dr. Vásárhelyi Boldizsár szoboravatás

 

Huszonhat magyar szervezet járult hozzá dr. Vásárhelyi Boldizsár emlékszobrának elkészítéséhez

 

A MAÚT is a támogató szervezetek egyike

A mellszobrot 2023. december 17-én leplezték le Csombordon, – Boros László parókiás lelkész szószéki szolgálatával. A magyar himnusszal záruló istentisztelet után Boros Erzsébet kántor által szervezett ünnepi műsor következett.

Beszédet mondott Demeter Katalin konzul, Pojjákné Vásárhelyi Judit, a professzor úr lánya, Kovács Jenő mint kezdeményező, Tóthné Temesi Kinga, a Közlekedéstudományi Egyesület főtitkárhelyettese, Kálnoki Kis Sándor a tanítványok és a még élő munkatársai nevében és Matei Drambarean, a megyei műemlék hatóság igazgatója.

A szobrot Pojjákné Vásárhelyi Judit, Kovács Jenő, Tóthné Temesi Kinga és Boros László leplezte le, amit koszorúzás és Gudor Botond, a Nagyenyedi Egyházmegye esperesének áldása követett.

Az ünnepség a székely himnusszal zárult. Az eseményen forgatott az Erdély Televízió és összefoglalót sugárzott a 2023. december 18-ai Híradó című műsorában.

A kezdeményezésről

Kovács Jenő kollégánk 2022 őszén szerzett tudomást arról, hogy dr. Vásárhelyi Boldizsár, – a budapesti Műegyetem Út- Vasútépítési és Közlekedésügyi Tanszéke egykori Kossuth-díjas tanszékvezető professzora, valamint a Mérnöki Kar egykori dékánja – Erdélyben, Csombordon született. Édesapja a református egyházközség lelkészeként szolgált az Árpád-kori templomban.

Ezért kezdeményezte Kovács Jenő, hogy a professzor úr szülőfalujában, a templom mellett egy mellszobor felállításával emlékezzünk meg a modern útépítés megalapozójáról, akinek Útépítéstan tankönyve évtizedeken keresztül a mérnökképzés egyik alapja volt.

Ötletgazda kollégánk előbb a Magyar Közút NZrt.-hez fordult, majd Kálnoki Kis Sándor korábbi közlekedési államtitkártól kért tanácsot – akik összefogásra buzdították a magyar út- és vasútépítésben dolgozó tervező, beruházó és kivitelező cégeket. Ezzel biztosíthatták azt a nyolcmillió forintot, amivel a gondolat valósággá válhatott. A Közlekedéstudományi Egyesület vezetése a kezdeményezés mellé állt, vállalta a gesztori szerepet és felkérték Kálnoki Kis Sándort, az Egyesület örökös tagját a szervező munka irányítására.

A MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság vezetősége különösen nagy örömmel fogadta a felkérést a támogatásra, hiszen 1997 óta minden évben a Társaság dr. Vásárhelyi Boldizsár nevével fémjelzett emlékplakettel ismeri el a szakmában kiemelkedően dolgozó kollégákat.

Vásárhelyi díjazottak

Hamarosan Veres Gábor, Munkácsy-díjas szobrászművész és fia, Veres Márton Vitéz megkezdhette az alkotómunkát.

Az előkészítésbe bekapcsolódott a Csombordi Református Egyházközség, élén Boros László parókiás lelkész tiszteletes úrral, vállalva a helyszínen elvégzendő feladatokat, köztük a szobor betonalapjának előkészítését. Folyamatos együttműködésben a gesztori grémiummal meghatározták a szobor templom melletti pontos helyét, a leleplezés időpontját és programját.

Mindeközben 26, a közlekedésfejlesztésben érintett magyar szervezet kötött adományozási szerződést a gesztor Közlekedéstudományi Egyesülettel, amely nem csak a felmerülő költségekre biztosított fedezetet, de lehetővé tette azt is, hogy 2024-ben a másolat elfoglalhassa méltó helyét a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem központi épülete melletti parkjában is. Így a szobor a professzor úr születésének 125. évfordulóján egyike lesz a professzori szobroknak.

 

Dr. Vásárhelyi Boldizsár (18991963)

Prof. vitéz Dr. Vásárhelyi Boldizsár

okleveles mérnök (1922)

műszaki doktor (1942)

tanszékvezető egyetemi tanár (19461963)

a műszaki tudományok doktora (1952)

a Mérnöki Kar dékánja (19541959)

Kossuth-díj (1958)

 

Vásárhelyi Boldizsár-díj

 

 

 

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

ÚJDONSÁGOK