Vásárhelyi Boldizsár-díj díjazottai

2024

MÁTÉ ÉVA 
okleveles építőmérnök, a közlekedési szakigazgatási és hatósági területen eltöltött több évtizedes, kitartó, segítőkész munkássága és a közúti hidak műszaki szabályozásához kapcsolódó elkötelezett közreműködése elismeréseként.

NÁDASDY TAMÁS 
építőmérnök, közúti biztonsági auditor, a közúti infrastruktúra tervezés és a közlekedésbiztonság, továbbá a műszaki előírások korszerűsítése területén végzett elkötelezett munkája elismeréseként.

PRUDNER ANDRÁS
építőmérnök, vasútépítési és pályafenntartási szakmérnök, jogi szakokleveles mérnök, műszaki szakoktató, a vasúti üzemeltetés, fejlesztés, beruházás és szakoktatás területén a MÁV szolgálatában, valamint a vasúti műszaki szabályozás megújult modelljének széleskörű működtetése területén végzett elkötelezett munkássága elismeréseként.

2023

DR. MACSINKA KLÁRA 
okleveles építőmérnök, a fenntartható városi közlekedés, településfejlesztés, közlekedésbiztonság, továbbá az infrastruktúra-építőmérnöki oktatás és képzés területén végzett elkötelezett munkája elismeréseként

DR. BUMBERÁK JÓZSEF 
jogász, vezető jogtanácsos, a MAÚT alapító tagjaként a társaság alapításához és működtetéséhez jogi ügyekben nyújtott elhivatott, önzetlen, sok évtizedes segítő közreműködése, valamint munkája iránt elkötelezett szakmai életútja elismeréseként

KÖKÉNYESI MIKLÓS 
okleveles villamosmérnök, okleveles műszaki menedzser, a vasúti villamosvontatási energiaellátás és a felsővezetéki gépész-villamos rendszerek erősáramú szakterületi szabályozásának korszerűsítésében végzett elkötelezett, eredményes munkássága elismeréseként

2022

MAYER ANDRÁS
okleveles építőmérnök, MBA (Master of Business Administration), a MAÚT Építési bizottságának vezetőjeként, közúti alelnökeként és elnökhelyetteseként hosszú időn át végzett elkötelezett munkássága elismeréseként

VÖRÖS ZOLTÁN
okleveles közlekedésépítő mérnök, a betonutakkal kapcsolatos technológusi és mérnöki munkásságáért, a műszaki és technológiai szabályozás területén hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként

BERENTE JÁNOS
építőmérnök, logisztikai és szállítmányozási menedzser, minőségbiztosítási szakmérnök, a MAÚT vasútügyi területén a digitális vasútügyi előírástár (e-VASUT) tartalomszolgáltatását biztosító és összefogó kiemelkedő, elkötelezett munkájáért

2021

KETTINGER OTTÓ
okleveles üzemmérnök, az útépítési technológiák területén végzett sok évtizedes kiemelkedő kivitelező mérnöki, közúti igazgatási és műszaki szabályozási szakértői tevékenységéért

PÁSZTOR ZOLTÁN
okleveles építőmérnök, okleveles mérnök-közgazdász, a közútkezelés, üzemeltetés, fenntartás területén végzett sokoldalú mérnöki és menedzseri tevékenységéért, a műszaki szabályozáshoz kapcsolódó szakmai továbbképzés területén végzett kiemelkedő szervező munkájáért, továbbá a MAÚT valamint az útépítési-fenntartási szakma jó hírnevének erősítése érdekében végzett aktív tevékenységéért

KIRILLY KÁLMÁN
okleveles közlekedésmérnök, a vasúti biztosítóberendezések területén kifejtett sok évtizedes eredményes mérnöki és műszaki szabályozási tevékenységéért

2020

NÉMETH MÓNIKA
útépítési és útfenntartási üzemmérnök, környezetvédelmi főiskolai szakmérnök, a települési közúti infrastruktúra műszaki szabályozási feladatainak integrált szemléletű megközelítése és a MAÚT tevékenységébe történő beillesztése során végzett magas színvonalú szakmai tevékenységéért

GÖRÖG BÉLA
okleveles villamosmérnök, egyetemi szakmérnök, a vasúti műszaki szabályozás nemzeti keretrendszerének megújítása során a biztosítóberendezési szakterület szabályozásának korszerűsítésében a MAÚT részére végzett jelentős munkájáért

2019

MUCSI ATTILA JÓZSEFNÉ
egyetemi szakmérnök, közlekedési menedzser, gazdasági mérnök, okleveles közgazdász, a vasúti műszaki szabályozási rendszer forgalmi és forgalombiztonsági területének megújítása, és a MAÚT e-VASUT digitális előírástára fejlesztése érdekében végzett szakmai tevékenységéért

THOROCZKAY ZSOLT
okleveles közlekedésépítő mérnök, okleveles urbanisztikai szakmérnök, mérnök-közgazdász, az útügyi műszaki szabályozási tevékenység működési feltételrendszerének átfogó megújítása, továbbá a MAÚT működési modelljének széleskörű elfogadtatása érdekében kifejtett jelentős munkájáért

DR. TÖRŐCSIK FRIGYES
okleveles építőmérnök, gazdasági mérnök, egyetemi doktor, a MAÚT létrejöttének és működésének elkötelezett személyes támogatásáért, az útügyi beruházási és kivitelezési területen és a közúti szakemberekért végzett áldozatos munkájáért

SZILVAI JÓZSEF ATTILA 
okleveles közgazdász, műszaki informatikus mérnök, a közútkezelés, üzemeltetés és az útügyi műszaki szabályozás feltételrendszerének átfogó megújítása, továbbá a MAÚT működési modelljének támogatása érdekében kifejtett jelentős munkájáért

2018

DR. CSEHY ERZSÉBET
MÁV-jogtanácsos, kodifikációs szakjogász, közbeszerzési tanácsadói képesítéssel rendelkező szakértő, a vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása, a kapcsolódó együttműködési megállapodások és a MAÚT e-VASUT Digitális Vasútügyi Előírástár üzembehelyezése érdekében végzett hiánypótló szakmai tevékenységéért

LEHEL ZOLTÁN
okleveles építőmérnök, okleveles közútkezelő-közútfejlesztő szakmérnök, az útügyi műszaki szabályozási tevékenység működési feltételrendszerének megújítása, továbbá a MAÚT működésének szakpolitikai elfogadtatása érdekében kifejtett jelentős munkájáért kapja a díjat

2017

SZERENCSI GÁBOR
okleveles építőmérnök, útépítési, fenntartási és üzemeltetési szakmérnök, a MAÚT műszaki szabályozási tevékenységében és a működési feltételrendszer megújításában végzett kiemelkedő szervező, továbbá a szakmai innovációs tevékenység megerősítése érdekében kifejtett áldozatos munkájáért 

DR. ZSÁKAI TIBOR
közlekedésépítő mérnök, szakmérnök, a műszaki tudomány doktora, PhD, a MÁV nyugalmazott pályavasúti főigazgatója, a vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása, a vasúti előírások átvizsgálása, rendszerbe foglalása, továbbá a MAÚT e-VASUT Digitális Vasútügyi Előírástár kialakítása érdekében végzett magas színvonalú szakmai tevékenységéért

2016

VÓLENTNÉ SÁRVÁRI PIROSKA
műszaki szakoktató, pénzügyi-vállalkozási szakértő, mediátor, okleveles közgazdász, a MÁV Zrt. forgalmi-üzemviteli igazgatója, a MAÚT vasúti alelnökeként a vasúti műszaki szabályozási rendszer megújításával kapcsolatban végzett kiemelkedő tevékenységéért és az e-VASUT digitális előírástár széleskörű alkalmazása érdekében folytatott elkötelezett, magas színvonalú munkájáért

MOCSÁRI TIBOR
okleveles közlekedésmérnök, mérnök-tanár, a közlekedésmérnöki tudományok doktora (PhD), a MAÚT közlekedésbiztonsági és forgalomszabályozási szakterületein, kiemelten a közúti-vasúti átjárók akadálymentesítésének szabályozása KözOP-projekt megvalósítása során végzett elkötelezett, kiemelkedő munkájáért

2015

BOTH TAMÁS
okleveles építőmérnök, vasútépítési és pályafenntartási szakmérnök, a MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság pályavasúti szakértője, a vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása projekt megvalósítása során végzett színvonalas szakmai tevékenységéért, továbbá a MAÚT átalakítása érdekében végzett szervező munkájáért

FÜLÖP PÁL
vegyész üzemmérnök, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. osztályvezetője, a MAÚT műszaki szabályozási tevékenységében és a Fenntartható utak KözOP-projekt megvalósításában, elsősorban a laboratóriumi anyagvizsgálati, technológiai és minőség-ellenőrzési területeken végzett kiemelkedő munkájáért

DR. HORVÁT FERENC
okleveles építőmérnök, vasútépítési és pályafenntartási szakmérnök, a Széchenyi István Egyetem főiskolai tanára, a vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása c. projekt sikeres megvalósításáért, a vasúti előírások átvizsgálása, rendszerbe foglalása, továbbá az e-VASUT digitális előírástár kialakítása érdekében végzett magas színvonalú, vasúti szakmai bizottság vezetői munkájáért, a kidolgozott e-VASUT rendszer folyamatos népszerűsítéséért

NYIRI SZABOLCS
okleveles építőmérnök, az ÉMI Nonprofit Kft. műszaki igazgatója, a MAÚT innovációs, oktatási és műszaki szabályozási tevékenységében, elsősorban az útpályaszerkezet-építési, technológiai és laboratóriumi vizsgálati területeken végzett kiemelkedő munkájáért

2014

EMER. UNIV. PROF. DIPL.-ING. DR. NAT. TECHN. DR. H.C. JOHANN LITZKA
az osztrák FSV és a Magyar Útügyi Társaság közötti tartós és sikeres együttműködés fáradhatatlan, nagyvonalú, személyes elősegítésének elismeréseként

HOLNAPY LÁSZLÓ
üzemmérnök, okleveles közgazda, a MAÚT Számvizsgáló bizottságának tagja, a közutak üzemeltetési és fenntartási stratégiájának kidolgozásában és megvalósításának szakmai irányításában, továbbá a közutak műszaki és jogi szabályozása felügyeletében való kiemelkedő részvételéért

KAROLINY MÁRTON
okleveles építőmérnök, szakmérnök, mérnök-közgazdász, a MAÚT Útpályaszerkezetek szakbizottság vezetője, az útpályaszerkezetek méretezési, technológiai tervezési és minőségbiztosítási területein végzett munkájáért

TÍMÁR JÓZSEF
okleveles szerkezetépítő és közlekedésépítő mérnök, mérnök-üzemgazdász, a közúti ágazat szakirányítási, stratégiai tervezési, beruházási és üzemeltetési-fenntartási területein nyújtott tevékenységéért

2013

DIPL.-ING. HANS WALTER HORZ
a Magyar Útügyi Társaság és a német FGSV közötti tartós és sikeres együttműködés nagyvonalú elősegítésének elismeréseként

RÉTHÁTI ANDRÁS
okleveles építőmérnök, okleveles közútkezelő-közútfejlesztő szakmérnök, a közlekedéstervezés és a közúti szakigazgatás területén, különösen az útügyi műszaki fejlesztés és szabályozás terén végzett munkájáért

2012

DR. NÉMETH ÁGNES
jogász, jogtanácsos, az útügyi műszaki szabályozás jogi területén, különösen a közutakat érintő szakmai jogszabályok és szerződéses feltételek kialakításában végzett munkájáért.

PUCHARD ZOLTÁN
okleveles építőmérnök, okleveles gazdasági mérnök, az útügyi műszaki szabályozás pályaszerkezeti területén végzett, különösen az európai szabványokkal, aszfalt- és anyagvizsgálatokkal kapcsolatos innovatív munkájáért.

2011

KOVÁCSNÉ NÉMETH KLÁRA
okleveles építőmérnök, az útügyi műszaki előírások korszerűsítésének támogatásáért, különösen a közutak tervezéséhez és biztonságához kapcsolódó előírások készítéséért. 1983-ban végzett a BME Építőmérnöki karon. Több fontos forgalomtechnikai fejlesztési munkában vett részt. 2000-től a közlekedési hatósági munka különböző területein dolgozik, jelenleg főosztályvezetőként. A tervezési és forgalmi útügyi műszaki előírások kezdeményezője, kidolgozó és véleményező bizottságainak tagja.

KOLOZSI GYULA
okleveles építőmérnök, a Műtárgyak Koordináló Bizottság elnöke, a közúti hidak tervezésére vonatkozó útügyi műszaki előírások Eurocode szerinti korszerűsítéséért. 1978-ban végzett a BME Építőmérnöki karon, ugyanott 1985-ben szakmérnök lett. Több fontos hídépítési, valamint tervezési és szakértői munkában vett részt. Kezdetektől a MAÚT Hídbizottságának vezetője, a társaság elnökségének tagja.

2010

KERESZTES LÁSZLÓ
okleveles építőmérnök a társaság Tervezési tagozatának elnökeként meghatározó tevékenységet folytatott a közlekedéstervezési és az úttervezési műszaki előírások kidolgozásában. A közutak tervezése előírás szakbizottságának vezetője, az egyeztetések és a megjelenésig tartó folyamat irányítója.

DR. RUPPERT LÁSZLÓ
okleveles közgazda a társaság Kutatási tanácsának elnökeként aktívan támogatta és koordinálta az útügyi műszaki előírások kidolgozását lehetővé tevő kutatás-fejlesztési munkákat. Tíz éves tevékenysége az irányított területet felértékelte és hosszabb távon is meghatározta.

2009

DR. CSEPI LAJOS
a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium szakállamtitkára, ezt megelőzően a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ főigazgatója, elismerve a társaság tevékenységét, elősegítette a MAÚT műszaki szabályozási tevékenységéről szóló törvényi szabályozás megszületését, így az 1988. évi I. törvényben és a 2/2009., valamint a 7/2009. KHEM rendeletben rögzítésre került a MAÚT szerepe és az előírások készítésének támogatása.

KERÉKGYÁRTÓ ATTILA
a Közlekedésfejlesztési Koordinácós Központ főigazgatója a társaság tevékenységének finanszírozását jelentős mértékben elősegítette. Az előírások fejlesztésének támogatásával, az újat keresés kezdeményezésével biztosította az útügyi előírások beágyazottságát az út- és hídépítés folyamatába.

TOMBOR SÁNDOR
a Magyar Útügyi Társaság elnöke az 1990-es évek elején kezdeményezte a társaság megalakítását a német és az osztrák tapasztalatok alapján. Az 1994-ben megalakult társaság alapító elnöke. Szakmánkban akkor ez úttörő, előremutató kezdeményezés volt. A társaság tevékenységének meghatározó személyisége, a társaság által demokratikus úton készített szabályozási anyagok és termékek fejlesztője, bővítője.

2008

DR.-ING. PH.D./USA JÜRG SPARMANN
a magyarországi útügyek fejlesztése érdekében folytatott segítőkész együttműködés elismeréseként

DR. GULYÁS ANDRÁS
okleveles építőmérnök, az útügyi műszaki szabályozás szervezésében elért eredményei elismeréseként. 1975-ben építőmérnöki, 1980-ban szakmérnöki oklevelet, 1998-ban PhD doktori minősítést szerzett. Széleskörű nemzetközi szakmai tevékenységet végez. Jelenlegi munkahelyén sokat tett az útügyi műszaki szabályozás európai rendszerre való átalakításáért.

DR. VINCZÉNÉ GÖRGÉNYI ÁGNES
okleveles vegyészmérnök, az útügyi műszaki szabályozás területén elért eredményei elismeréseként. 1976, az egyetemi diploma megszerzése óta az útépítés különböző szakvállalatainál, de egy tevékenység, az építőanyagok és a minőség különböző területeivel foglalkozott. Számos szakcikk, kutatási jelentés, szakvélemény és több útügyi műszaki előírás fűződik nevéhez.

2007

JENCS ÁRPÁD
köz­le­ke­dés­épí­tő mér­nök, szak­mér­nök, a Mi­nő­ség­ügyi bi­zott­ság ve­ze­tő­je, a szab­vá­nyos mi­nő­ség­ügyi rend­szer mű­köd­te­té­sé­ben vég­zett ki­emel­ke­dő mun­ká­já­ért. 1970-től 32 éven át a Be­ton­út­épí­tő Vál­la­lat­nál volt la­bo­ra­tó­ri­u­mi vizs­gá­ló­mér­nök, asz­falt­ke­ve­rő te­le­pen üzem­ve­ze­tő, épí­tés­ve­ze­tő, ta­nács­adó, tech­no­ló­gus, fej­lesz­té­si fő­mér­nök, mi­nő­ség­ügyi igaz­ga­tó, két évig Lí­bi­á­ban dol­go­zott. A ha­zai út- és au­tó­pá­lya-épí­tés több te­rü­le­tén, il­let­ve a fe­ri­he­gyi le­szál­ló­pá­lyák épí­té­sé­ben is részt vett. 2002-től mér­nök vál­lal­ko­zó, a Maépteszt Mi­nő­ség­vizs­gá­ló és Fej­lesz­tő Kft. ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja. Szá­mos elő­adást tar­tott, 16 szak­cik­ket pub­li­kált. Négy ta­lál­mány társ­fel­ta­lá­ló­ja. Szá­mos szak­mai szer­ve­zet ala­pí­tó­ja. Tag­ja a Ma­gyar Mér­nö­ki Ka­ma­rá­nak, a Ma­gyar Épí­tész Ka­ma­rá­nak, a Ma­gyar Út­ügyi Tár­sa­ság­nak. A MAÚT el­nök­sé­gé­nek kez­det­től fog­va tag­ja.

SZEPESHÁZI RÓBERT
épí­tő­mér­nök, szak­mér­nök, egye­te­mi dok­tor, az utak és au­tó­pá­lyák lé­te­sí­té­sé­nek ál­ta­lá­nos geotechnikai sza­bá­lyai meg­al­ko­tá­sá­ért. 1977 óta dol­go­zik a győ­ri fő­is­ko­lán, előbb Var­ga Lász­ló­val együtt­mű­köd­ve az ok­ta­tói, tu­do­má­nyos és szakér­tői mun­ká­ban, majd a jog­utód Szé­che­nyi Ist­ván Egye­te­men a Geotechnika tárgy­cso­port és la­bo­ra­tó­ri­um ve­ze­tő­je. Ok­ta­tó­ként nagy hang­súlyt he­lyez a nap­ra­kész, a gya­kor­lat­ban hasz­no­sít­ha­tó tu­dás­ra. Jegy­ze­te­it, pél­da­tá­rát a fel­ső­fo­kú kép­zés­ben és a mér­nök­iro­dák­ban or­szág­szer­te hasz­nál­ják. Ku­ta­tás-fej­lesz­té­si, ter­ve­zői és szak­ér­tői te­vé­keny­sé­ge el­ső­sor­ban a ta­laj­mo­del­lek al­kal­ma­zá­sa, a cö­lö­pök ter­ve­zé­se, a föld­mű­vek és a ta­laj­erő­sí­tés te­rü­le­té­re ter­jed ki. Ki­eme­len­dő több éves köz­re­mű­kö­dé­se az au­tópá­lyák ter­ve­zé­sé­ben-épí­té­sé­ben, tö­rek­vé­se egy ma­ga­sabb szak­mai szín­vo­nal el­éré­sé­re, a kor­sze­rű el­mé­le­ti meg­ol­dá­sok és a gya­kor­la­ti mun­ka ös­­sze­kap­cso­lá­sá­ra. Ve­ze­tő sze­re­pet tölt be az eu­ró­pai szab­vá­nyok ho­no­sí­tá­sá­ban, a Nem­ze­ti Al­kal­ma­zá­si Do­ku­men­tu­mok el­ké­szí­té­sé­ben. Köz­re­mű­kö­dé­se az utak és au­tó­pá­lyák geotechnikai ter­ve­zé­sé­nek ál­ta­lá­nos sza­bá­lya­it rög­zí­tő, 2007-ben kor­sze­rű­sí­tett út­ügyi elő­írás ki­dol­go­zá­sá­ban is meg­ha­tá­ro­zó volt. A szak­mai köz­élet ak­tív sze­rep­lő­je, több szakmai szervezet tagjaként vagy vezetőségében vállalt szerepet. Mun­ká­ja el­is­me­ré­se­ként 2006-ban Zielinsky-, 2007-ben Széchy-emlékdíjjal tűn­tet­ték ki.

2006

HAMARNÉ SZABÓ MÁRIA
az országos közúthálózat-fejlesztés és a regionális területfejlesztés öszszehangolásában nyújtott tevékenységéért. Az UKIG koordinációs igazgatóhelyetteseként ment nyugdíjba 2005-ben. Dolgozott tervezőmérnökként, majd az UKIG-ban sok éven keresztül az országos közúthálózat fejlesztési kérdéseivel és a regionális területfejlesztési kérdésekkel foglalkozott. Számos, az országos közúthálózat vonalvezetését, elkerülőszakaszok létesítését, a határátkelőhelyek kijelölését megalapozó tanulmány kezdeményezője, konzulense. Több, a szakterületét érintő témával foglalkozó MAÚT munkabizottságban vett részt, vagy alapos, kritikus szakmai véleményével segítette az útügyi előírások megjelenését.

TÓTH JÁNOS
az útügyi előírások rendszerének kidolgozásában és megvalósításában nyújtott tevékenységéért. A szabványosítási rendszer 1994-es megváltozásától kezdve szervezte, segítette az útügyi műszaki szabályozási anyagok létrejöttét. Kidolgozta a magyar szabványokat kiváltó útügyi műszaki előírások és szabályzatok készítésének, közmegegyeztetésének, hatályba helyezésének folyamatát. Sokaknak segített megérteni az új szabályozási rendszert. Rendszeres konzultációkkal, közreműködésével sikerült elérni, hogy a szabályozási munka rendszeres, folyamatos lett.

2005

BACSÓ ANTAL
Az úttervezési és a környezetvédelmi műszaki előírások megalapozó munkájáért.

DR. SZAKOS PÁL
Az útüzemeltetési és útfenntartási műszaki előírások elkészítéséért és felülvizsgálatáért.

2004

DR. CSORJA ZSUZSANNA
1969-ben szerzett diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen. Ezt követően 1977-ig a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola tanársegédje, majd adjunktusa. 1977-től nyugdíjaztatásáig a BME Útépítési Tanszékének adjunktusa.
Pályafutása során számos szakértői, kutatási munka részese, szabályozási feladatok felelőse. Részt vesz a Fővárosi Közlekedési Felügyelet munkájában is, tervek szakmai bírálatában. A MAÚT koordináló bizottságának vezetőjeként koordinálja a tagozatok szabályozási munkáit, irányítja a szakmai, társadalmi és közigazgatási egyeztetést. Számos fontos útügyi előírás fűződik nevéhez. A kitüntetés az oktatásban, a tudományos életben és a MAÚT-ban végzett tevékenységének elismerése.

DR. MENTSIK GYŐZŐ
Mérnöki oklevelét 1952-ben szerezte Budapesten. Ettől az esztendőtől nyugdíjazásáig megszakítás nélkül dolgozott az Út-vasútépítés és Közlekedésügyi névre hallgató tanszéken, melynek neve az idők során többször változott. Emellett megszervezte és irányította az alakuló Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán az Útépítési és fenntartási Szakot és az Útépítési tanszéket. Dolgozott félállású tervezőként az UVATERV-nél, szakértőként a budapesti Főpolgármesteri Hivatalnak, és a Közúti Főosztálynak. Számos tanterv, oktatási program kidolgozása fűződik nevéhez, ötven felsőoktatási jegyzet, harminc szakcikk szerzője. Nyugdíjba vonulása után a megalakuló MAÚT első ügyvezetője 1994 és 2000 között. Nagy érdemei vannak a társaság működésének megszervezésében, felépítésében. A kitüntetés életútjának, és a MAÚT létrehozásában végzett munkájának elismerése.

DR. PETŐCZ MÁRIA
A Közlekedési és Távközlési Főiskola, majd a Budapesti Műszaki Egyetem elvégzése óta oktató munkát végez, először a Jáky József Útépítési Technikumban, majd a főiskola, illetve a Széchenyi István Egyetemen, jelenleg főiskolai docensként. Fő szakterületei az útépítési anyagok, technológiák, minőségmenedzsment. 18 szakcikk, jegyzetek, és kutatások részese. Külön kiemelkedő munkássága a kiadványkészítés területe: több száz útügyi kiadvány fűződik nevéhez. Tagja a MAÚT publikációs bizottságának, ahol feladata az útügyi előírások megjelentetése. Nevéhez kapcsolódik az előírások formai kialakítása, a tartalmi ellenőrzési rendszer, a szabályozást összefoglaló sárga könyv évenkénti szerkesztése. Vezetésével készült el a 10. évfordulóra megjelentetett könyv is. A kitüntetés az oktatás területén, és a MAÚT érdekében végzett munkájának elismerése.

2003

GÁL MÁRIA
1970-ben végezte el a Budapesti Műszaki Egyetemet, ahol később közúti közlekedési rendszertervező és forgalomtechnikai szakmérnök is lett. Kezdetben tudományos kutató volt, és 1979-től napjainkig a mai Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban dolgozik, mint vezető főtanácsos. Fontos szerepe volt az önkormányzatok útügyi tevékenységéhez kapcsolódó különböző jogszabályok előkészítésében, a helyi közutak és a kerékpárutak kialakítására, pályaszerkezetére vonatkozó, valamint a mozgáskorlátozottak közlekedését elősegítő útügyi műszaki előírások szakmai előkészítésében, valamint az önkormányzatok számára a helyi közutak, a kerékpárutak és a járdák építésének támogatására működtetett pályázati rendszer koordinációjában.

DR. LIPTAY ANDRÁS
1954-ben végezte el a Budapesti Műszaki Egyetemet, ahol később vasbeton-építési szakmérnök is lett. 1974-ben egyetemi doktori címet szerzett a betonburkolatok tartósságáról írt diszszertációjával. Mérnöki működése szorosan kapcsolódik az útépítéshez, ezen belül is a betontechnológiák alkalmazásához. A Magyar Útügyi Társaság munkájában kezdetektől fogva részt vesz, mint pályaszerkezeti bizottsági tag. A betonburkolatok, a betonalapokra és a hidraulikus kötőanyagú és kötőanyag nélküli alapokra vonatkozó útügyi műszaki előírások kidolgozója, társszerzője. Jelenleg a betonkő burkolatokra vonatkozó előírás előkészítésével foglalkozik.

2002

CSÍKHELYI BÉLA
1956-ban szerezte meg út-, vasút- és alagútépítő mérnöki oklevelét. Szakmai pályafutását az Uvatervben kezdte, majd 1960-tól a Főmtervben, az akkor alakult közlekedésfejlesztési és tanulmányi csoport tervezője, később irányító tervezője lett. Fő szakterülete a forgalomirányítás, amelyben a tervezési munkák mellett az elméleti kérdésekben, így az első fővárosi tervezési irányelv elkészítésében is vezető szerepe volt. 1964-ben került a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészetének közlekedésszervezési osztályára, melynek később vezetője is lett. Az 1960-as évektől kezdve részt vett az első közúti forgalomtechnikai szabványok munkáiban, majd később a 80-as években a szabványok felülvizsgálatának vezetésében is. A Magyar Útügyi Társaságnak már az alapítás évétől tagja, és kezdettől fogva részese annak a munkának, amit a szabványosítás rendszerének megváltozása következtében a MAÚT a szakmai szabályzatok és műszaki előírások kidolgozásában magára vállalt. Az elmúlt években részt vett a közúti jelzőtáblák, az útburkolati jelek, a forgalomirányító jelzőlámpák, de az idegenforgalmi és a közterületi jelzésrendszerek, vagy akár a mozgáskorlátozottak akadálytalan közlekedésére vonatkozó, harmincnál is több anyag elvi és gyakorlati kidolgozásában. Ugyanakkor a forgalmi és forgalombiztonsági tagozat tagjaként közreműködik a hasonló témakörbe tartozó európai szabványok honosításában is.

SCHULZ MARGIT
1970-ben szerzett építőmérnöki, majd 1980-ban mérnöktanári diplomát. Szakmai pályafutását a Pest Megyei Tanácsi Tervező Vállalatnál kezdte. Hosszabb ideig, mintegy 20 évig az Ybl Miklós Műszaki Főiskola mélyépítési intézetében talajmechanikát oktatott. 1992-től a Belügyminisztériumban közlekedési referens. 1995-től dolgozik az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóságnál, később az Állami Közúti Műszaki és Információs Kht.-nál, jelenleg az Innovációs főosztály vezetője. A MAÚT által kidolgozott útügyi előírások jogszerű megjelenésének egyik kezdeményezője és megvalósítója. A közutak tervezése útügyi műszaki előírást kidolgozó szakbizottság vezetője, majd konzulense. Az önkormányzati útügyek társasági megjelenésének fontosságát hangsúlyozva részt vett a helyi közutakra ajánlott útügyi előírások kidolgozásában, bírálatában. Így a kisforgalmú utak pályaszerkezetének tervezési előírásai 2001. évi kiadását szorgalmazta, és jelenleg a kerékpárutakkal kapcsolatos előírások (pályaszerkezet tervezése, kezelői szabályzata) kiadásán munkálkodik. A MAÚT Önkormányzati útügyekkel foglalkozó, mindmáig egyetlen ilyen konferenciájának szervezője és előadója. A konferencia megismétlését tervezzük a közeljövőben.
A MAÚT Számvizsgáló bizottságnak tagja.

2001

VÉRTES MÁRIA
Okleveles mérnök, vasbetonépítési szakmérnök, építőipari gazdasági mérnök. A gazdasági mérnöki szakon a diplomaterve témája Az országos közutak útépítési munkái minőségének műszaki-gazdasági elemzése volt.
Szakmai tevékenységét a Győri Közúti Igazgatóságon kezdte út- és hídépítési műszaki ellenőrként, majd építési csoportvezetőként. Hét év múlva a megalakuló Közúti Beruházó Vállalat győri kirendeltségvezetője, majd létesítményi főmérnöke lett, és a 15., 85., 14., l. sz. főutak korszerűsítési munkáival, majd az M1 félautópálya komárom-győri szakasza beruházási feladataival foglalkozott. 1982-től a Győri Közúti Minőségfelü-gyeleti Állomást vezette. Győr-Sopron, Komárom és Vas megye út- és hídépítési munkái építésfelügyeleti teendőit, helyszíni ellenőrzéseit, mintavételeit, laborvizsgálatait, a hibás munkákkal kapcsolatos intézkedéseket irányította. 1993-től az országos közutak hídépítési és hídfelújítási munkáinál végzi az építtetői kontrollvizsgálatokat (helyszíni mérések, ellenőrzések, mintavételek) az ország egész területén. 1990 óta folytat szakértői tevékenységet az útépítési, talajmechanikai és víztelenítési, útpalyaszerkezet-építési és minősítési, útüzemeltetési és fenntartási, és közúti hídépítési és fenntartási területeken. A szakmai lapokban több tanulmánya jelent meg, és folyamatosan részt vett a szabványalkotásban, illetve az útügyi műszaki előírások készítésében, felülvizsgálatában, valamint a KHVM oktatási rendszerében. 1996 áprilisában a KöViM Közúti főosztálya létrehozta az Oktatási bizottságot, és megbízta őt a műszaki ellenőri tanfolyam megszervezésével és lebonyolításával. Az általános képzésen belül a minőségügy és a vasbeton hidak javítási, fenntartási munkái témát oktatja, valamint a hídépítési tankönyv lektorálását végezte.

REINISCH EGON
Okleveles mérnök, szakmérnök, kiemelkedő szakmai életpályája során elsősorban a modern magyarországi út- és autópálya-tervezés, a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése és a gyorsforgalmi hálózat korszerű üzemeltetésének és fenntartásának megteremtése területén szerzett több évtizeden keresztül elévülhetetlen érdemeket, mint e munkák meghatározó, irányító és nemzetközileg is elismert egyénisége. Hosszú és ma is aktív tevékenysége alatt számos út és autópálya megvalósításában vett részt, korábban mint a munkák tervezője, később pedig mint az autópályák és autóutak beruházója, az elkészült pályák üzemeltetője és fenntartója. Részt vett belső és a később külső oktatóként, konzulensként a - különböző szintű - mérnökképzésben, a hazai számítógépes úttervezés elindításában, az útépítő szakemberek nevelésében. Nagyszámú szakmai publikációja mellett a hazai és nemzetközi szakmai fórumok köztiszteletben álló előadójaként szerzett megbecsülést a magyar útépítőknek. Nagy szakismeretével, magas szintű idegennyelv-tudásával ma is közreműködik a gyorsforgalmi úthálózat-fejlesztési program megvalósításában, elsősorban az M7-es autópálya és autóút rekonstrukciós munkáinak előkészítésében.

2000

DR. KELETI IMRE
Mérnöki diplomáját az ÉKME Álta­lános Mérnöki Karán szerezte 1963-ban. A Betonútépítő Vállalatnál kez­dett dolgozni. 1971-től irányította a KPM Közúti majd Közlekedésépítési Főosztályán a hazai autópálya-háló­zat távlati és középtávú - az 500 kilomé­teres autópálya-program - tervezését, beruházásával és kivitelezésével kap­csolatos munkákat. Nevéhez fűződik a hazai útépítési minőség-ellenőrzési rendszer bevezetése és következetes működtetésének megteremtése. Ez időszakban különös jelentőségű az érdesített homokaszfalt technológia hazai bevezetése. 1986-tól a Betonút­építő Nemzetközi Építőipari Rt.-nél meghatározó a szerepe a kiemelkedő fontosságú autópálya-építések pályá­zatainak kidolgozásában, e nagy hord­erejű beruházások megvalósításá­ban, a közúthálózat fejlesztésével kapcso­latos koncepciók kialakításá­ban. Az egyetemi doktori értekezése, az "asz­falt útpálya szerkezeti anyagai­nak új­rafelhasználás lehetősége", új utat nyitott meg a hazai útépítés terü­letén. Számos külföldi technológia honosí­tását valósította meg.

DR. SCHVÁB JÁNOS
Mérnöki diplomáját a BME Építő­mérnöki Karán szerezte 1969-ben. Pályáját önkormányzati területen kezdte, majd a Közlekedési és Táv­közlési Főiskola adjunktusa. Részle­tesen foglalkozik tervezéssel, aszfalt­technológiai kérdésekkel, labo­ratóri­umi vizsgálatokkal. 1977-től a KTI tudományos munkatársa. Itt kezd foglalkozni műszaki szabályozással, infrastruktúra menedzsmenttel, ezen belül a PMS rendszerrel. 1982-től 1996-ig a KPM és különböző nevű jogutódainál és szervezeteinél dolgo­zik, elsősorban kutatási-fejlesztési programok menedzselése, új techno­lógiák bevezetése, útüzemeltetési és fenntartási kiemelt programok irá­nyí­tása a feladata, az Országos Köz­úti Főigazgatóságon az üzemeltetési fő­mérnökség vezetője. Egyetemi dok­tori értekezése az aszfaltburkolatok hibakatalógusa volt 1984-ben, amely könyv alakban is megjelent. Ma is a szakma egyik alapkiadványa, és ál­ta­lánosan használt segédanyaga. 1996-tól a Sarokpont Mérnöki Iroda ügyve­zetője. Szá­mos szakvélemény és ta­nulmány szer­zője, elsősorban az út­gazdálkodás és a szakmai oktatás te­rületén. Újabban az önkormányzatok technikai segítség nyújtásában tevé­kenykedik. Fárad­hatatlan társadalmi aktivista. Minde­nütt ott van, ahol az útügyért valamit tenni lehet. A MAÚT elnökségének tagja, a Publikációs Bi­zottság ve­zetőjeként.

1999

DR. LÁNYI PÉTER
A közúti forgalomszabályozási és -irányítási előírások és szabályzatok korszerűsítése területén meghatározó tevékenységet végzett. Támogatta a magyar előírások harmonizálását az európaiakéval. Az általa irányított munkabizottságok szakmailag pontos, határidőre elkészített tervezetei és azok jogügyi elfogadása a MAÚT érdekeit is messzemenően szolgálta.

DR. PALLÓS IMRE
Az építési tagozaton belül elsősorban az aszfalttechnológiai előírások korszerűsítésnek koordinálása és az azzal összefüggésben levő alapanyagok, technológiák és építési előírások tartoznak az általa vezetett munkabizottsághoz. Különösen kiemelkedőt alkotott az útügyi előírások közmegegyezésében. Kompromisszumteremtő készségével sokat tett a friss információk szabályozásokba történő beépítéséért.

STOLL GÁBOR
Alapító, s a kezdetektől a Közútkezelői tagozat vezetője, aktív elnökségi tag. Közreműködött mint kidolgozó vagy véleményező, szinte valamennyi tervezési, építési, üzemeltetési és fenntartási előírás, tervezési útmutató készítésében, korszerűsítésében. Aktivitása a MAÚT szervezetében, működtetésében is megnyilvánult.

1998

DR. VÁSÁRHELYI BOLDIZSÁR
széles látókörű, a szakma több területét művelő, a MAÚT tevékenységét kezdetektől aktívan támogató mérnök a díj névadójának fia, a szakmai örökség méltó folytatója. Szakmánk több területén ért el olyan tudományos eredményeket, amelyek meghatározói a szakma és ezen belül az útügyi társaság tevékenységének. Mérnöki munkájában az alkalmazott matematikusi és zseniális nyelvtudását kihasználva a forgalom, a forgalombiztonság, a nemzetközi úthálózati kapcsolatok, a közlekedési hatékonysági számítások, a fejlett technológiák és eljárások hazai elterjesztése terén és több más területén is maradandót alkotott. Szinte egész életműve példaként szolgálhat a fiatalok számára. Hosszú kutatóintézeti pályafutását befejezve nyugdíjasként folytatja a közúti szakma számára rendkívül értékes nemzetközi kapcsolatokat teremtő munkáját és a fiatal kutatók támogatását.

1997

DIPL.-ING. HERBERT KÜHN
a magyarországi útügyek segítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

DR. BOROMISZA TIBOR
a MAÚT megalakításában való tevékenységéért és tudományos munkássága, emberi nagysága elismeréseként ér­de­melte ki a Társaság legma­gasabb kitüntetését.

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

ÚJDONSÁGOK