnöksége a társaság Alapszabályának 13. § (8) bekezdése (a 2013. évi Közgyűlés jegyzőkönyvében foglalt 3/2013. sz . határozata) alapján egyhangúlag úgy dönt, hogy a KözOP projektek főkoordinátori feladatainak ellátására vonatkozó munkaszerződésben az elnök feletti munkáltatói jogok gyakorlására Keresztes László és Mayer András elnökségi tagok jogosultak.

3/2013. EH (VII.31.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja a társaság módosított Közbeszerzési Szabályzatát.

4/2013. EH (VII.31.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag tudomásul veszi a KözOP-3.5.0-09-11-2012-0018 projekt projektvezetői beszámolóját. A projekt keretében tervezett „Kiegészítő kutatási és elemzési feladatok végzése ajánlatkérő részére” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan az elnökség tudomásul veszi a bejelentett elnöki összeférhetetlenséget, és az eljárásra vonatkozó döntéshozói jogkör és az ehhez kapcsolódó feladatok gyakorlójaként Kolozsi Gyula elnökségi tagot jelöli ki. A kijelölt elnökségi tag a feladatot elvállalja. 

5/2013. EH (VII.31.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag tudomásul veszi a KözOP-2.5.0-09-11-2012-0009 (vasúti átjárók) projektvezetői beszámolóját. A projekt keretében tervezett „Kiegészítő kutatási és elemzési feladatok végzése ajánlatkérő részére” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan az elnökség tudomásul veszi a bejelentett elnöki összeférhetetlenséget, és az eljárásra vonatkozó döntéshozói jogkör és az ehhez kapcsolódó feladatok gyakorlójaként Kolozsi Gyula elnökségi tagot jelöli ki. A kijelölt elnökségi tag a feladatot elvállalja. 

6/2013. EH (XII.11.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja a társaság Versenyeztetési Szabályzatát.

7/2013. EH (XII.11.)
A MAÚT elnöksége egyhangúlag jóváhagyja a 2013. évi Dr. Nemesdy Ervin diplomadíj pályázat értékelését.

 

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

ÚJDONSÁGOK