Közgyűlési határozatok

2023

1/2023. sz. Határozat
A MAÚT Közgyűlése az elnöki beszámolót, a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját, a 2022. évi Éves Beszámolót és mérleget, a Közhasznúsági mellékletet – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta.

2/2023. sz. Határozat
A MAÚT Közgyűlése a Társaság 2023. évi költségvetését – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta.

3/2023. sz. Határozat
A MAÚT Közgyűlése a Társaság vasúti alelnökének: Suhajda Balázst, Digitális információ menedzsment bizottság vezetőjének: Kis Tamást, Vasúti forgalmi bizottság vezetőjének: Pósalaki Lászlót 2023. május 12-től 2024. május 31-ig tartó időtartamra megválasztotta.

2022

1/2022. sz. Határozat
A MAÚT Közgyűlése az elnöki beszámolót, a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját, a 2021. évi Éves Beszámolót, a Közhasznúsági mellékletet – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta.

2/2022. sz. Határozat
A MAÚT Közgyűlése a Társaság 2022. évi Költségvetését – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta.

2021

1/2021. sz. Határozat
A MAÚT Közgyűlése megerősíti a MAÚT Elnökségének 2021. május 19-én kelt 2./2021. sz. Elnökségi határozatát: a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját és a MAÚT 2020.01.01 – 2020.12.31 közötti időszakra vonatkozó Éves Beszámolóját és Közhasznúsági mellékletét – a jelen jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.

2/2021. sz. Határozat 
A MAÚT Közgyűlése a Társaság 2021. évi Költségvetését – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta.

3/2021. sz. Közgyűlési határozat
A tagok egyhangúlag úgy határoztak, hogy a társaság alapszabályának az online működésre vonatkozó kiegészítéseit  elfogadják, és a 15. § (1) pontjának Általános Bizottságokra vonatkozó felsorolását az alábbiak szerint kiegészítik ki:

Általános Bizottságok
- Jogi Koordináló Bizottság
- Minőségügyi Bizottság
- Továbbképzési Bizottság
- Kutatási és Innovációs Bizottság
- Digitális Információ Menedzsment Bizottság

4/2021. sz. Határozat
A MAÚT Közgyűlése a Digitális Információ Menedzsment Bizottság vezetőjének Glöckler Pétert  42 igen, 1 nem szavazattal 2021. július 10-tól 2024. május 31-ig tartó időtartamra megválasztotta.

2020

1./2020. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT Közgyűlése az elnöki beszámolót, a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját, a 2019. évi Éves Beszámolót, a Közhasznúsági mellékletet – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta.

2/2020. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT Közgyűlése 
a MAÚT elnökének: Nyiri Szabolcsot 57 igen
elnökhelyettesének: Mayer Andrást  56 igen, 1 nem, 
Közúti alelnöknek: Lehel Zoltánt 55 igen, 2 nem
Vasúti alelnöknek: Kupai Sándort 56 igen, 1 érvénytelen
a Számvizsgáló bizottság elnökének: Holnapy Lászlót 55 igen, 2 nem
a Számvizsgáló bizottság tagjának: Dr. Bumberák Józsefet 57 igen, Dr. Boller Zsoltot 57 igen, 
valamint az alábbi bizottságok vezetőit:

Általános bizottságok:
Jogi Koordináló Bizottság: Dr. Siska Juditot 57 igen, 
Kutatási és Innovációs Bizottság: Puchard Zoltánt 54 igen, 2 nem, 1 érvénytelen
Minőségügyi Bizottság: Fülöp Pált 56 igen, 1 érvénytelen,
Továbbképzési Bizottság: Pásztor Zoltánt 55 igen, 1 nem, 1 érvénytelen

Közúti Bizottságok:
Építési Bizottság: Dr. Ambrus Kálmánt 57 igen
Forgalomszabályozási és Közlekedésbiztonsági Bizottság: Dr. Mocsári Tibort 57 igen
Közúti Műtárgyak Bizottság: Kolozsi Gyulát 56 igen, 1 nem, 
Települési Utak Bizottság: Németh Mónikát 57 igen
Tervezési Bizottság: Keresztes Lászlót 56 igen, 1 nem,
Üzemeltetési-Fenntartási Bizottság: Szabados Szabolcsot 56 igen, 1 nem

Vasúti Bizottságok:
Energiaellátási Bizottság: Kökényesi Miklóst 55 igen, 2 érvénytelen
Forgalmi Bizottság: Mucsi Attila Józsefnét 55 igen, 2 érvénytelen
Távközlési és Biztosítóberendezések Bizottság: Kirilly Kálmánt 55 igen, 2 érvénytelen
Vasúti Pálya és Műtárgyak Bizottság: Dr. Horvát Ferencet 55 igen, 2 érvénytelen

szavazattal 2020. július 3-tól 2024. május 31-g tartó időtartamra m e g v á l a s z t o t t a.

3/2020. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT Közgyűlése a Társaság 2020. évi Költségvetését – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta.

2019

1./2019. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT Közgyűlése az elnöki beszámolót, a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját, a 2018. évi Éves Beszámolót, a Közhasznúsági mellékletet – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta.

2./2019. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT Közgyűlése a Társaság 2019. évi Költségvetését – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta.

3./2019. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT Közgyűlése Vasúti alelnöknek Kupai Sándor 58 igen szavazattal 2019. június 1-től 2020. május 31-g tartó időtartamra megválasztotta.

2018

1./2018. sz. H a t á r o z a t 
MAÚT Közgyűlése az elnöki beszámolót, a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját, a 2017. évi Éves Beszámolót, a Közhasznúsági mellékletet – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta.

2./2018. sz. H a t á r o z a t

A MAÚT közgyűlése a Társaság 2018. évi Költségvetését – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta.

2017

1./2017. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT közgyűlése az elnöki beszámolót, a Számvizsgáló bizottság beszámolóját, a 2016. évi Éves beszámolót, a Közhasznúsági mellékletet – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta.

2./2017. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT közgyűlése a Társaság 2017. évi költségvetését – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta.

3./2017. sz. H a t á r o z a t
A tagok egyhangúlag úgy határoztak, hogy a társaság alapszabálya 15. § (1) pontjának közúti bizottságokra vonatkozó felsorolását kiegészítik, és annak 2017. 05. 20. napjától hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítják meg:

Közúti bizottságok:
- Építési bizottság
- Forgalomszabályozási és közlekedésbiztonsági bizottság
- Közúti műtárgyak bizottság
- Települési utak bizottság
- Tervezési bizottság
- Üzemeltetési-fenntartási bizottság

4./2016. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT közgyűlése
közúti alelnöknek: Lehel Zoltánt 51 igen, 1 nem,
vasúti alelnöknek: Veszprémi Lászlót  50 igen,
valamint
a Települési utak bizottság vezetőjének: Németh Mónikát 52 igen,
az Üzemeltetési-fenntartási bizottság vezetőjének: Szabados Szabolcsot  52 igen
szavazattal 2017. június 1-től 2020. május 31-ig tartó időtartamra m e g v á l a s z t o t t a.

2016

1./2016. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT Közgyűlése az elnöki beszámolót, a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját, a 2015. évi Éves Beszámolót, a Közhasznúsági mellékletet – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta.

2./2016. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT Közgyűlése a Társaság 2016. évi Költségvetését – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta.

3./2016. sz. H a t á r o z a t

 • A tagok egyhangúlag úgy határoztak, hogy a társaság alapszabályának 11. § második bekezdését hatályon kívül helyezik, és annak 2016. 05. 27. napjától hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítják meg:
  „A társaság tisztségviselői:
  – elnök
  – elnökhelyettes
  – vasúti alelnök
  – közúti alelnök
  – elnökség tagja
  – számvizsgáló bizottság elnöke
  – számvizsgáló bizottság tagja”

 

 • A tagok egyhangúlag úgy határoztak, hogy a társaság alapszabályának 12. § (2) pontjának 8. alpontját hatályon kívül helyezik, és annak 2016. 05. 27. napjától hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítják meg:
  – „az elnökség tagjainak (elnök, elnökhelyettes, vasúti alelnök, közúti alelnök, és a Bizottságok vezetői) megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,”

 

 • A tagok egyhangúlag úgy határoztak, hogy a társaság alapszabályának 12. § (3) pontjának 7. (utolsó) bekezdését hatályon kívül helyezik, és annak 2016. 05. 27. napjától hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítják meg:
  „Az elnök tartós, 30 napot meghaladó időtartamú akadályoztatása esetén a közgyűlés összehívásával kapcsolatos jogok gyakorlására az elnökhelyettes jogosult.”

 

 • A tagok egyhangúlag úgy határoztak, hogy a társaság alapszabályának 12. § (4) pontjának 3. bekezdését hatályon kívül helyezik, és annak 2016. 05. 27. napjától hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítják meg:
  „A közgyűlésen a határozatképesség megállapítását követően az elnök – amennyiben a közgyűlést az elnökhelyettes hívta össze az elnökhelyettes– javaslatára megválasztásra kerül a közgyűlés levezető elnöke. A levezető elnök megválasztását követően a közgyűlésen jelenlévő tagok közül meg kell választani a közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjét, a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot, valamint a szavazatszámlálókat. Ezt követően kerül sor a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalára.”

 

 • A tagok egyhangúlag úgy határoztak, hogy a társaság alapszabályának 13. § (3) pontjának első bekezdését hatályon kívül helyezik, és annak 2016. 05. 27. napjától hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítják meg:
  „Az elnökség az elnökből, az elnökhelyettesből, a vasúti alelnökből, a közúti alelnökből, a jelen alapszabály 15. § (1) bekezdésében meghatározott Bizottságok vezetőiből és az AIPCR-PIARC Magyar Nemzeti Bizottságának elnökéből áll.”

 

 • A tagok egyhangúlag úgy határoztak, hogy a társaság alapszabályának 13. § (6) pontjának második mondatát hatályon kívül helyezik, és annak 2016. 05. 27. napjától hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítják meg, továbbá a társaság alapszabályának 13. § (6) - (8) pontjainak számozását az alábbiak szerint korrigálják:
  „(6) Az elnök feladata, hogy a társaság közgyűlése által meghatározottak szerint segítse és végrehajtsa a társaság céljaival kapcsolatos tevékenységeket és feladatokat, biztosítsa és előkészítse a tevékenységek szakmai, tárgyi feltételeit, végezze és szervezze a tagság részére nyújtott szolgáltatásokat, képviselje a társaságot.

  Az elnök feladata a közgyűlés összehívása, a tagság és a társaság szerveinek értesítése, a közgyűlés helyének és idejének, a napirendi pontok meghatározása. Az elnök tiszteletdíjban részesíthető.

  A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. Abban az esetben, ha az elnök a társasággal munkaviszonyt létesít, az elnök felett a munkáltatói jogokat az elnökség gyakorolja. Munkaviszony az elnöki tisztség ellátására nem létesíthető. Az elnökség nevében a munkáltatói jogkör gyakorlása körében meghozott döntések, utasítások, írásbeli nyilatkozatok aláírására, az elnökkel, mint munkavállalóval történő közlésére az elnökség határozatával erre feljogosított két elnökségi tag jogosult. A munkáltatói jog gyakorlásának részletes szabályait az Elnökség maga jogosult meghatározni.

  (7) A vasúti alelnök és a közúti alelnök feladata a szakterületükön működő, a jelen Alapszabály 15. § (1) bekezdésében meghatározott Vasúti és Közúti Bizottságok tevékenységének szakmai irányítása, felügyelete, ellenőrzése.

  (8) Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen a társasággal kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a társaság tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.”

 

 • A tagok egyhangúlag úgy határoztak, hogy a társaság alapszabályának 13. § (10) pontjának második bekezdését hatályon kívül helyezik, és annak 2016. 05. 27. napjától hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítják meg:
  „Az elnök tartós, 30 napot meghaladó időtartamú akadályoztatása esetén  az elnökség ülésének összehívásával kapcsolatos jogok gyakorlására az elnökhelyettes jogosult.”

 

 • A tagok egyhangúlag úgy határoztak, hogy a társaság alapszabályának 15. § (1) pontjának Vasúti Bizottságokra vonatkozó felsorolását hatályon kívül helyezik, és annak 2016. 05. 27. napjától hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítják meg:
  „Vasúti Bizottságok:
  – Vasúti Pálya és Műtárgyak Bizottság
  – Energiaellátási Bizottság
  – Távközlési és Biztosítóberendezések Bizottság
  – Forgalmi Bizottság”

 

 • A tagok egyhangúlag úgy határoztak, hogy a társaság alapszabályának 15. § (1) pontjának Általános Bizottságokra vonatkozó felsorolását hatályon kívül helyezik, és annak 2016. 05. 27. napjától hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítják meg:
  „Általános Bizottságok
  – Jogi Koordináló Bizottság
  – Minőségügyi Bizottság
  – Továbbképzési Bizottság
  – Kutatási és Innovációs Bizottság”

 

 • A tagok egyhangúlag úgy határoztak, hogy a társaság alapszabályának 17. §-át hatályon kívül helyezik, és annak 2016. 05. 27. napjától hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítják meg:

„17. § 
AZ EGYESÜLET JOGKÉPESSÉGE ÉS KÉPVISELETE

(1)    Az egyesületet:
– az elnök önállóan képviseli,
– az irodavezető az elnökhelyettessel, a közúti alelnökkel vagy a vasúti alelnökkel együttesen képviseli.
– Az irodavezető nettó 5.000.000,–Ft, azaz ötmillió forint értékig önállóan vállalhat kötelezettséget a társaság bevételeit biztosító szerződésekben.

(2) A bankszámla felett az elnök önállóan, az irodavezető az elnökhelyettessel, a közúti alelnökkel vagy a vasúti alelnökkel együttesen korlátlanul jogosult rendelkezni. Az irodavezető nettó 1.000.000.-Ft, azaz egymillió forint értékhatárig önállóan rendelkezik, az elnök felé utólagos tájékoztatási kötelezettséggel.”

 

4./2016. sz. H a t á r o z a t 
A MAÚT Közgyűlése
a MAÚT elnökének: Nyiri Szabolcsot 66 igen
elnökhelyettesének: Mayer Andrást  64 igen, 1 nem, 1 érvénytelen
Közúti alelnöknek: Kovács Attilát  65 igen, 1 érvénytelen
Vasúti alelnöknek: Tokaji Róbertet  66 igen
a Számvizsgáló bizottság elnökének: Váradi Szabó Lászlót  65 igen, 1 érvénytelen
a Számvizsgáló bizottság tagjának: Dr. Bumberák Józsefet  65 igen, 1 érvénytelen, Holnapy Lászlót 64 igen, 2 érvénytelen

valamint az alábbi bizottságok vezetőit:

Általános bizottságok:
Jogi Koordináló Bizottság: Dr. Csehy Erzsébetet  64 igen, 2 nem
Kutatási és InnovációsBizottság: Puchard Zoltánt 64 igen, 1 nem, 1 érvénytelen
Minőségügyi Bizottság: Fülöp Pált 66 igen
Továbbképzési Bizottság: Pásztor Zoltánt 64 igen, 1 nem, 1 érvénytelen

Közúti Bizottságok:
Építési Bizottság: Dr. Ambrus Kálmánt  66 igen
Forgalomszabályozási és Közlekedésbiztonsági Bizottság: Dr. Mocsári Tibort  66 igen
Közúti Műtárgyak Bizottság: Kolozsi Gyulát  66 igen
Tervezési Bizottság: Keresztes Lászlót  66 igen
Üzemeltetési-Fenntartási Bizottság: Lehel Zoltánt  66 igen

Vasúti Bizottságok:
Energiaellátási Bizottság: Kökényesi Miklóst  66 igen
Forgalmi Bizottság: Mucsi Attila Józsefnét  66 igen
Távközlési és Biztosítóberendezések Bizottság: Kirilly Kálmánt  66 igen
Vasúti Pálya és Műtárgyak Bizottság: Dr. Horvát Ferencet  66 igen
szavazattal 2016. június 1-től 2020. május 31-g tartó időtartamra m e g v á l a s z t o t t a.

5./2016. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT Közgyűlése Tombor Sándor urat a MAÚT tiszteletbeli elnökének 2016. június hó 1. napjától határozatlan időtartamra m e g v á l a s z t o t t a .

2015

1/2015. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT Közgyűlése az elnöki beszámolót, a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját, a 2014. évi Éves Beszámolót, a Közhasznúsági mellékletet – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta.

2/2015. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT Közgyűlése a Társaság 2015. évi Költségvetését – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta.

3/2015. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT Közgyűlése az Alapszabály módosítását egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint: A társaság székhelye: 1024 Budapest, Retek u. 21-27, B lépcsőház I/3.

 

2014

1/2014. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT Közgyűlése az elnöki beszámolót, a 2013. évi Éves Beszámolót, a Közhasznúsági mellékletet és a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját – a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

2/2014. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT Közgyűlése az Alapszabály módosítását – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta.

3/2014. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT Közgyűlése
a MAÚT elnökének: Tombor Sándort,
a Számvizsgáló Bizottság elnökének: Váradi Szabó Lászlót,
a Számvizsgáló Bizottság tagjának: dr. Bumberák Józsefet, Holnapy Lászlót,
a MAÚT elnökhelyettesének: Keresztes Lászlót,
a Műtárgyak Koordináló Bizottság elnökének: Kolozsi Gyulát,
a Tervezési Koordináló Bizottság elnökének: dr. Lányi Pétert.
a Minőségügyi Bizottság elnökének: Jencs Árpádot,
(a Továbbképzési bizottság elnökének: jelenleg nincs betöltve, a Közgyűlés erről a későbbiek során dönt.)
a Kutatási és Innovációs Bizottság elnökének: Puchard Zoltánt,
az Építési Koordináló Bizottság elnökének: Mayer Andrást,
a Jogi Koordináló Bizottság elnökének: dr. Németh Ágnest
hat hónapi időtartamra, 2014. november 23. napjáig megválasztja.

4/2014. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT Közgyűlése a Társaság 2014. évi Költségvetését – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta.

5/2014. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT Közgyűlése az Alapszabály módosítását – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta.

6/2014. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT Közgyűlése a MAÚT Alapszabályának módosításáról szóló előterjesztést - a határozat melléklete szerinti tartalommal, melyben a módosult új rendelkezések dőlt betűvel, a hatályukat vesztett rendelkezések pedig áthúzással vannak jelölve – elfogadta.

7/2014. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT Közgyűlése
a MAÚT elnökének: Tombor Sándort 58 igen,
Közúti alelnökének: Mayer Andrást 58 igen,
Vasúti alelnökének: Vólentné Sárvári Piroskát 56 igen, 2 nem,
a Számvizsgáló Bizottság elnökének: Váradi Szabó Lászlót 58 igen,
a Számvizsgáló Bizottság tagjának: dr. Bumberák Józsefet 58 igen, Holnapy Lászlót 58 igen,
Jogi Koordináló Bizottság vezetőjének: dr. Németh Ágnest 57 igen 1 nem,
Kutatási és Innovációs Bizottság vezetőjének: Puchard Zoltánt 57 igen 1 nem,
Minőségügyi Bizottság vezetőjének: Jencs Árpádot 58 igen,
Továbbképzési bizottság vezetőjének: Nyíri Szabolcsot 58 igen,
Vagyongazdálkodási Bizottság vezetőjének: Bojtor Tibort 58 igen,

Közúti bizottságok:
Építési Bizottság vezetőjének: dr. Ambrus Kálmánt 58 igen,
Forgalomszabályozási és Közlekedésbiztonsági Bizottság vezetőjének: dr. Lányi Pétert 58 igen,
Közúti Műtárgyak Bizottság vezetőjének: Kolozsi Gyulát 58 igen,
Tervezési Bizottság vezetőjének: Keresztes Lászlót 57 igen 1 nem,
Üzemeltetési-Fenntartási Bizottság vezetőjének: Kovács Attilát 58 igen,

Vasúti bizottságok:
Energiaellátási Bizottság vezetőjének: Kökényesi Miklóst 58 igen,
Forgalmi Bizottság vezetőjének: Mucsi Attila Józsefnét 58 igen,
Gépészeti Bizottság vezetőjének: Stósz Istvánt 58 igen,
Távközlési és Biztosítóberendezések Bizottság vezetőjének: Kirilly Kálmánt 58 igen,
Vasúti Pálya és Műtárgyak Bizottság vezetőjének: Kemény Ágnest 57 igen 1 nem

szavazattal 2016. május 31-g tartó időtartamra m e g v á l a s z t o t t a.

8/2014. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT Közgyűlése a MAÚT Elnökségét - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 38. alpontja szerinti, az útügyi műszaki előírások kidolgozására vonatkozó eljárási szabályokat rögzítő rendelet szerinti szervezeti átalakítások előkészítésére – f e l h a t a l m a z z a.

 

2013 

1/2013. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT Közgyűlése az elnöki beszámolót, a 2012. évi Pénzügyi Beszámolót, a Közhasznúsági jelentést és a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját – a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

2/2013. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT Közgyűlése Mayer Andrást az Építési Koordináló Bizottság vezetőjének, a jelenlegi elnökség mandátumával megegyező időtartamra megválasztotta.

3/2013. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT Közgyűlése az Alapszabály
a 13. § (8) bekezdését akként módosítja, hogy helyébe a következő új (8) bekezdés lép:

„A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. Abban az esetben, ha az elnök a társasággal munkaviszonyt létesít, az elnök felett a munkáltatói jogokat az elnökség gyakorolja. Munkaviszony az elnöki tisztség ellátására nem létesíthető. Az elnökség nevében a munkáltatói jogkör gyakorlása körében meghozott döntések, utasítások, írásbeli nyilatkozatok aláírására, az elnökkel, mint munkavállalóval történő közlésére az elnökség határozatával erre feljogosított két elnökségi tag jogosult. A munkáltatói jog gyakorlásának részletes szabályait az Elnökség maga jogosult meghatározni.”;

17. § (3) bekezdését akként módosítja, hogy „dr. Schváb János Építési Koordináló Bizottság vezetője 1126 Budapest, Böszörményi út 13-15.” szövegrész helyébe a „Mayer András Építési Koordináló Bizottság vezetője 2330 Dunaharaszti, Petőfi Sándor u. 43.” szövegrész lép.

4/2013. sz. H a t á r o z a t
A MAÚT Közgyűlése a Társaság 2013. évi Költségvetést – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta

 

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

ÚJDONSÁGOK