Nemesdy Ervin diplomamunka-pályázat

Dr. Nemesdy Ervin (1925–2002) szakmai életútja

Társaságunk 2002-ben alapította a Nemesdy Ervin diplomamunka-díjat, amivel a professzor szakmai elkötelezettsége és gazdag szakmai életútja előtt tisztelgünk minden évben. A nagybecsű szakember életműve mindenki számára követendő példa lehet – számunkra külön büszkeség, hogy alapító tagjaink között tudhatjuk.

DR. NEMESDY ERVIN – egy gazdag szakmai életút

Okleveles mérnök, a műszaki tudományok doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, aki megteremtette a korszerű úttervezés és útépítés önálló egyetemi oktatását, és több évtizedes egyetemi működése alatt mérnök-generációkkal ismertette meg tudományát.

Általános mérnöki (ma: építőmérnöki) diplomát 1944 és 1948 között szerzett a budapesti József Nádor Műszaki Egyetem Általános Mérnöki Karán. Tanulmányai mellett 1945 és 1949 között Sármezey István mérnöki irodájában dolgozott. Dr. Vásárhelyi Boldizsár egyetemi tanár, tanszékvezető hívására lett egyetemi tanársegéd az Út-Vasútépítési és Közlekedésügyi Tanszéken 1948 decemberétől.

Fő munkahelye ettől fogva egészen 1995-ig a Budapesti Műszaki Egyetemen ez a tanszék, illetve annak utódai voltak. Huszonkét éven át, 1968 és 1990 között ő vezette a Budapesti Műszaki Egyetem Útépítési tanszékét.

Dr. Vásárhelyi Boldizsár egyetemi tanár és Sármezey István docens számos tervezési és szakértési munkájában működött közre, 1949-től úttervezési, forgalomfelvételi és -feldolgozási, később vasúti munkákat végzett.

Húsz önálló könyvet írt, hat könyvet társszerzőkkel együtt jegyzett, összesen 72 tanulmány fűződik a nevéhez. Ezek között van többek között az 1971-ben először megjelentetett könyve, az Utak és autópályák pályaszerkezete, amely az útépítés mai napig érvényes korszerű összefoglalója.

Nemzetközileg is jelentős szakkönyveit ma is használják, útívkitűző zsebkönyvét szakmai körökben csak „A Nemesdy”-ként emlegetik. Az általa összefoglalt ismeretek adják az alapját számtalan út és autópálya geometriai tervezésének és pályaszerkezetének. Az aszfalttudományokban „budapesti” módszer néven külföldön is ismert új vizsgálati eljárást dolgozott ki.

Szívügye volt az aktív szakmai élet, társadalmi munkájának köszönheti a szakma az Útügyi napok rendezvénysorozatát. Számos ciklusban töltötte be a Közlekedéstudományi Egyesület Közúti Szakosztálya elnöki tisztét, alapító tagként a Magyar Útügyi Társaság működésének beindításában és nemzetközi elismertségének kialakításában is jelentős szerepet játszott. A társaság alapítói alelnöke, majd 1999-től tiszteletbeli elnöke volt.

Egy ciklusban az MTA Közlekedéstudományi Bizottságának elnöke, három ciklusban alelnökevolt. 1974-től csaknem húsz éven keresztül az AIPCR (Útügyi Világkongresszus Társaság) „Hajlékony útpályaszerkezetek” nemzetközi bizottságában képviselte Magyarországot. Öt évtizeden keresztül volt a Közúti és Mélyépítési Szemle és utódkiadványai szerkesztője, felelős szerkesztője.

Dr. Nemesdy Ervin professzorra a MAÚT elnöksége által 2002-ben alapított diplomamunka-díjjal emlékezünk.

Legjelentősebb díjai, kitüntetései

  • Jáky József-emlékérem;
  • Munka Érdemrend;
  • arany Ehrennadel kitüntetés;
  • a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje;
  • a közlekedési és vízügyi miniszter kitüntető, elismerő oklevele 75. születésnapja alkalmából;
  • BME Emlékérem;
  • Millearium Aureum – Aranymérföldkő Plakett;
  • MTESZ-díj;
  • Zielinski Szilárd-díj. 

Fontosabb munkái

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

ÚJDONSÁGOK