Sajtófigyelés

Társaságunkkal kapcsolatos írások

Online

Harminc éves jubileuma alkalmából nívós díjakkal jutalmazta az út- és vasútépítő szakemberek munkáját a MAÚT (magyarepitok.hu, 2024.05.28.)

Az építőanyagokra vonatkozó új EU-s (CPR) rendelet: újabb nyűg vagy reménysugár? (CeMBeton, 2024.03.19.)

MAÚT30 NEXTGEN közlekedésépítési tehetségprogram a közlekedésfejlesztésért (iho.hu, 2024.02.10.)

Nyomtatott

   Fortuna László: Minőségbiztosítás a Széchenyi Lánchíd felületvédelmi munkáinál, Minőség és Megbízhatóság 2023/4 szám, 375-387. oldal

   Juhász Gábor: Aszfalt útszerkezet alternatív méretezésének bemutatása és összehasonlítása az útügyi műszaki előírás szerintivel, Útügyi Lapok, 11. évfolyam, 17. szám, 2023.

   Szakmai díjakat osztottak a közúti és a vasúti közlekedésben, magyarepitok.hu, 2023.05.15.

   Egyre népszerűbb az építőipar krémjét megszólaltató Innovatív Fórum, budapestkozut.hu, 2023. április 27.

   Egyre népszerűbb az építőipar krémjét megszólaltató online Innovatív Fórum, magyarepitok.hu, 2023. április 24.

   Scharle Péter-emlékülés, Mérnök Újság, XXX. évfolyam, 4. szám, 2023. április

   Kutatás és innováció segíti az európai vasúti rendszer kapacitásának megkétszerezését, magyarepitok.hu, 2022.október 27.

   A vasúti és közúti közlekedésépítés legjobb szakembereit díjazták, magyarepitok.hu, 2022. szeptember 12.

   Út- és vasútépítés: három kiemelkedő szakember munkáját ismerték el, magyarepitok.hu, 2022. május 18.

   „Az útépítés szabályozottsága egyéb szakterületek számára is jó példa lehet”, magyarepitok.hu, 2021. szeptember 8.

   Nyiri Szabolcs, Rétháti András: A műszaki szabályozás aktuális kérdései Magyarországon. XXV. Nemzetközi Építéstudományi Online Konferencia – ÉPKO, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2021.

   Barna Zsolt: Kerékpározható közutak – megújuló tervezési előírások Magyarországon. XXV. Nemzetközi Építéstudományi Online Konferencia – ÉPKO, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2021.

   Közös dolgaink – beszélgetések a szakmáról, Mérnök Újság, XXVIII. évfolyam, 6. szám, 2021. június

   Barna Zsolt: Kerékpár–közlekedés: merre haladunk?, Mérnök Újság, XXVIII. évfolyam, 4. szám, 2021. április

   Both Tamás: Vezetőségválasztó közgyűlést tartott a MAÚT, Sínek Világa, LXII. évfolyam, 4. szám

   Nyiri Szabolcs: Hogyan láthatunk a jövőbe?, Mérnök újság, XXVII.évfolyam, 7. szám, 220. július

   MAÚT-szimpózium, Mérnök újság, XXVI. évfolyam, 10. szám, 2019/10.

   Soós Zoltán: A forgalomfejlődés becslésének módszertana a valós forgalom és a nemzetközi gyakorlat tükrében, Közlekedéstudományi Szemle, 2016/5., 28. oldal

   Cserepes Tamás - Szűcs Lajos: A HU-GO megtett úttal arányos elektronikus útdíjrendszer adatainak újrahasznosíthatósága, Közlekedéstudományi Szemle, 2016/3., 5. oldal

   Dr. habil. Gáspár László – Bencze Zsolt: Aszfaltburkolat-típusok optimálása, Közlekedéstudományi Szemle, 2016/2., 16. oldal

   Molnár László Aurél: Szubjektív gondolatok a közúti mérnökségek kialakulása és a közúti szakgyűjtemény létrejötte kapcsán, Közlekedéstudományi Szemle, 2016/2., 51. oldal

   Hegedűs Gergely: Akik társadalmi munkában növelik a GDP-t - interjú a MAÚT elnökével, magyarepitok.hu, 2016.07.20

   Interjú: Beszélgetés sorozat: Dr. Szakos Pál és Molnár László Aurél – I. rész, Útügyi Lapok, 7. szám, 2016. tavasz

   Karoliny Márton: Aszfaltburkolatú pályaszerkezetek megerősítésének méretezése – összefoglaló ismertető, Útügyi Lapok, 7. szám, 2016. tavasz

   Bencze Áron: Számit a minőség, Innotéka mélyépítés, 2. évfolyam, 2016/2.

   Igazvölgyi Zsuzsanna: Interjú: Beszélgetés Dr. Kovács Miklós, PhD., okleveles építőmérnök, ny. egyetemi docenssel, Útügyi Lapok, 7. szám, 2016.

   Igazvölgyi Zsuzsanna, Soós Zoltán, Tóth Csaba: Víz az útpályaszerkezetben, Útügyi Lapok, 6. szám, 2015.

   Stegena Zsolt, Zubriczky Levente: Közlekedési információs portál a közlekedési szakma szolgálatában KIRA (Közlekedési Információs Rendszer és Adatbázis), Útügyi Lapok, 6. szám, 2015.

   dr. Törőcsik Frigyes: Az elfelejtett évforduló. Már 150 éves múlt az első magyar aszfaltút, Autósélet Magazin, 46. évfolyam, 6–7. szám

   Hét év mérlegen, Mérnökújság, XXII. évfolyam, 2015. május

   Primusz Péter, Szentpéteri Ibolya: Útpályaszerkezetek modellezése 3. rész (Útügyilapok.hu, 3. szám, 2014. tavasz)

   Interjú: Beszélgetés Dr. Szakos Pál okl. erdőmérnökkel, okl. útépítő-úttervező szakmérnökkel, okl. közlekedési gazdasági mérnökkel (Útügyilapok.hu, 3. szám, 2014. tavasz)

   Asztalos István, Urbán Ferenc: A betonszabvány korszerűsítése (Mérnök újság, XXI. évfolyam 6–7. szám, 2014. június–július)

   Interjú: Beszélgetés Dr. Csorja Zsuzsa okleveles építőmérnökkel, okleveles szakmérnökkel (Útügyi lapok, 2014. március)

   Tóth Csaba: Hazai aszfaltkeverékek merevségingadozásának tapasztalatai (Útügyi Lapok, 2. szám, 2013. ősz)

   Karoliny Márton: Gondolatok a közutak fenntartásáról (Útügyi Lapok, 2. szám, 2013. ősz)

   Jó együtt lenni a kollégákkal (Közlekedésbiztonság (különszám) - 2013. november)

   Szendy Csabáné: Szabályváltozások az Európai Unió építési termékekre vonatkozó új rendelete alapján (Minőség és megbízhatóság, 2013/3)

   Gyalogosok a lámpában (HVG, 43. szám, 2011. október 29., 34. oldal)

   Rétháti András: A Magyar Útügyi Társaság műszaki szabályozási tevékenysége (Városi Közlekedés, 2011/3-4., 191-193. oldal)

   Dr. Petőcz Mária - Dr. Schváb János: Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése (Gördülő kövek konferencia, Veszprém, 2011)

   A közúti jelzőtáblák útügyi előírásainak felülvizsgálata (Közlekedésépítési szemle 61. évfolyam, 5. szám 2011. május)

   Dr. Boromisza Tibor: Útpályaszerkezetek interaktív tervezése (Közlekedésépítési szemle 61. évfolyam, 5. szám 2011. május)

   Dr. Karsainé Lukács Katalin - Szántó Éva - Vörös Zoltán: A betonburkolatokkal összefüggő új magyar szabályozások és azok alkalmazása (Közlekedésépítési szemle 61. évfolyam, 5. szám 2011. május)

   Dr. Szabó Bertalan: 4. osztályú keresztmetszetek ellenállásinak számítása acél- és öszvérszerkezetű hidaknál (Közlekedésépítési szemle 61. évfolyam, 3. szám 2011. március)

   Kolozsi Gyula: Változások a hidakra vonatkozó előírásokban (Közlekedésépítési szemle 61. évfolyam, 3. szám 2011. március)

   Zagyvai Sándor: A zajvédelem lehetőségei a közúti forgalom zajhatása ellen (Közlekedésépítési szemle 61. évfolyam, 2. szám 2011. február, 40. oldal)

   Várdai Attila: Hídfelszerkezet statisztikai számítása EC és MSZ-szabványrendszerekben (Közlekedésépítési szemle 61. évfolyam, 2. szám 2011. február, 39. oldal)

   Sztranyovszki Tamás: Földművek építésének tömörségvizsgálati módszerei a 21. számú főút bővítési szakaszán (Közlekedésépítési szemle 61. évfolyam, 2. szám 2011. február, 39. oldal)

   Miletics Dániel: Körforgalom stervezése Hua Hin városban (Közlekedésépítési szemle 61. évfolyam, 2. szám 2011. február, 37-38. oldal)

   Kovács Gábor: Árvízvédelmi védvonal áthelyezésének lehetőségei az új Mosoni-Duna-hídnál (Közlekedésépítési szemle 61. évfolyam, 2. szám 2011. február, 35-37. oldal)

   Jobbágy Ferenc: Geotextíliák hazai közlekedésépítési alkalmazásának vizsgálata (Közlekedésépítési szemle 61. évfolyam, 2. szám 2011. február)

   Iván Gabriella: A 86. sz. főút pályaszerkezet-megerősítése engedélyezési terv 11,5 tonnás tengelyterhelésre 151+500 és a 158+450 km közötti szakaszon (Közlekedésépítési szemle 61. évfolyam, 2. szám 2011. február)

   Sándor Zsolt: Integrált informatikai rendszer modelljének kidolgozása hazai gyorsforgalmi úthálózatra (Közlekedésépítési szemle 61. évfolyam, 1. szám 2011. január, 41. oldal)

   Mogyorós Alexandru Árpád: Az M85-M86 gyorsforgalmi utak Csorna várost nyugati irányban elkerülő szakaszának tanulmányterve (Közlekedésépítési szemle 61. évfolyam, 1. szám 2011. január, 41. oldal)

   Liga Balázs: Útpályaszerkezet helyszíni hideg újrahasznosítás technológiája (Közlekedésépítési szemle 61. évfolyam, 1. szám 2011. január, 40. oldal)

   Kaiber Zsolt: Budapest XIV. kerület, Mogyoródi út Hungária körút és Mexikói út közötti szakaszának 2×2 sávra bővítése (Közlekedésépítési szemle 61. évfolyam, 1. szám 2011. január, 40. oldal)

   Espár Zsolt: Főutcák funkciói közötti konfliktusok vizsgálata és Csorna átkelési szakaszának áttervezése (Közlekedésépítési szemle 61. évfolyam, 1. szám 2011. január)

   Bencze Zsolt: Falvak és községek útfenntartási stratégiai alapjának kidolgozása (Közlekedésépítési szemle 61. évfolyam, 1. szám 2011. január)

   Pej Kálmán - Tóth István: A kerékpáros nyom burkolati jel használatának részleges vizsgálata (Közlekedésépítési szemle 61. évfolyam, 1. szám 2011. január)

   Forradalmi áttörés a magyar útépítésben (Magyar építéstechnika, 2011/5.)

   Szatmári Tamás: Talajtámfal mint hídfő (Magyar építéstechnika, 2011/5.)

   Bedics Antal - Dubróvszky Gábor - Kovács Tamás: Hídgerenda tartócsalád (Magyar építéstechnika, 2011/5.)

   Tóth Csaba László: A Lean Menedzsment és a buszvárók esete (Minőség és Megbízhatóság, 2011/02 szám)

   DUNAFERR salakok megfelelőségének tanúsítása - I. rész (Minőség és Megbízhatóság, 2010/5 szám)

   Kétsávos főutak forgalmi körülményeire irányuló vizsgálatok Magyarországon (Közlekedésépítési szemle 60. évfolyam, 7. szám 2010. július)

   Változások az aszfaltok termékelőírásaiban (Közlekedésépítési szemle 60. évfolyam, 2. szám 2010. február)

   Helyi közutak kezelése útmutató az önkormányzatok számára (Közlekedésépítési szemle 59. évfolyam, 7. szám 2009. július)

   A közúti biztonsági infrastruktúra-menedzsment EU-irányelv hazai bevezetése (Közlekedésépítési szemle 59. évfolyam, 6. szám 2009. június)

   Útpályaszerkezetek víztelenítése (Közlekedésépítési szemle 59. évfolyam, 5. szám 2009. május)

   Az elmúlt évek dinamikus tengelyterhelés-mérési eredményeinek vizsgálata (Közlekedésépítési szemle 59. évfolyam, 5. szám 2009. május)

   A Maút aszfaltutak munkabizottságának állásfoglalása (Közlekedésépítési szemle 59. évfolyam, 4. szám 2009. április)

   Földművizsgálati módszerek megbízhatóságának elemzése (Közlekedésépítési szemle 59. évfolyam, 2. szám 2009. február)

   Új KTSZ 2008 decemberétől (Közlekedésépítési szemle 58. évfolyam, 12. szám 2008. december)

   Változások az aszfaltok termékelőírásaiban (Dr. Pallós Imre) (Az aszfalt, 2010. I. szám, 9-13 oldal)

   Megrendelői tapasztalatok az új útügyi műszaki előírások tükrében (Fülöp Pál) (Az aszfalt, 2010. I. szám, 18-21 oldal)

   A hazai Schmidt-kalapácsos betonvizsgálati szabályozásról (Dr. Borosnyói Adorján - Szilágyi Katalin) (Beton, XVIII. évfolym 1. szám, 2010. január)

   Változások az aszfaltok termékelőírásaiban (Dr. Pallós Imre) (Az aszfalt, 2010. I. szám, 9-13 oldal)

   Megrendelői tapasztalatok az új útügyi műszaki előírások tükrében (Fülöp Pál) (Az aszfalt, 2010. I. szám, 18-21 oldal)

   Vizsgálati kézikönyv 2009 (Közlekedésépítési szemle 60. évfolyam, 1. szám 2010. január)

   A MAÚT halad a korral (Magyar Építő Fórum - 2010.július 56.szám)

   Szabványosított törmelékek - Építési hulladékok újrahasznosított termékként történő alkalmazásának európai uniós feltételei (?)

   Válasz dr. Rigó Mihály "Javíthatnánk-e az új aszfaltos előírásainkat?" című cikkére (Közlekedésépítési Szemle - 2009. július)

   Közösségi közlekedés - gyalogosközlekedés létesítményei (Új útügyi műszaki előírások) (Közlekedésépítési Szemle 2009. június)

   Közösségi közlekedés - gyalogosközlekedés (Új útügyi műszaki előírások) (Közút 2009. május)

   Javíthatnánk-e az új aszfaltos előírásokat? - dr. Rigó Mihály (Közlekedésépítési Szemle 2009. április)

   Mezőgazdasági utak tervezési előírásai (A KTSZ kiegészítése) Maút 18. tervezési útmutató (Közlekedésépítési Szemle 2009. április)

   Betonburkolatok. Szakkönyv előzetes (Közlekedésépítési szemle 2009. március)

   dr. Nemesdy Ervin diplomadíj-pályázat (Közlekedésépítési szemle 2009. március)

   Útügyi bál - 2009. február 7 (Közút 2009. február)

   Digitális útügyi előírástár (Közúti és mélyépítési szemle 2008. november)

   A papírkorszak vége (MAÉP Fórum)

   Féltünk, hogy gazdátlan marad ez a terület (Mélyépítés 2008. március)

   A modifikált bitumenek új útügyi műszaki előírása (Közúti és mélyépítési szemle 2008. március)

   Geoműanyagok kiválasztása (Mélyépítés 2008. január)

   Útügyi kutatásokat megalapozó tanulmányok (Közúti és Mélyépítési Szemle 2007. október)

   Az Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegeire vonatkozó útügyi műszaki előírások átdolgozása (Közúti és Mélyépítési Szemle - 2007. augusztus)

   Hídépítési betonok követelményei (Magyar Építéstechnika - 2007. július-augusztus)

   Geotechnika az útépítésben - megjelent az ÚT 2-1.222 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai című új előírás - Szepesházi Róbert (Közúti és Mélyépítési Szemle - 2007. július)

   Lámpa + körforgalom (Autósélet - 2007. július-augusztus)

   Az államreform és a közlekedésfejlesztés aktuális kérdései. Útépítési Akadémia 10 (Magyar Építő Fórum - 2007. június)

   A közútfejlesztés új lehetőségei. II. Nemzetközi Betonút Szimpózium (Magyar Építő Fórum - 2007. június)

   A területfejlesztés hazai intézményrendszerének átalakulása (Magyar Építő Fórum - 2007. június)

   Közlekedésfejlesztés területi szempontok szerint (Magyar Építő Fórum - 2007. június)

   2007-2013: Kiemelt helyen a közlekedésfejlesztés. Függő játszmák (Magyar Építő Fórum - 2007. június)

   Pragmatikus teoretikus - Szepesházi Róbert (Mélyépítés folyóirat)

   dr. Szepesházi Róbert: Az európai szabványosítás aktuális kérdései a geotechnikában (Geotechnika 2006 konferencia)

   A tervezők és az új betonszabvány (Magyar Építéstechnika - 2007. április)

   Államreform és közlekedésfejlesztés (Mérnök újság - 2007. június)

   II. Nemzetközi Betonút Szimpózium - Közútfejlesztés: új utakon ()

   Betonüzemek figyelem! Új feladatok (Magyar Építéstechnika - 2007. május)

   Dr. Adorjányi Kálmán: A nemzeti és az európai szabályozás egységes rendszerének kialakulása az útépítési anyagok területén ()

   Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése (ÚT 2-1.203 számú útügyi műszaki előírás) (Közúti és Mélyépítési Szemle - 2007. május)

   Autópályák és közutak biztonsági elemei (Mélyépítés - 2007. január-március)

   Egy klasszikus "kultúrmérnök". Dr. Boromisza Tibor (Mélyépítés - 2007. január-március)

   Új utakon - Megjelent a Magyar Útügyi Társaság új kiadványa (Közúti és Mélyépítési Szemle - 2007. március)

   Útügyi Bál 2007 (Hírlevél - 2007. március)

   Felmegy a pumpa (Magyar Narancs - 2006. december)

   Hamarné Szabó Mária - dr. Szegvári Péter - Szűcs Mihály: Közlekedéspolitika - területfejlesztés - államreform (Közös dolgaink rendezvénysorozat - 2006. november)

   Épüljön több beton útburkolat! (Cementvilág - 2006. július-augusztus)

   Közgyűlést tartott a Magyar Útügyi Társaság (Közút - 2006. június)

   Utak a fenntartható fejlődésért - Tizenöt ország szakemberei tanácskoztak Budapesten (Közút - 2006. május)

   Útépítési akadémia a Műegyetemen (Közút - 2006. május)

   Először épült Magyarországon nagy szilárdságú és nagy teljesítményű betonból hídfelszerkezet (Közút - 2006. április)

   Nemzetközi MAÚT-konferencia Visegrádon - Az esemény vezérelve: a teljesítményelvű útépítés (Közút - 2005. december)

   Dr. Schváb János: Az útügy szakmai szabályozása - Egy éve vagyunk tagjai az Európai Uniónak (Közút - 2005. november)

   Dr. Rigó Mihály - Aránytalanság ()

   Európai szabványosítási és tanúsítási hírek, információk - Az építési termékek harmonizált európai szabványai (Szabványügyi Közlöny 8. szám, 2003. augusztus)

   Elfogadták a RAW hazai bevezetésének első lépéseit (Közút - 2005. június)

   Molnár László Aurél: Korrajz és kórtünetek a magyar (közúti) közlekedésben (Mérnök Újság XII. évf., 7. szám 2005. július)

   Dr. Hajtó Ödön: Belenyugvás a kilátástalanságba - A 11 éves Magyar Útügyi Társaság közgyűléséről (Mérnök Újság XII. évf., 7. szám 2005. július)

   Közgyűlést tartott a Magyar Útügyi Társaság (Közút - 2005. június)

   Útügyi Bál 2005 (Közút - 2005. március)

   Biztonságos utakon a XXI. században - A 2004. évi nemzetközi konferencia szakmai értékelése (Közút - 2004. december)

   Segíteni a fiatal szakemberek pályakezdését - A Dr. Nemesdy Ervin diplomamunka-pályázat eredményhirdetése (Közút - 2004. december)

   Dr. Csorja Zsuzsanna: Közutak tervezése (KTSZ) és a csatlakozó előírások (Útügyi napok Békéscsaba, 2004. szeptember 8., előadás)

   A közlekedés biztonságát fokozó jármű visszatartó elemek európai normatívája (Közúti és Mélyépítési Szemle - 2004.)

   Magyar szakemberek a berlini német útügyi és közlekedési kongresszuson (Közút - 2004. november)

   Budapesten már harmadszor: "Biztonságos utakon a XXI. században" (Közút 2004. november)

   Utak 2004 után - nemzetközi konferencia - Tízéves jubileumát ünnepelte a Magyar Útügyi Társaság (Közút 2004. május)

   A műszaki szabályozásról az Európai Unióban - Dr. Szakács György okleveles építészmérnök előadása a Makadám klubban (Közút - 2004. február 10. oldal)

   Szent Kristóf (Autósélet - 2004. január)

   Magyar Szakmai Kamarák Együttműködési Fóruma (Építész Közlöny - 1352004. január 2. oldal)

   Biztonságos utakon, biztonságos csomópontokon - Forgalomszabályozási konferenciát rendeztek Bükfürdőn (Közút - 2003. október-november)

   Tanácskozás és bemutató Békéscsabán a rendkívül nehéz forgalmi terhelésű utak pályaszerkezeteiről (Közút - 2003. október-november 46. oldal)

   A XIV. Városi közlekedési konferencia ajánlásai (EU hímondó - 2003.9 51. oldal)

   GKM-kiadványok önkormányzatoknak (KÖZÚT - 2003. augusztus-szeptember 61. oldal)

   Partner nélkül nem megy.. (Az aszfalt - 2003. 2. szám 3.old.)

   Az 1995 előtt alkotott nemzeti szabványok sorsának rendezése (Minőség és Megbízhatóság - 2003. 5. szám 264.old.)

   Előrehaladás az útépítési anyagok európai szabványosításában - dr. Adorjányi Kálmán cikke (Közúti és Mélyépítési Szemle - 2002.)

   Úton az Európai Unió felé - Baráth Etele tartott előadást a Makadám klubban (Közút - 2003. május)

   Megújuló jelzésrendszer (Autósélet - 2003. március)

   Részletek az Autósélet 2003. januárjában megjelent Körforgalom a biztonság eszköze című cikkéből (Autósélet - 2003. január)

   Az egész társadalmat átfogva kell foglalkozni a közlekedésbiztonsággal - Beszélgetés dr. Lányi Péterrel (Közút - 2002. december (12-14. oldal))

   MAÚT-eszmecsere a közúti finanszírozásról és a fejlesztésekről - Bábolnán a tanácskozók derűlátók és kritikusak voltak egyszerre ()

   Esélyteremtés finanszírozási többletforrások bevonására útügyi igazgatási eszközökkel. (Elhangzott a Bábolnai Fórumon)

   Közgyűlési számvetés és célmeghatározás a MAÚT-nál (Tombor Sándor vázolta a társaság jövőbeni szakmai szerepét - Közút - 2002. október)

   Az útirányjelző tábla színe plusz információ (Közút - 2002. szeptember)

   Feltáró kerékpárutak a balatoni bringakörúthoz (Városi Közlekedés - 2002. 5. szám 306. oldal)

   Vizsgálati kézikönyv 2009.

   Közútfejlesztés: új utakon, Magyar Építéstechnika, 2007/5.

   Milliarium Aureum - Aranymérföldkő (Közút - 2002. április)

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

ÚJDONSÁGOK